Åter på 68an

13 januari 2014 21:12 | Mat & dryck, Media, Politik, Ur dagboken | Kommentering avstängd

I morse ringde Agne Gustafsson, statsvetare och gammal partivän (S) från Lund. Hans ärende var att klaga över att Socialdemokraternas centrala, kongressfastlagda dokument, till exempel partiprogrammet och partistadgarna, inte längre finns i tryck.

Naturligtvis finns de tillgängliga på nätet, men de luntor man på så sätt får ut via skrivaren är ganska ohanterliga att ta med i fickan till ett möte i arbetarekommunen eller socialdemokratiska föreningen. Och så finns det ju fortfarande en mycket stor andel av befolkningen som antingen inte har dator eller saknar vana att leta dokument på nätet. Till den här gruppen hör med all säkerhet många av dem som socialdemokratin historiskt har betraktat som sina kärnväljare.

För egen del skulle jag just åka till Stockholm för att delta i mitt partis årliga jullunch för före detta personal, en måltid som numera arrangeras efter jul. För att bli bjuden på den här tillställningen måste man ha varit anställd fram till pensionen hos Socialdemokraterna – förr var det här en måltid för före detta anställda på partiexpeditionen, men nu inbjuds även personal som har gått i pension från jobb på socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli. Även den här så att säga sammanslagna jullunchen ägde dock rum på partiexpeditionen, 68an kallad efter den klassiska gatuadressen Sveavägen 68.

Alltså träffade jag bland annat Leif Andersson, som har varit gruppsekreterare för riksdagsgruppen och som Agne redan hade talat med, och även den nuvarande gemensamme kanslichefen och samtidigt partikassören Hans Dahlgren, som Agne också hade talat med. Det senare var mycket lätt, eftersom vi satt bredvid varann under lunchen. Hans främsta skäl för den åtgärd Agne kritiserade var ekonomiskt: Partiet har i nuvarande ekonomiska läge inte längre råd att trycka vare sig de handlingar som ska behandlas av kongressen eller som antas av den.

Men en trevlig och god lunch blev det i alla fall, och jag fick tillfälle att träffa och tala med en rad gamla arbetskamrater.

Vi fick också lyssna till ett valårsanförande av partisekreteraren, Carin Jämtin.

På tåget hem läste jag Aftonbladet, som bland annat innehöll en opinionsundersökning, som är ganska förödande för den sittande regeringen. (S) går upp där en aning – men vi är fortfarande ganska långt från de siffror vi var vana vid under större delen av partiets historia.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^