Danmark: Intressant EU-kritiskt inlägg från gruppordföranden (s)

27 november 2016 18:13 | Politik | Kommentering avstängd

Det går en intressant EU-kritisk våg genom Europa – Storbritanniens utträde ur unionen är ett exempel – och det är verkligen inte bara populistpartier på högerkanten och yttervänsterfrondörer som i dag opponerar sig mot ett allt mer omfattande och överstatligt samarbete.

Jag är, som mina läsare vet, verkligen inte någon okritisk supporter av danska Socialdemokratiet, men när nu – se Berlingske den 27 november – partiets gruppordförande i Folketinget Henrik Sass Larsen skissar en ny socialdemokratisk EU-kurs, finns där mycket att fundera över, också här.

Sass Larsen konstaterar, att stora grupper av väljare – också gamla socialdemokratiska väljare – vänder sig mot invandring, globalisering, frihandel och EU, alltså sådant som socialdemokratin i årtionden har omfamnat.

Hans huvudpoäng är att Europa består av nationalstater. EU behövs för att lösa gemensamma och mellanstatliga problem men ska inte användas för att utplåna nationalstaterna och ta över dessas uppgifter.

Vidare, väljarna är till exempel inte för fri invandring när den hotar skola, socialpolitik och arbetstagarnas rättigheter. Och de ser poänger med frihandel, dock inte när den innebär inskränkningar i löntagarnas i det egna landet lön respektive arbetsvillkor. Fri rörlighet får inte heller leda till en invasion av daglönare och tiggare.

Sass Larsen förespråkar därför bland annat en minimilön för hela Europa, också en ”skatteunion” med minimiuttag för att täcka offentliga utgifter – i det senare fallet kunde man starta med en nordisk överenskommelse.

Det här är naturligtvis varken färdigtänkt eller färdigdiskuterat men faktiskt värt en seriös och öppen diskussion också här i landet.

Danmark: Nye Borgerlige klarar nu spärren i mätning efter mätning

27 november 2016 17:09 | Politik | Kommentering avstängd

Överenskommelsen om att bilda en ny, trepartibaserad koalitionsregering har självfallet ännu inte hunnit ge något utslag i den allra senaste opinionsmätningen.

Vi utgår som vanligt från resultatet i det senaste folketingsvalet, 2015:

Socialdemokratiet 26,3 procent
Radikale Venstre 3,8 procent
Socialistisk Folkeparti 4,2 procent
Enhedslisten 7,8 procent
Alternativet 4,8 procent
Venstre 19,5 procent
Dansk Folkeparti 21,1 procent
Konservative Folkeparti 3,4 procent
Liberal Alliance 5,5 procent

Den 22 november kom en ny mätning från Epinion, gjord för Danmarks Radio:

Socialdemokratiet 28,0 procent
Radikale Venstre 5,1 procent
Socialistisk Folkeparti 4,4 procent
Enhedslisten 7,9 procent
Alternativet 6,4 procent
Venstre 18,4 procent
Dansk Folkeparti 16,6 procent
Konservative Folkeparti 2,9 procent
Liberal Alliance 7,2 procent
Nye Borgerlige 3,2 procent

Det nya ytterhögerpartiet Nye Borgerlige verkar nu vara etablerat bland de partier som med god marginal klarar den danska tvåprocentsspärren.

Ritzau Index, en sammanvägning av olika mätningar, ger då följande genomsnitt:

Socialdemokratiet 27,7 procent
Radikale Venstre 5,1 procent
Socialistisk Folkeparti 4,4 procent
Enhedslisten 8,2 procent
Alternativet 6,3 procent
Venstre 19,0 procent
Dansk Folkeparti 16,4 procent
Konservative Folkeparti 3,0 procent
Liberal Alliance 6,9 procent
Nye Borgerlige 2,2 procent

Danmark: Ny borgerlig trepartiregering, men en minoritetsregering

27 november 2016 16:48 | Politik | Kommentering avstängd

Statsminister Lars Løkke Rasmussen breddar sin Venstre-regering genom att omvandla den till en borgerlig trepartiregering med deltagande också av Liberal Alliance och Konservative folkeparti. Men också det kommer att bli en minoritetsregering. Venstre har 34 mandat i Folketinget, Liberal Alliance 13 och De Konservative bara 6. Det blir 53 av sammanlagt 179 mandat. Så det blir till att förhandla vidare med främst Dansk Folkeparti.

Hur ministerplatserna ska fördelas har ännu inte framgått, men en framförhandlad regeringsplattform har presenterats. Sänkt marginalskatt med lättnader i toppen finns bland det man har blivit överens om, likaså försiktighet med att höja fastighetsskatten.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^