Ísland: Socialdemokratins kris består. Nyval i höst

24 augusti 2016 22:49 | Politik | Kommentering avstängd

Ísland leds av en borgerlig koalitionsregering, bestående av Sjálfstæðisflokkurinn (Självständighetspartiet), ett borgerligt både liberalt och konservativt parti, lett av Bjarni Benediktsson, och Framsóknarflokkurinn (Framstegspartiet), ett liberalt och centristiskt parti, sedan förre statminstern Sigmundur Davíð Gunnlaugsson på grund av skatteflykt hade tvingats avgå i regeringen (alltså som statsminister) företrätt av Sigurður Ingi Jóhannsson. Båda partierna har 19 mandat i Alltinget (Riksdagen).

Mandatfördelningen i Alltinget är sedan det senaste valet (27 april 2013) den här:

Sjálfstæðisflokkurinn (Självständighetspartiet), ett borgerligt både liberalt och konservativt parti, lett av Bjarni Benediktsson, 19 mandat, 26,7 procent
Framsóknarflokkurinn (Framstegspartiet), ett liberalt och centristiskt parti, fortfarande lett av den från statsministerposten till avgång tvingade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, 19 mandat, 24,4 procent
Samfylkingin (Samlingsfronten), ett socialdemokratiskt parti, numera lett av Oddný G Harðardóttir, 9 mandat, 12,9 procent
Vinstrihreyfingin – grænt framboð (Vänsterpartiet – de gröna), ett ekosocialistiskt och feministiskt parti, lett av Katrín Jakobsdóttir, 7 mandat, 10,9 procent
Björt framtíð (Ljus framtid), ett liberalt parti, numera lett av Óttarr Proppé, 6 mandat, 5,1 procent
Píratar (Piratpartiet), ett populistiskt parti, lett av Birgitta Jónsdóttir, 3 mandat, 5,1 procent

De här siffrorna har ändrats mycket, inte bara under den ovan omtalade krisen, och enligt de senaste opinionsmätningarna har ett nytt parti tagit sig över femprocentsspärren och det med råge.

Det nya partiet heter Viðreisn (Renässans) och fick i förra mätningen stöd av hela 9,7 procent. Inrikespolitiskt är det borgerligt och liberalt, likt Sjálfstæðisflokkurinn (Självständighetspartiet), utom på en punkt – dess ledare, Benedikt Jóhannesson, har för övrigt själv varit medlem i Självständighetspartiet. Här är det bärande skälet till att bilda ett nytt parti att den sittande borgerliga regeringen inte har uppfyllt sitt vallöfte om folkomröstning i EU-frågan. Jóhannesson är nämligen en mycket övertygad EU-anhängare. Också i Gallups senaste mätning ligger det här partiet över den femprocentsspärr, som tillämpas i isländska val, på 9 procent (- 0,4 procentenheter).

Sjálfstæðisflokkurinn (Självständighetspartiet), det regeringsparti som för egen del inte har varit berört av den pågående politiska krisen, till och med ökat en aning, hamnar i den aktuella undersökningen på 26,2 procent.

Framsóknarflokkurinn (Framstegspartiet) backar med 0,1 procentenheter till 9,9 procent.

Raketen i isländsk politik har under lång tid varit Píratar (Piratpartiet), som från att ha varit minsta parti i valet sedan har tävlat med Självständighetspartiet om positionen som största parti. I den aktuella mätningen stöds partiet av 25,3 procent (- 2,6 procentenheter). Den senaste utvecklingen gör Piratpartiet till Íslands näst största parti.

Det andra nya partiet i det isländska Alltinget, Björt framtíð (Ljus framtid), har haft ledarkris och länge legat under landets femprocentsspärr men såg ett tag ut att klara den. I den aktuella mätningen ligger partiet på 4,2 procent (+ 0,8 procentenheter), alltså under femprocentsspärren. Det förefaller osannolikt, att det här partiet skulle finnas kvar i Alltinget efter nästa val.

Återstår landets två vänsterpartier.

Socialdemokratiska Samfylkingin (Samlingsfronten) gjorde ett uselt resultat i förra alltingsvalet, och det ser inte bättre ut för partiet den här gången. Partiet får i den aktuella undersökningen 8 procent (- 0,2 procentenheter). Jag ger en kommentar längre ned.

Socialdemokraternas kris har säkert bidragit till att det har gått bättre för Vinstrihreyfingin – grænt framboð (Vänsterpartiet – de gröna), som i den här mätningen ökar med 1,6 procentenheter och då hamnar på 16,8 procent.

Att Socialdemokraternas nya partiledare inte har lyckats vända partiets nedåtgående trend har säkert bidragit till att förre partiledaren, Árni Páll Árnason, som tvingades avgå, nu har beslutat sig för att åter kandidera till en plats i Alltinget, den här gången i den sydvästra valkretsen.

Frågan har aktualiserats av att regeringen, som nu dras med inre slitningar, har föreslagit nyval den 29 oktober. Tidpunkten kan dock komma att ändras efter överläggningar med de andra partierna.

Socialdemokraterna har själva låtit göra en ganska omfattande väljarundersökning om partiets potential. Det visar sig då, att tre av tio tillfrågade åtminstone kan tänka sig att rösta på Socialdemokraterna, men uppslutningen bakom partiet finns dess värre främst i åldrarna över 65 år. Uppslutningen bakom partiet är större bland kvinnor än bland män.

Som jämförelse kan nämnas att de isländska Socialdemokraterna under de fyra val som hölls mellan 1999 och 2009 var så hög som mellan 26,8 och 31 procent.

Grønland: Siumuts förra partiledare fortsätter som politisk vilde i danska Folketinget

24 augusti 2016 21:33 | Politik | Kommentering avstängd

Den tidigare statsministern i Grønland, Aleqa Hammond, lämnade sitt ämbete när hon beslogs med att ha lånat, som man då trodde, 100.000 kronor ur statskassan och hade använt pengarna för privat bruk. Senare visade en rapport, att hennes kreditmissbruk var större än så, 204.000 kronor. Pengarna hade hon bland annat använt för privata resor till Paris och Ísland. Utöver reskostnader tog hon ut ersättning också för hotell och barräkningar.

Dock betalade hon tillbaka det hon var skyldig, och 2015 kandiderade hon för sitt parti, Siumut (Framåt), i valet till danska Folketinget och blev också invald.

Denna nya chans har hon, visar det sig nu, förvaltat på ett sätt som visar, att hon inte har lärt sig något.

Den här gången har Aleqa Hammond beslagits med att åter använda pengar, som inte var hennes egna. Hon har missbrukat det kreditkort hon som ledamot av Folketinget har fått för att i tjänsten kunna betala till exempel flygresor och taxi. Den här gången har hon använt Folketingets kreditkort på bland annat en byggvarumarknad och på Brugsen (Konsum) i Nuuk, Grønlands huvudort. Sammanlagt har hon den här gången, så vitt man vet, använt in emot 13.000 kronor för helt privata ändamål. Hon har, när hon har ställts till ansvar av behöriga i Folketinget, nu kommit överens om att betala tillbaka pengarna genom löneavdrag.

Hennes grönländska parti, Siumut, nöjer sig emellertid inte med det. Partiet har ställt henne inför valet att frivilligt avgå ur Folketinget och låta sig ersättas av sin suppleant, alternativt mista partiets uppbackning.

Hon har valt det senare – sitter alltså kvar i Folketinget men nu som politisk vilde.

Danmark: Socialdemokratiet inte så högt i alla fall?

24 augusti 2016 18:19 | Politik | Kommentering avstängd

Vi startar som vanligt med resultatet i det senaste folketingsvalet, 2015:

Socialdemokratiet 26,3 procent
Radikale Venstre 3,8 procent
Socialistisk Folkeparti 4,2 procent
Enhedslisten 7,8 procent
Alternativet 4,8 procent
Venstre 19,5 procent
Dansk Folkeparti 21,1 procent
Konservative Folkeparti 3,4 procent
Liberal Alliance 5,5 procent

Wilkes senaste mätning, för Jyllands-Posten den 22 augusti, ger, framför allt för Socialdemokratiets del, ett helt annat resultat, ett mycket sämre, än det Voxmeter visade dagen innan:

Socialdemokratiet 24,1 procent
Radikale Venstre 5,1 procent
Socialistisk Folkeparti 4,2 procent
Enhedslisten 8,0 procent
Alternativet 6,9 procent
Venstre 17,4 procent
Dansk Folkeparti 20,7 procent
Konservative Folkeparti 3,4 procent
Liberal Alliance 9,8 procent

I den här mätningen ligger också Liberal Alliance märkbart högre.

Ritzau Index, en sammanvägning av ett antal färska opinionsmätningar, gjord av nyhetsbyrån Ritzau, ger då följande resultat:

Socialdemokratiet 25,3 procent
Radikale Venstre 5,1 procent
Socialistisk Folkeparti 4,2 procent
Enhedslisten 8,0 procent
Alternativet 6,9 procent
Venstre 17,3 procent
Dansk Folkeparti 20,6 procent
Konservative Folkeparti 3,6 procent
Liberal Alliance 7,8 procent

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^