Galago är lös igen!

20 mars 2015 18:04 | Media, Serier | 7 kommentarer

Jag förstår förstås att Galago har avantgardistiska ambitioner på serieområdet, även om serierna i den här tidskriften varierar när det gäller kvalitet. Samtidigt kan jag oroligt undra hur många av de serieskapare de publicerar som någonsin kan nå en så bred publik, att de skulle kunna försörja sig på sitt tecknarvärv. Fast det här gäller ju också flertalet poeter.

Jag vet inte hur många vi är som i dag prenumererar på Galago, men vi är tydligen ändå så pass många, att tidskriftens ägare, Ordfront, fortsätter att ge ut den och dessutom seriealbum av delvis samma slag. Själv har jag alltid tyckt att Galago, både av ekonomiska skäl och för att förse dagstidningar och serietidningar med nya comic strips och äventyrsserier, också kunde ge ut sådana.

Galago nummer 1 1015, nummer 118 i ordningen sedan starten, rymmer serier av så väl nya som kända serieskapare, både sådant som är vältecknat och sådant jag inte skulle slösa trycksidor på om det var jag som var redaktör. Galago sätter en ära i att också publicera serier med viss abstraktionsgrad, signerade till exempel Knut Larsson, John Andersson och Kolbeinn Karlsson, men det är inte dem jag vill åt med det sista.

Själv finner jag två serier intressantast i det aktuella numret av Galago.

Dels Anneli Furmarks både innehållsligt realistiska och realistiskt tecknade ”Siv & Ulrik”.

Dels Pontus Lundkvists och Elisabeth Voglers ganska skruvade ”Frigolithelvetet”, skruvade framför allt när det gäller de agerandes logik eller vad vi ska kalla det för.

Det här numret är, liksom övriga under första halvåret, redigerat av Johannes Klenell.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^