Anna Hagberg pekar ut S-kursen

3 januari 2014 18:17 | Media, Politik | 4 kommentarer

Jag har många gånger prisat Anna Hagbergs kryss. Det senaste jag har löst finns i dagens Aftonbladet (3 januari), och det krävde som vanligt lite tankemöda, vilket jag uppskattar. Hennes kryss kräver inte knappologiska kunskaper – utmaningarna finns i de klurigt formulerade nycklarna.

I dag började krysset längst till vänster och under bilden med nyckeln S-VISIONEN, en nog så svår fråga för många i dagens partiledning.

Svaret är FOLKHEMMET.

Känner partiledningen till det?

Den estniska socialdemokratin växer, även medlemsmässigt

3 januari 2014 17:17 | Politik | 9 kommentarer

De flesta av de etablerade, i Riksdagen representerade estniska partierna är numerärt ganska små. Så även Socialdemokraterna, Sotsiaaldemokraatlik erakond, som ju i motsats till systerpartierna i Norden har fått byggas upp från grunden efter kommunismens fall och den återerövrade nationella självständigheten. Den klassmässiga symbiosen mellan parti och fackföreningsrörelse fanns ju heller inte, som i Norden, från starten eller snarare nystarten.

Ännu 2009 hade således SDE fortfarande bara 3.324 medlemmar i hela landet. Som man kan ana av detta, hade partiet följaktligen ingen organisation i många av landets ofta små kommuner, vilket har bidragit till att det särskilt i kommunalvalen vimlar av lokala listor utan anknytning till något av rikspartierna.

2009 fick SDE dock ett tillskott av medlemmar genom att delar av Eestimaa Rahvaliit (Estlands folkunion), bland dem flera ledamöter i Riigikogu (Riksdagen) och partiledningen, gick över till Socialdemokraterna och följdes av flera hundra andra. Därmed blev SDE starkare främst på landsbygden.

2012 fick SDE också ett rejält nytillskott av ryska medlemmar: Vene Erakond Eestis (Ryska partiet i Estland), som hade börjat definiera sig själv som ett socialdemokratiskt parti, beslöt då att gå samman med SDE. Det här innebar också att SDE i ett slag fick ytterligare över ett tusen medlemmar.

Samtidigt fick partiledningen i SDE blodad tand och genomförde ett stort antal länsvisa propaganda- och medlemsvärvarturnéer runt om i landet. Det visade sig då att det, om man alltså ansträngde sig lite, var relativt lätt att få nya medlemmar. För närvarande har SDE således 6.199 medlemmar.

Kanske inte något våldsamt stort medlemstal det heller – men det sannolika är ju att de här nya medlemmarna, förutsatt förstås att de tycker sig ha hamnat rätt och finner att medlemskapet ger dem inflytande, också de lockar vänner och bekanta att bli medlemmar.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^