Borgerliga Venstres starka opinionsdominans i Danmark verkar bruten

8 juni 2014 20:47 | Politik | Kommentering avstängd

Socialdemokratiet är i Gallups senaste mätning uppe i 22,4 procent. Det innebär en ökning med 2,1 procentenheter jämfört med motsvarande mätning i början av maj. Berlingskes Index, som utgör ett genomsnitt av ett antal mätningar under senare tid, ger partiet 21,3 procent. Fortfarande är det alltså en bit kvar till valresultatet 2011, 24,8 procent.

Socialdemokratiet har vunnit fler väljare från Venstre (12.530) än sin vänsterliberala regeringspartner Radikale Venstre (4.755), men Venstres tapp till Konservative (16.390) är större, och den helt dominerande delen av de flyende venstreväljarna, 137.802, har gått till Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti minskar i den här mätningen med 0,8 procentenheter men får ändå stöd av 20,9 procent mot bara 12,3 procent i valet 2011; partiets barometergenomsnitt ligger dock på 21,1 procent.

I den här mätningen minskar krisande Venstre med 2 procentenheter till 21,9 procent (22,6 procent i index), vilket ska jämföras med valresultatet 2011, 26,7 procent, och ännu högre opinionssiffor i rader av undersökningar fram till krisen kring Lars Løkke Rasmussen. Det är framför allt bland de yngsta väljarna Venstre tappar kraftigt i stöd: bara 8,5 procent av väljarna i åldern 18-24 år anger Venstre som sitt val. Venstres återstående väljare har också en manlig övervikt, 57,9 procent (mot 42,1 procent kvinnor).

Konservative har – se ovan – alltså dragit till sig en slatt väljare från Venstre: har sedan mätningen förra månaden ökat med 0,8 procentenheter till 5,5 procent, vilket ligger över valresultatet 2011, 4,9 procent. I Berlingske Barometer får partiet 4,9 procent.

Liberal Alliance backar med 0,5 procentenheter till 4,3 procent, vilket understiger valresultatet 2011, 5,0 procent. I Berlingske Barometer noteras partiet för 5,5 procent.

Radikale Venstre, som är ett vänsterliberalt parti och sitter i koalitionsregering tillsammans med Socialdemokraterne, går fram med 0,7 procentenheter till 8,7 procent, vilket fortsatt ligger under valresultatet 2011, 9,5 procent. Barometergenomsnittet är 8,5 procent.

Det från regeringssamarbetet avhoppade Socialistisk Folkeparti ökar i den aktuella mätningen med hela två procentenheter till 7,9 procent, vilket fortfarande är lägre än valresultatet 2011, 9,2 procent. Barometergenomsnittet är för SF 6,2 procent.

Den här uppgången verkar ha skett på bekostnad av röd-gröna och feministiska Enhedslisten, som minskar med 2,7 procentenheter till 7,1 procent, vilket är obetydligt över valresultatet 2011, 6,7 procent. Barometergenomsnittet ger partiet fortfarande 9,4 procent.

Två norska opinionsundersökningar med delvis olika resultat

8 juni 2014 14:46 | Politik | Kommentering avstängd

I Norge har två opinionsmätningar publicerats samtidigt, dock med olika resultat.

I den mätning Respons Analyse har gjort för Bergens Tidende och Aftenposten går det uppåt, + 0,4 procentenheter, för Arbeiderpartiet, som får 33,6 procent mot 30,8 procent i stortingsvalet 2013.

Nedåt, – 0,3 procentenheter, går det däremot för det ledande regeringspartiet Høyre, som får 26,5 procent mot 26,8 procent i 2013 års val.

Dess regeringskollega, det högerpopulistiska Fremskrittspartiet ökar dock med 1,6 procentenheter till 14,4, vilket fortfarande ligger under valresultatet 2013, 16,3 procent.

Aftenposten ägnar sin nyhetsartikel om den här undersökningen huvudsakligen åt Kristelig Folkepartis fortsatt låga nivå, 5,4 procent (- 0,3), vilket är under valresultatet 2011, 5,6 procent. Tidningen påpekar, att KrF fortsatt ligger under det som 2009 betecknades som ett katastrofval och som ledde till partiledarbyte: Dagfinn Høybråten byttes ut mot Knut Arild Hareide. Att den senare har försökt bredda väljarunderlaget till grupper långt utanför kretsen av kristna fundamentalister har uppenbarligen inte hjälpt.

Liberala Venstre, som liksom KrF fungerar som parlamentariskt underlag för den blå-blå regeringen, går det heller inte så bra för. I den aktuella mätningen backar partiet med 0,1 procentenheter till 4,7 procent; Venstre ligger därmed under valresultatet 2013, 5,2 procent.

Det tredje mittenpartiet, Senterpartiet, som valde att ingå i den röd-gröna regering som föll i valet 2013, minskar också med 0,6 procent till 5,5 procent, vilket är identiskt med valresultatet.

Kollegan i samma regering Sosialistisk Venstre ligger med 4,3 procent (+ – 0) aningen över valresultatet 2013, 4,1 procent.

Dess yttervänsterkonkurrent Rødt ligger oförändrat på 1,1 procent, vilket är identiskt med partiets valresultat 2013.

Och Miljøpartiet De Grønne, som står utanför blockpolitiken, ligger med 3,3 procent (- 0,2 procentenheter) fortsatt under fyraprocentsspärren, men partiet samlar nu fler än i 2013 års val, 2,8 procent.

* * *

Norstats junimätning, som samtidigt publicerades i Vårt Land, är en påminnelse om att man inte kan ta enskilda opinionsmätningars resultat för givna – den här mätningens resultat visar nämligen annorlunda resultat än de som redovisas ovan.

Dock bekräftar Norstat-mätningen det många andra mätningar också indikerar: Arbeiderpartiet ligger påtagligt över partiets resultat i valet i fjol. I den aktuella mätningen får AP 35,8 procent, vilket är en uppgång med 1,4 procentenheter.

Høyre ökar i den här mätningen med 0,7 procentenheter, till 26,9 procent.

Fremskrittspartiet ökar med 0,4 procentenheter till 14,1 procent.

Kristelig Folkeparti får 5,0 procent och Venstre 4,7 procent.

Senterpartiet tappar i den här mätningen 1,2 procentenheter och stöds av 4,4 procent.

Ännu mer illa ute är Sosialistisk Venstre, som från maj till juni tappar 1,9 procent. Det betyder att SV är nere på rekordlåga 2,5 procent och alltså ligger långt under fyraprcentsspärren.

SV kan ha tappat väljare till det blockneutrala Miljøpartiet De Grønne, som i den här mätningen ökar med 0,9 procentenheter och når magiska 4 procent (= spärrgränsen).

Rødt stöds av 1 procent.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^