Venstre tappar i mätning inför danska EU-valet – Dansk Folkeparti kan bli största parti

21 maj 2014 18:07 | Politik | Kommentering avstängd

Via Berlingske Barometer hittar jag ytterligare en färsk dansk opinionsmätning, den här gången från Wilke.

I den får Socialdemokratiet inte ett lika högt stöd som det jag redovisade från en annan undersökning här om dagen. Wilke ger Socialdemokratiet 18,9 procent mot 19,9 procent i barometergenomsnittet och 24,1 procent i folketingsvalet 2011.

Inte heller Socialistisk Folkeparti får något lysande resultat i den här mätningen, 4,6 procent (5,3 procent i barometern) mot 9,2 procent i valet 2011.

I den här mätningen ligger fortfarande den röd-gröna och feministiska Enhedslisten betydligt bättre till med 10,7 procent (10,0 procent i barometern) jämfört med valresultatet 2011, 6,7 procent.

Stiger, faktiskt till nivån i sitt valresultat 2011, 9,5 procent, gör däremot Socialdemokratiets regeringspartner, socialliberala Radikale Venstre. Partiets aktuella barometergenomsnitt ligger på 8,5 procent.

Också enligt den här undersökningen har det dominerande borgerliga oppositionspartiet Venstre, mer höger än vänster, drabbats av partiledaren Lars Løkke Rasmussens privata vidlyftigheter på sitt partis bekostnad. I den här mätningen är Venstre nere på 24,0 procent mot 26,0 i barometern (som ju också omfattar mätningar gjorda före den aktuella partikrisen) och 26,5 i valet 2011.

Enligt den här mätningen ligger det högerpopulistiska Dansk Folkeparti, som dock har hämtat sina väljare också från Socialdemokratiet, kvar på en hyggligt hög nivå, 18,9 procent (20,0 procent i barometern) mot bara 12,3 procent i folketingsvalet 2011. Här har det säkert också draghjälp av den pågående EU-valkampanjen, som jag återkommer till nedan.

Liberal Alliance får i Wilkes undersökning ett starkt resultat, 6,3 procent, mot 5,7 procent i barometergenonsnittet och 5,0 procent i valet 2011.

För 4,6 procent (4,1 procent i barometern) noteras Konservative, som i valet 2011 fick 4,9 procent.

* * *

Minst lika intressant är den EU-valsundersökning Megafon har gjort för tidningen Politiken. Samma opinionsmätningsföretag gjorde för samma tidning i april en motsvarande mätning, som man kan jämföra med.

Det stora borgerliga partiet Venstre backar i den här mätningen med 2,8 procentenheter jämfört med den förra. Enligt danska bedömare orsakas detta främst av den negativa publicitet Venstres partiledare, Lars Løkke Rasmussen, har fått – märk att han själv inte kandiderar till EU-parlamentet. Partiets resultat i den här mätningen är 21,4 procent mot 24,2 procent i den förra mätningen.

Det ledande regeringspartiet, Socialdemokratiet, är inte det parti, som främst tjänar på Venstres tillbakagång. Men partiets resultat i den här mätningen ligger relativt obetydligt under Venstres: (S) får 21,0 procent, nästan samma resultat som i den förra mätningen, 21,1 procent.

Största parti är nu det högerpopulistiska och EU-kritiska Dansk Folkeparti, som i den aktuella mätningen får 22,7 procent mot 21,5 i april.

Det intressanta är att den likaså EU-kritiska Folkebevægelsen mod EU i det här läget inte verkar vara magneten för det danska EU-motståndet. Det här partiet, som ställer upp bara i EU-val, stöddes i april av 9,4 procent men i maj av 7,9 procent. Märk att Enhedslisten inte ställer upp som parti i EU-valen. I dansk press har jag sett förklaringen, att Folkebevægelsen mod EU inte har någon tillräckligt känd och lyskraftig toppkandidat – däremot har ju Dansk Folkepartis toppkandidat, Morten Messerschmidt, varit mycket synlig i den pågående EU-valrörelsen.

Vänsterliberala Radikale Venstre, som i april stöddes av 7,5 procent, ökar nu till 8,1 procent.

Deras och Socialdemokraternas tidigare regeringspartner Socialistisk Folkeparti ökar också, från 6,2 procent i april till 7,2 procent i maj.

Ett parti som också ökar starkt i de speciella mätningarna inför EU-valet är Liberal Alliance, från bara 2,6 procent i april till 4,2 procent i maj. Har en del av Venstres förlorade väljare hamnat här?

Men också De Konservative ligger i både aprilmätningen (6,1 procent) och i majmätningen (6,5 procent) över sitt resultat i senaste folketingsvalet och i de normala partisympatimätningarna.

Flera av de danska partierna ligger dock, med de redovisade mätresultaten, under den gräns, som enligt danska beräkningar över huvud taget ger något mandat, 7,14 procent.

Man kan ju därför tänka sig, att väljare som i de EU-valsrelaterade opinionsundersökningarna har sagt sig sympatisera med partier, som i slutändan inte ser ut att klara den här nivån, på valdagen byter till sitt näst-bästa-alternativ.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^