En sång om studentrevoltens USA

15 april 2015 18:23 | Musik, Politik | Kommentering avstängd

Studentrevolten i USA började på allvar i mitten av 1960-talet och medförde bland mycket annat att amerikanska studenter attraherades av och anslöt sig till olika vänsterrörelser. Phil Ochs (1940-1976) gav i flera av sina sånger uttryck för den här strömningen. På LPn ”I Ain’t Marching Anymore” ser man honom sittande på gatan med ett nerrivet Barry Goldwater-plakat, och på den ganska skamfilade och ruffiga väggen bakom honom ser man ett ditmålat fredsmärke. Utöver titellåten hittar man på den här LPn bland annat ”Draft Dodger Rag”. På LPn ”All the News That’s Fit To Sing” hittar man låtar som ”Talking Vietnam” och ”Talkning Cuban Crisis”. Och på baksidan av LPn ”Phil Ochs In Concert”, där man bland annat hittar ”Santo Domingo”, återges åtta dikter av Mao Tse-Tung och så en retorisk fråga från Phil Ochs: ”Is This the enemy?”.

Också i hans sång ”I’m Going To Say It Now” nämns Mao med sympati – men egentligen definierade sig Phil Ochs så småningom som trotskist. För egen del bryr jag mig inte så mycket om vad olika grenar i den amerikanska studentrevolten definierade sig som – jag tror inte att kunskapen i den här studentrörelsen om de olika ismerna, framför allt deras praktik, var våldsamt stor. Snarare blir jag uppiggad av att den amerikanska konformismen och amerikanarnas lust att vara cops of the world utmanades.

Här kommer alltså en Phil Ochs-sång i den andan:

I’m Going To Say It Now

Amerikansk originaltext och musik: Phil Ochs, 1965

Oh, I am just a student, sir
And only want to learn
But it’s hard to read through the risin’ smoke
From the books that you like to burn

So I’d like to make a promise
And I’d like to make a vow
That when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

Oh, you’ve given me a number
And you’ve taken off my name
To get around this campus
Why, you almost need a plane

And you’re supporting Chang Kai-Shek
While I’m supporting Mao
So when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

I wish that you’d make up your mind
I wish that you’d decide
That I should live as freely
As those who live outside

’Cause we also are entitled
To the rights to be endowed
And when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

Ooh, you’d like to be my father
You’d like to be my dad
And give me kisses when I’m good
And spank me when I’m bad

But since I’ve left my parents
I’ve forgotten how to bow
So when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

And things they might be different
If I was here alone
But I’ve got a friend or two
Who no longer live at home

And we’ll respect our elders
Just as long as they allow
That when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

I’ve read of other countries
Where the students take a stand
Maybe even help to overthrow
The leaders of the land

Now I wouldn’t go so far to say
We’re also learnin’ how
But when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

So keep right on a-talkin’
And tell us what to do
If nobody listens
My apologies to you

And I know that you were younger once
’Cause you sure are older now
And when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

So I am just a student, sir
And only want to learn
But it’s hard to read through the risin’ smoke
From the books that you like to burn

So I’d like to make a promise
And I’d like to make a vow
That when I’ve got something to say, sir
I’m gonna say it now

I’m Going To Say It Now” är skriven 1965 och kom först på Phil Ochs’ LP ”Phil Ochs In Concert” (Elektra EKS 7310, 1966). Den kom sedan även på dubbel-LPn ”Chords of Fame” (A & M Records SP-4599, 1974). Den finns också på samlings-CDn ”There But For Fortune” (Elektra 960832-2, 1989) och i 3 CD-boxen ”Farwells & Fantasies” (Elektra Traditions R2 73518, 1997, distribution Rhino).

En svensk version, signerad Jacob Branting, ”Här och nu”, fanns med i ”Phil Ochs sånger översatta av Jacob Branting” (Författarcentrum, 1971):

Här och nu

Amerikansk originaltext oh musik: Phil Ochs, 1965 (”I’m Going To Say It Now”)
Svensk text: Jacob Branting, 1971

Jag är bara studerande, sir, och kunskap är mitt mål,
men jag läser dåligt i bolmet från de böcker ni bränt på bål,
så en sak vill jag lova er, och det lovar jag och svär,
att när jag har något att säja, sir, då bir det nu och här.

Ni har gett mej ett nummer och mitt namn det tog ni bort.
På universitetet går min mesta tid till sport,
och ni stöder alltid Chiang Kai Check, men Mao är mej mer kär,
så när jag har något att säja, sir, då blir det nu och här.

Ni vill helst vara en far för mej som på en fders vis
kan kyssa mej om jag är snäll men annars ge mej ris.
Men om jag flyttat hemifrån är jag emot sånt där,
så när jag har något att säja, sir, då blir det nu och här.

Om jag vore ensam vore det nog annorlunda men
jag har ett par tre vänner som har lämnat sina hem.
Vi vördar våra föräldrar och det enda jag begär
är att när jag har nåt att säja, sir, då blir det nu och här.

Och jag har läst om länder där studenter trycker på
och till och med hjälpt till att tvinga ledarna att gå.
Nu vill jag inte påstå alls att det är sånt vi lär,
men när jag har något att säja, sir, då blir det nu och här.

Så fortsätt ni att prata och att ge oss goda råd,
men lyssnar ingen på er vill jag säja er förlåt,
för ni har varit ung och mot ny barndom nu det bär,
så när jag har något att säja, sir, då blir det nu och här.

Phil Ochs om mexikanska säsongarbetare i Californien

15 april 2015 16:28 | Musik, Politik | Kommentering avstängd

Phil Ochs (1940-1976) var inte bara sångagitator – han skildrade i sina sånger också på ett mänskligt plan olika delar av amerikanskt samhällsliv. Ett exempel är sången ”Bracero”.

Bracero kallas de mexikanska säsongarbetare som kommer över till Californien för att skörda frukt. I den här sången får den mexiknske migranten ett ansikte och ett liv.

Bracero

Amerikansk originaltext och musik: Phil Ochs, 1965

Wade into the river, through the rippling shallow water
Steal across the thirsty border, bracero
Come bring your hungry bodies to the golden fields of plenty
From a peso to a penny, bracero

Oh, welcome to California
Where the friendly farmer will take care of you

Come labor for your mother, for your father and your brother
For your sisters and your lover, bracero
Come pick the fruit of yellow, break the flower from the berry
Purple grapes will fill your belly, bracero

Oh, welcome to California
Where the friendly farmer will take care of you

And the sun will bite your body, as the dust will draw you thirsty
While your muscles beg for mercy, bracero
In the shade of your sombrero, drop your sweat upon the soil
Like the fruit your youth can spoil, bracero

Oh, welcome to California
Where the friendly farmer will take care of you

When the weary night embraces, sleep in shacks that could be cages
They will take it from your wages, bracero
Come sing about tomorrow with a jingle of the dollar
And forget your crooked collar, bracero

Oh, welcome to California
Where the friendly farmer will take care of you

And the local men are lazy, and they make too much of trouble
Besides we’d have to pay the double, bracero
But if you feel you’re fallin’, if you find the pace is killing
There are others who are willing, bracero

Oh, welcome to California
Where the friendly farmer will take care of you

”Bracero” är skriven 1965 och kom först på Phil Ochs’ LP ”Phil Ochs In Concert” (Elektra EKS 7310, 1966). Den finns också på samlings-CDn ”There But For Fortune” (Elektra 960832-2, 1989) och i 3 CD-boxen ”Farwells & Fantasies” (Elektra Traditions R2 73518, 1997, distribution Rhino).

”Bracero” var en av de sånger Jacob Branting tolkade till svenska i foldern ”Phil Ochs sånger översatta av Jacob Branting” (Författarcentrum, 1991):

Bracero

Amerikansk originaltext och musik: Phil Ochs, 1965 (”Bracero”)
Svensk text: Jacob Branting, 1991

Smyg dig ner i floden
genom vattnets mörka krusning
över grnsens torra strandbädd,
bracero
För hit din kropp som hungrar
till de rika gyllen fälten
från en peso till en penny,
bracero

Väl mött i Kalifornien där de ädla odlarna
ska ta hand om dig

Arbeta för din moder
för din fader och din broder
för din syster och din kära,
bracero
Kom plocka gula frukter
repa bärena från klasen
blåa druvor fyller magen,
bracero

Väl mött…

Californiens män är lata
och så bråkar de om pengar
dubbel lön får vi betala,
bracero
men om du tror du stupar
och att vi tar livet av dig
finns det andra som vill jobba,
bracero

Väl mött…

Hur kommer svenskarna i Finland att rösta?

15 april 2015 14:45 | Politik | Kommentering avstängd

Tankesmedjan Magma och Svensk Presstjänst, båda inriktade på Finlands svenskspråkiga del av befolkningen, har gjort en opinionsmätning om hur de svenskspråkiga kommer att rösta i det kommande riksdagsvalet.

Resultatet redovisas i en artikel i Hufvudstadsbladet, tyvärr utan särskilt många siffror och procentsatser.

Huvudbudskapet är att många av de svenskspråkiga, som röstade på Samlingspartiet i riksdagsvalet 2011, nu överväger att rösta på Svenska Folkpartiet. Jag kan själv förstå logiken i detta: Samlingspartiet, ett högerparti, lockade i valet 2011 en del av de högerborgerliga finlandssvenska väljarna, och det här partiet fick sedan också en finlandssvensk, Alexander Stubb, som ordförande och framstod därmed som ett mer naturligt alternativ för de svenskspråkiga i Finland. Svenska Folkpartiet är dock ett allmänborgerligt parti, även om det har en viss dragning till frisinnad liberalism. När nu Samlingspartiet inte riktigt lyckas, är steget inte så långt över till SFP för borgerliga finlandssvenskar.

Enligt den aktuella mätningen sker en återströmning till Svenska Folkpartiet bland finlandssvenskar i framför allt Helsingfors och Nyland. Ungefär var femte av dem som röstade på Samlingspartiet 2011 skulle nu rösta på SFP.

Andelen väljare som rötade på SFP i förra valet och som uppgav att de tänker göra det också i det här valet har stigit från 64 till 81 procent jämför med motsvarande undersökning 2011.

Kristdemokraterna, som ligger risigt till i de nationella galluparna, ligger hyggligare till i Vasa valkrets.

För Socialdemokraterna, som alltid ställer upp egna svenskspråkiga kandidater, verkar det överlag gå bra bland finlandssvenskarna. Särskilt väl till sägs de ligga i Egentliga Finlands valkrets – där verkar SFP också tappa.

Det finns när det gäller partisympatier klara könsskillnader bland de svenskspråkiga: Kvinnor röstar i större utsträckning än män på SFP och De Gröna, medan SDP är klart större bland män än bland kvinnor.

Slutligen finns det en stark korrelation mellan hemspråk och röstningsbeteende. Stödet för SFP är klart lägre bland de av de svenskspråkiga, som bor i tvåspråkiga hem eller i hem med finska som hemspråk.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^