Laissez Faire

17 juli 2006 23:12 | Musik, Politik | Kommentering avstängd

Eftersom Fredrik Jansson nämner ”Laissez Faire” kan det vara på sin plats att återge också den texten.

LAISSEZ FAIRE

Musik: John Lennon & Paul McCartney (”Let It Be”)

If you want to start an enterprise,
A thing that not that many dare,
The bureaucrats will hurt you – be aware!
Without compassion, compromise,
Oh feelings just like beasts they snare.
But we all want to stop them – Laissez faire!
Laissez faire, laissez faire,
Laissez faire, laissez faire!
We all want to stop them – Laissez faire!

Though freedom has its enemies,
There are ”liberals” who just don´t care.
Let them hear our message laissez faire!
But we will keep our principles
We want to do what they don´t dare.
Let them hear our message laissez faire!
Laissez faire, laissez faire,
Laissez faire, laissez faire!
Let them hear our message laizzez faire!

In peace and human rights we trust,
These rules apply just everywhere:
Let people have their freedom: laissez faire!
All that we demand is just,
All we want is what is fair:
Let people have their freedom – Laissez faire!
Laissez faire, laissez faire,
Laissez faire, laissez faire!
Let people have their freedom – Laissez faire!

I Springtimes allsångshäfte för Almedalen återges ”Laissez faire” på engelska – vem som har översatt texten är mig obekant. Men det finns en svensk förlaga, skriven av Tobias Sjö, moderat riksdagskandidat i Stockholm i höstens val: jag hittade den på Google:

LAISSEZ FAIRE

Svensk text: Tobias Sjö, 1999
Musik: John Lennon & Paul McCartney (”Let It Be”)

Vill du grunda en fabrik i Sverige, eller starta en affär,
då svarar byråkraten: inte där.
För systemet hämmar friheten, ju mer det kräver och begär,
men jag vet något bättre: Laissez faire!
Laissez faire, laissez faire,
laissez faire, laissez faire!
Ja, vi vet något bättre: laissez faire!

För fria individer löser bättre varje slags besvär.
Vi behöver frihet: laissez faire!
Men fackpampar och förtursregler skapar bara mer misär.
Vi behöver frihet, laissez faire!
Laissez faire, laissez faire,
laissez faire, laissez faire!
Vi behöver frihet, laissez faire!

Men det finns många ”liberaler” som inte lever som dom lär.
Låt hycklarna få höra: laissez faire!
För det är inte Friheten utan makten som de håller kär.
men vi vill ha vår frihet, laissez faire!
Laissez faire, laissez faire,
laissez faire, laissez faire!
Vi vill ha vår frihet, laissez faire!

På Tobias Sjös hemsida hittar man också en textvariant:

LAISSEZ FAIRE

Text: Tobias Sjö
Musik: John Lennon & Paul McCartney (”Let It Be”)

When the leaders of America impose a tariff that´s unfair
We all want to tell them: Laissez faire!
The steel-lobbies want state protection to increase their market share,
But you destroy the market – Lissez faire!

Tariffs make all goods expensive, all consumers will despair!
Listen to our message: Laissez faire!
So show us that you love free-trade, show the people that you care,
Listen to our message: Laissez faire!

Laissez faire! Laissez faire!
Laissez faire! Laissez faire!
Listen to our message: Laissez faire!

Att den alternativa texten är på engelska kan vara en fingervisning om att Tobias Sjö också är den som har gjort den översättning, som finns i Springtimes texthäfte.

Sjö har i själva verket författat mängder av visor i samma anda; den intresserade uppmanas gå vidare till hans hemsida med frihetsvisor.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^