Galago med viss koncentration till kroppens undre regioner

15 juni 2014 18:28 | Serier | Kommentering avstängd

Galago nummer 2 2014, redigerad av Johannes Klenell, innehåller ganska mycket som man känner igen från tidigare nummer av den här serietidskriften.

En gammal bekant för oss som har följt Galago mycket länge är John Andersson, och även Gunnar Lundkvists Olle Ångest och Klas Katt är gamla bekanta. Henrik Bromander och Pontus Lundkvist har varit med länge de också.

Ytterligare ett par tidigare kända galagotecknare, Sara Hansson och Liv Strömquist medverkar i det maner jag inte tycker är seriemediets. Jag har verkligen inget att invända mot den politiska tendensen – mot Moderaterna – i Sara Hanssons ”Hur kunde dom komma in i riksdagen???”, men den är ju inte gestaltad som serie.

Också Liv Strömquists ”Tuppkam upp och ner” är mer en illustrerad essä (om kvinnans könsorgan) än en serie i genremening. En gammal man som jag har väl inte så mycket att lära av den – men är inte Liv Strömquist rädd för att en del yngre exemplar av mitt kön ska läsa den som pornografi?

Andra och mindre trevliga delar av mänskokroppen och dess funktioner får man ta del av i Björn AhlénsTarmsköljningen”. Fast i det fallet tänker jag inte berätta ett skit.

(S) störst i Danmark

15 juni 2014 17:35 | Politik | Kommentering avstängd

Med 22,3 procent i Epinions senaste mätning hamnar Socialdemokratiet med 21,8 procent på första plats även i den sammanvägning av en rad mätningar från senare tid som görs i Berlingske Barometer.

Partiet närmar sig bit för bit resultatet i 2011 års folketingsval, 24,8 procent. Fast dansk press fortsätter att spekulera om ifall Helle Thorning Schmidt ska söka sig en ny politisk framtid i EU-kommissionen.

Tvåa i både den aktuella mätningen och i barometergenomsnittet kommer högerpopulistiska Dansk Folkeparti med 22,1 respektive 21,7 procent. Det är ingen tvekan om att partiet numera stöds av markant fler än i valet 2011, 9,2 procent.

Den länge till synes ouppnåeliga ettan, borgerliga Venstre, har efter partiledaren Lars Løkke Rasmussens fadäser halkat ner till tredje plats i både Epinions aktuella mätning (21,6 procent) och i barometergenomsnittet (21,4 procent).

Konservative Folkeparti, som i valet 2011 fick 4,9 procent, påstås i dansk press ha vunnit väljare från det krisande Venstre, men den effekten måste i så fall ha varit mycket måttlig. Epinion ger partiet 5,0 procent. Barometergenomsnittet ligger på 5,1 procent.

Inte heller det återstående borgerliga partiet, Liberal Alliance, har gjort någon märkbar framryckning. Det får i den aktuella mätningen 4,7 procent mot 5,2 procent i barometergenomsnittet, att jämföra med valresulatet 2011, 5,0 procent.

En bit under sitt valresultat 2011, 9,1 procent, ligger fortfarande Socialdemokratiets kvarvarande regeringspartner, socialliberala Radikale Venstre med 8,0 procent i mätningen från Epinion och 8,5 procent i barometern.

Bland regeringens stödpartier i Folketinget ändras de inbördes styrkeförhållandena något.

Socialistisk Folkeparti har, sedan det lämnade regeringen, börjat återhämta sig och får nu hela 7,5 procent i Epinions mätning, 6,4 procent i barometergenomsnittet. Men fortfarande är det en bit kvar till partiets resultat i folketingsvalet 2011, 9,2 procent.

Dess konkurrent om yttervänsterrösterna, Enhedslisten, som med över 10 procents stöd låg markant över sitt resultat i valet 2011, 6,7 procent, verkar nu läcka tillbaka röster till SF. Brometergenomsnitet ligger fortfarande på 9,4 procent, men i Epinions aktuella mätning får partiet 8,3 procent.

Estland: Reformpartiet växer på regeringskollegan Socialdemokraternas bekostnad

15 juni 2014 15:56 | Politik | Kommentering avstängd

Reformierakond (Reformpartiet) verkar ha dragit vinstlotten i den nyligen gjorda regeringsombildningen i Estland, där partiet fick Socialdemokraterna, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, som koalitionspartner i stället för Isamaa ja Res Publika Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publika).

Reformpartiet, ett tämligen nyliberalt borgerligt parti, kan ha fått ett mer socialt/humant skimmer över sig genom regeringssamverkan med Socialdemokraterna, vilket kan ha bidragit till att partiet i TNS Emors junimätning med 31 procents stöd har skaffat sig en obestridlig förstaplats. Partiets framgång i EU-parlamentsvalet nyligen kan också ha bidragit till lyftet från 29 procent i majmätningen. Nu ligger partiet markant över sitt resultat i 2011 års val, 28,6 procent.

SDE, Socialdemokraterna, lyckades inte så väl i EU-valet och har kanske heller inte ännu lyckats visa framfötterna tillräckligt mycket i regeringsställning. Partiet har gått ned från 27 procent i förra mätningen till 25 procent i den här, vilket dock fortfarande innebär, att partiet ligger kvar på andra plats bland partierna. I det senaste valet till Riigikogu, Riksdagen (2011), låg partiet på en betydligt lägre nivå, 17,1 procent.

Hack i häl har de nu hur som helst Edgar Savisaars av flertalet av landets ryssar stödda lätt vänsterpopulistiska mittenparti Keskerakond (Centerpartiet). Stödet för Centern, som nu är det stora oppositionspartiet, ligger kvar på samma nivå som i maj, 24 procent, alltså strax ovanför partiets stöd i valet 2011, 23,3 procent.

Det estnationalistiska, kristna och socialkonservaritva Isamaa ja Res Publika Liit, som alltså nyligen åkte ur regeringen, har inte återhämtat sig: Partiet sjunker med ytterligare en procentenhet, från 15 procent i maj till 14 procent i juni, vilket är långt under partiets resultat i valet 2011, 20,5 procent.

I Lettland domineras det största partiet, Socialdemokraterna, av ryssar – och hålls därför utanför regeringen

15 juni 2014 12:34 | Politik | Kommentering avstängd

Jag behärskar inte lettiska men kom ofta att under den inledande perioden av återerövrad självständighet att besöka landet i min egenskap av nordisk och baltisk sekreterare för de svenska Socialdemokraterna.

Under den perioden hade jag inte bara kontakt med det återupprättade socialdemokratiska partiet i landet utan kom också i kontakt med personer och partier med andra värderingar. Jag lärde mig på så sätt också namnen på de olika partierna och var de stod politiskt.

Partikartan i de återupprättade självständiga baltiska staterna var till att börja med instabil: partier slogs ut, bytte namn och slogs samman.

I mitt födelseland Estland har det politiska läget så småningom stabiliserats, till den grad att det sedan länge bara är fyra partier som klarar femprocentsspärren, bland dem Socialdemokraterna, Sotsiaaldemokraatlik erakond, som för övrigt nu också sitter i regeringsställning.

I Lettland återupprättades också det gamla socialdemokratiska arbetarepartiet, Latvijas Sociāldemokrātiska Strādnieku Partija, men dess senare sammanslagning med en föregivet reformistisk och demokratisk del av det gamla kommunistpartiet blev aldrig någon succé. Partiet har nu under mycket lång tid befunnit sig under spärren – i den senaste gallupundersökningen från Latvijas Fakti får partiet bara 0,4 procent.

Dock finns det i Lettland ett annat och vida större parti som också betecknar sig som socialdemokratiskt och också är representerat i den socialdemokratiska gruppen i europaparlamentet. Det här partiet, kallat Saskaņas Centers (Harmonicentern), har en del av det socialdemokratiska parti jag och andra var med om att återupprätta i Lettland anslutit sig till, men Harmonicentern domineras annars av folk ur Lettlands mycket stora ryska minoritet.

Harmonicentern är Lettlands största parti – stöds i den senaste mätningen av 18,4 procent (mot 16,8 i april och 21,4 procent i mars).

Det hålls dock närmast maniskt utanför regeringsmakten i Lettland av de purlettiska partierna, detta oavsett de senares divergerande åsikter – hellre samverka än släppa in ryssar i regeringen.

Premiärminister Laimdota Straujumas högercentristiska parti Vienotība (Enhet), som i april stöddes av 16,1 procent, stöds nu av 13,7 procent, nästan samma resultat som i mars, 13,6 procent.

I hennes koalitionsregering ingår också de grönas och böndernas förbund, Zaļo un Zemnieku Savienība. Nämnas bör att i Lettland är De gröna en jämfört med övriga Europa ganska högerorienterad gruppering. Det här tvillingpartiet stöds i den aktuella mätningen av 10,3 procent.

I regeringen ingår också nationella alliansen Allt för Lettland!, Nacionālā apvienība ”Vīsu Latijai!/LNNK”, som i den aktuella mätningen stöds av 6,1 procent.

Inga andra partier klarade femprocentsspärren.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^