Socialdemokratiet växer kraftigt enligt ny dansk mätning

14 april 2015 17:30 | Politik | 2 kommentarer

Det politiska styrkeläget i Danmark förändras och gör det förestående valet mycket mer spännande än det verkade bli. Plötsligt är Socialdemokratiet uppe på en nivå där partiet inte har varit på länge.

Men vi kan ta folketingsvalet 2011 som utgångspunkt:

Socialdemokratiet 24,8 procent
Radikale Venstre 9,5 procent
Socialistisk Folkeparti 9,3 procent
Enhedslisten 6,7 procent
Venstre 26,7 procent
Dansk Folkeparti 12,3 procent
Konservative Folkeparti 4,9 procent
Liberal Alliance 5,0 procent

Voxmeters mätning 5 april lyfte Socialdemokratiet, vilket ännu inte gav lika starkt utslag i Ritzau Index, det senare inom parentes:

Socialdemokratiet 24,1 procent (23,7)
Radikale Venstre 7,1 procent (7,1)
Socialistisk Folkeparti 7,6 procent (7,1)
Enhedslisten 8,0 procent (8,4)
Venstre 24,5 procent (23,4)
Dansk Folkeparti 17,1 procent (18,1)
Konservative Folkeparti 3,8 procent (4,5)
Liberal Alliance 5,6 procent (5,6)

Socialdemokratiets uppåtgående trend är tydlig i den här mätningen, men på en punkt skiljer den sig från en ny trend, som finns dels i närmast föregående mätning (som jag har redovisat) och den jag strax ska redovisa: Enligt de åsyftade båda undersökningarna tappar det stora borgerliga oppositionspartiet Venstre sympatisörer till högerpopulistiska Dansk Folkeparti, som på så sätt kompenserar förluster till Socialdemokratiet, som lockar väljare med en mindre generös flykting/invandrarpolitik.

I dagens danska media får en ny opinionsmätning, gjord av Norstat för Altinget, stor uppmärksamhet:

Socialdemokratiet 25,5 procent
Radikale Venstre 5,7 procent
Socialistisk Folkeparti 6,1 procent
Enhedslisten 8,6 procent
Venstre 20,9 procent
Dansk Folkeparti 21,1 procent
Konservative Folkeparti 4,2 procent
Liberal Alliance 5,3 procent

Norstat redovisar också sedan mars stödet för den lilla nykomlingen på vänstersidan, Alternativet. Det här partiet stöds i den aktuella mätningen av 1 procent.

Som synes ligger Socialdemokratiet i den här mätningen över sitt valresultat 2011. Gapet mellan blocken är inte längre stort, men Socialdemokratiets problem är, att dess väljarstöd delvis har ökat på bekostnad av andra vänsterpartier – framför allt är socialliberala Radikale Venstre, som samregerar med Socialdemokratiet, illa ute: I den aktuella mätningen stöds partiet bara av 5,7 procent mot 8,5 procent i valet 2011.

Osäkerheten bland de danska väljarna är för närvarande stor, 22 procent enligt den ovan refererade Voxmeter-mätningen. Så den valrörelse det ännu inte spikade folketingsvalet kommer att föregås av, kan mycket väl ytterligare förändra opinionen – i vilken riktning går inte att förutspå.

Norge: Rema snuvar Coop på en del av de mest attraktiva Rimi-butikerna

14 april 2015 14:47 | Mat & dryck | Kommentering avstängd

Det blev, som jag har berättat, norska Coop som lyckades köpa ICAs norska butiker (Rimi, ICA och Matkroken), som ICA aldrig fick riktig lönsamhet i. Konkurensetilsynet sa ja till fusionen: Coop skulle få fullfölja köpet mot att man sålde vidare 43 av de uppköpta butikerna till Bunnpris och 50 av dem till Norgesgruppen (Kiwi, Meny och Spar).

Ole Robert Reitan, som blev utan och i storlek distanserad av Coop, blev ganska sint och sa, att det här köpet hade varit hans egen våta dröm.

Nu har han med någon framgång agerat i tysthet: Han har kartlagt ägarförhållandena för de fastigheter de av Coop uppköpta butikerna är hyresgäster i, och det visade sig då, att ett 20-tal privata fastighetsägare, som inte gillar Coop, när kontrakten med Coop går ut är beredda att sälja butiklokalerna (hittills Rimi) till Reitans Rema 1000. Man kan nog anta att det här inte har varit en helt billig affär.

Några av de mindre Matkroken-butikerna väntas också byta ägare en gång till, dock inte köpas upp av just Reitan.

Flera av de Rimi-butiker Reitan tar över ligger på Østlandet och var särskilt attraktiva för Coop, eftersom Coop tidigare var svagt där. Men eftersom Coops köp sammanlagt handlade om 440 butiker, innebär det ändå en rejäl expansion för kooperationen.

Norge: Liberala Venstre stänger dörren för Arbeiderpartiet

14 april 2015 14:02 | Politik | Kommentering avstängd

Mittenpartierna i Norge är splittrade i fråga om vilken regering de ska stödja.

Senterpartiet har under ett par valperioder suttit i regeringen tillsammans med Arbeiderpartiet och Sosialistisk Venstreparti, och det här mittenpartiet har, nu i opposition, inte släppt tanken på fortsatt samarbete med framför allt Arbeiderpartiet.

De båda övriga mittenpartierna valde att, utan att formellt gå in i den borgerliga regering som blev följden av senaste valet, parlamentariskt stödja en blå-blå regering (Høyre och Fremskrittspartiet) och sedan förhandla i olika sak- och budgetfrågor.

Arbeiderpartiet har försökt locka över Kristelig Folkeparti på sin sida, och det finns ganska starka strömningar inom detta parti för att – dock först efter nästa val – byta sida.

Däremot stänger liberala Venstre dörren för AP. Trots kubbningarna med den blå-blå regeringen om till exempel asylpolitiken framhärdar Venstres partiledare Trine Skei Grande i att Venstre får mest genomslag för sin politik i frågor som asylbarn, klimat och kunskap, om partiet håller fast vid ett mitten-höger-samarbete.

Finland: Rödmylleregering efter valet?

14 april 2015 11:43 | Politik | 2 kommentarer

Den 19 april är det val till Eduskunta, Riksdagen i Finland.

Den ursprungligen breda finländska regeringen har i ett par omgångar smalnat av: Vasemitoliitto (Vänsterförbundet) och Vihreä Liitto (Gröna förbundet) har hoppat av. Opinionsmässigt har det gått utför för de båda ledande regeringspartierna, Kokoomus (Samlingpartiet) och Sosialidemokraattinen Puolue (Socialdemokratiska partiet), medan Suomen Keskusta (Centerpartiet), som i förra valet backade kraftigt, nu i opinionsmätningarna är Finlands överlägset största parti.

Finländarna verkar ha tappat tilltron till Samlingspartiet under dess nuvarande ledare Alexander Stubb, till lika statsminiter. Det märks i parisympatiundersökningarna men också i den särskilda opinionsmätning TNS Gallup har gjort för Helsingin Sanomat om vilket slags regering finländarna vill se efter valet.

Av samtliga tillfrågade vill i och för sig fortfarande 39 procent se Samlingspartiet i en kommande regering. Men 64 procent av de tillfrågade vill se Centern i regeringen, och 52 procent vill ha med Socialdemokraterna i den. Så gissningsvis kommer valet att resultera i det som i Finland benämns rödmylleregering, som vanligt en bred koalition men med Centern och Socialdemokraterna som de dominerande krafterna. Backar Samlingspartiet så pass mycket som opinionsmätningarna antyder, kommer det nog att slicka såren och försöka återvinna krafterna i opposition, måhända med någon annan än Stubb som partiledare.

I dagens Helsingin Sanomat finns en färsk partisympatimätning/försök till valprognos, också den från TNS Gallup.

Enligt den blir Centern, Suomen Keskusta, med 23 procent valets vinnare, även om partiet tidigare har legat ännu högre. Hur som helst är det här en stor framgång jämfört med valresultatet 2011, 15,8 procent.

Enligt den här mätningen/prognosen kommer de två ledande regeringspartierna på delad andra plats.

Samlingspartiet, Kokoomus, som i valet 2011 stöddes av 20,4 procent, är nu nere på 17,0 procent.

Och Socialdemokraterna, Sosialidemokraattinen Puolue, som i valet 2011 fick 19,1 procent, stöds också av 17 procent. Partiets tapp i förhållande till förra valet blir då inte våldsamt, men resultatet är långt under socialdemokratins historiska nivå.

I valet 2011 blev populistpartiet Sannfinländarna, Perussuomalaiset, i procent – 19,1 – lika stora som Socialdemokraterna men mindre i antalet vunna mandat. I den aktuella mätningen ligger partiet på fjärde plats, men dess procentandel, 16,7, ligger ganska nära Samlingspartiets och Socialdemokraternas.

Sedan är det en bit kvar till de med finländska mått halvstora partierna, de från regeringskoalitionen avhoppade Vänsterförbundet och Gröna förbundet.

Vänsterförbundet, Vasemistoliitto, som i valet 2011 stöddes av 8,1 procent, får i den här undersökningen 8,5 procent.

Och Gröna förbundet, Vihreä Liitto, som i valet 2011 fick 7,3 procent, är nu uppe i 8,1 procent.

De två återstående partierna sitter kvar i regeringskoalitionen.

Svenska folkpartiet, som nästan alltid gör det, har i flera mätningar haft lätt vikande siffror, men i den aktuella mätningen får partiet stöd av 4,6 procent, snäppet över valresultatet 2011, 4,3 procent.

Däremot har Kristdemokraterna, Kristillisdemokraatit, stabilt en vikande tendens. Partiet fick 4,0 procent i 2011 års val men är i den aktuella mätningen nere på 3,7 procent.

2003 finländare har tillfrågats om sina partisympatier. Det här är således en ganska stor undersökning.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^