Danskarna mer främlingsvälkomnande än deras partier

26 augusti 2015 14:17 | Politik | 22 kommentarer

Populistiska Dansk Folkeparti, som bärs upp av främlingsfientlighet, blev i valet tidigare i år näst största parti.

Utan tvekan har DFs framgångar fått effekt också på de övriga stora partiernas, Socialdemokratiets och Venstres invandrings- och flyktingpolitik – den har gradvis stramats åt.

Den restriktiva hållningen gent emot invandrare och flyktingar finns naturligtvis också bland väljarna – om detta vittnar det växande stödet för Dansk Folkeparti – men en alldeles färsk undersökning från TNS Gallup, redovisad i Berlingske den 26 augusti, visar, att danskarnas syn på asyl inte är så restriktiv som alltså även de stora partierna i landet har utgått från. Också dansk TV har visat bilder på hur desperata människor försöker ta sig över Medelhavet, och även flertalet danskar har ett hjärta för medmänniskor i nöd.

På den första frågan, ”Hvis Danskerne stemmer ja til en tilvalgsordning, bør Danmark så deltage i EUs samarbejde om fælles regler for invandring, asyl og grænsekontroll?”, svarar 50 procent ja och 34 procent nej.

Ännu mer intressanta är svaren på frågan ”Hvor enig eller uenig er du i at flygtinge, der søger om asyl i et EU-land, bør fordeles mere ligeligt mellem landene, sådan som EU-kommissionen har foreslået?”. Här svarar 37 procent enig och 36 procent overvejende enig, medan 7 procent svarar uenig och 8 procent overvejende uenig.

På den mycket aktuella frågan ”Bør indsatsen for at redde skibbrudne asylsøgere i Middelhavet droppes helt?” svarade 68 procent nej och 16 procent ja.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^