Norge: Media med arbetarrörelsevärderingar expanderar i privat regi

11 juni 2014 15:25 | Media, Politik | 2 kommentarer

Norge har en mindre utarmad dagstidningsflora än Sverige. Bland annat finns där fortfarande många tidningar – ett 50-tal lokal och regiontidningar – som ägs av norska A-pressen. Norska A-pressen äger också 25 procent av Rysslands största tidning, Komsomolskaja Pravda, och 33 procent av norska TV 2.

Ägarbilden i norska A-pressen är okonventionell. Största ägare är Telenor med 45 procent av aktierna. LO äger 36 procent.

Norska A-pressen hade dock problem med det som ursprungligen var dess flaggskepp, oslotidningen Arbeiderbladet, som sedan döptes om till Dagsavisen. Tanken med det senare var väl att värva fler läsare, också sådana som inte hörde till kärnan i Arbeiderpartiet, men antalet läsare har ändå fortsatt att sjunka. Upplagan, som 2009 var 28.337 exemplar, är i år nere i 23.065.

Annars är tidningen, som ges ut i tabloidformat, välgjord.

När A-pressen inte längre orkade hålla den under armarna, tog Mentor Medier 2008 över 66 procent av aktierna, medan 9 procent ägs av Stiftelsen Dagsavisen.

Det intressanta med det här övertagandet är att tidningen fortsatt på ledarplats utan att vara formellt partibunden ska stå för arbetarrörelsens klassiska värderingar.

Mentor Medier är också ägare till andra idéburna tidningar, fast i dessa fall med kristna värderingar, dels Vårt Land i Oslo, dels Dagen i Stockholm. Mentor Medier har dessutom mängder av andra verksamheter, men vi nöjer oss här med att redovisa dagstidningsgrenen.

Långsiktigheten i satsningen på en arbetarrörelserotad tidning understryks av att Dagsavisen gradvis får avläggare. Först startade man en avläggare i Drammen med delvis unikt lokalt material, Fremtiden.

Det här utföll tydligen väl, för nu ska Arbeider-Avisa i Trondheim återuppstå på samma grund. Också Moss Dagblad kommer att börja återutges som en lokalprofilerad delupplaga av Dagsavisen.

Mentor Medier har deklarerat, att man avser att göra fler såna här utvidgningar dels i osloområdet, dels i ett antal andra större städer.

I Oslo finns i dag för övrigt ytterligare en dagstidning, numera med anknytning till arbetarrörelsen i vid mening.

Klassekampen startades som organ för yttervänsterpartiet AKP-ml, och 20 procent av aktierna i tidningen ägs fortfarande av partiet Rødt, men den här tidningen har vunnit stor respekt genom sin seriösa samhälls- och kulturbevakning och nått många läsare, i dag 17.648 i upplaga.

Den har breddat sin politiska hållning till ”venstresidens avis”, vilket förstås betyder, att den försöker spegla en bred vänster, alltså även Sosialistisk Venstreparti och Arbeiderpartiet men också fackföreningsrörelsen. Det senare har lett till att LO-förbund numera hör till skaran av aktieägare.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^