Sommar med Thomas Johansson

1 juli 2011 14:57 | Mat & dryck, Media, Musik | Kommentering avstängd

Thomas Johansson har numera en ny roll i samband med utdelningen av Polarpriset, men viktigare för hans Sommar-program var nog hans halvsekellånga roll i EMA Telstar. Thomas Johansson har nämligen haft ett finger med i flertalet internationellt stora gruppers och soloartisters framträdanden och turnéer i vårt land.

Jag har tidigare ibland klagat på att den musik sommarpratarna har spelat inte har haft något märkbart samband med det de har pratat om. Dagens program saknade sådana ljudkulisser, och musiken där vittnade om att vi hade att göra med en man som visste vad han talade om. Vad sägs om en radda artister och grupper, som omfattar Patti Smith, Jimi Hendrix, Cream, Janis Joplin, Roxy Music, Thin Lizzy, Duke Ellington, The Rolling Stones, ABBA, AC/DC, Roxette, Sex Pistols, Bob Marley, Bruce Springsteen och Bob Dylan, och om att den som spelade dem hade träffat dem alla och pratat med dem?

Thomas Johansson började roligt med hur han på kort tid kickades från sina värv både i det militära och på Musikerförbundet. Resten var väl inte i alla stycken lika avslöjande men ändå högst hörvärt – jag kan som exempel nämna historierna kring Janis Joplin, Sex Pistols och Bob Marley. Och så måste man ju nämna det faktum att Bob Dylan uppenbart blev så tagen av Värmlands skönhet att han ett slag övervägde att köpa ett hus där.

Säkert har Thomas Johansson bland sina minnen också mer tragiska sådana, som han här inte valde att återberätta, kanske på grund av personliga hänsyn, kanske på grund av den lojalitet som fordras av managers. Att bli så mäktig som han har blivit i svensk nöjesindustri har väl också det sitt pris.

Tack, Daniel Suhonen, för att du gjorde Tvärdrag till arbetarrörelsens bästa tidskrift!

1 juli 2011 12:18 | Media, Politik | 3 kommentarer

Efter fyra år avgår nu Daniel Suhonen från posten som chefredaktör för SSUs Tvärdrag, som han har gjort till arbetarrörelsens mest spännande och läsvärda tidskrift. När han tog över, hade Tvärdrag 900 prenumeranter; nu är upplagan uppe i 3.800, och den ökar hela tiden. Den borde lätt kunna komma upp i det tredubbla – prenumerationspriset, 100 kronor för sex fullmatade nummer, bankgiro 5676-4822, borde inte avskräcka någon – men kanske drar några av anknytningen till SSU den felaktiga slutsatsen, att Tvärdrag är något slags tidskrift för ungdomar i ordets mer begränsade mening. Före egen del kan jag intyga att jag vid 74 års ålder har mycket större glädje av Tvärdrag än av tidskrifter, avsedda för min åldersgrupp. Inte heller för den formella bindningen till SSU något begränsande med sig: Tvärdrag skrivs av fria andar med demokrati och socialism som ledstjärnor.

Det här, som är min egen iakttagelse som läsare, bekräftas också i Stina Oscarsons avskedsintervju med Daniel Suhonen. Suhonen sammanfattar i intervjun sina egna och Tvärdrags ledstjärnor som ”att rädda oss från den tomma konsumtionen, ojämlikheten och klimatkrisen”. Det är också en hugsvalelse att läsa om hans kärlek till kultur, det senare ett ämne som även det har kommit att prägla Tvärdrag under hans redaktörskap.

Att det nu, av åldersskäl, är dags för Daniel Suhonen att lämna en tidskrift som utges av SSU är begripligt – det är bara att hoppas att man hittar en efterträdare som förmår göra en lika spännande tidskrift.

Daniel Suhonen kan man fortsätta att läsa på ett par av landets fortfarande socialdemokratiska ledarsidor, och vi som inte bor i dessa tidningars utgivningsområden hittar då och då artiklar av honom på Aftonbladets kultursidor. Men han är en publicistisk begåvning som rörelsen, också centralt, borde ta till vara.

Nästa gång det är dags att byta chefredaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Tiden finns det en given kandidat.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^