Danskarna mer främlingsvälkomnande än deras partier

26 augusti 2015 14:17 | Politik | 22 kommentarer

Populistiska Dansk Folkeparti, som bärs upp av främlingsfientlighet, blev i valet tidigare i år näst största parti.

Utan tvekan har DFs framgångar fått effekt också på de övriga stora partiernas, Socialdemokratiets och Venstres invandrings- och flyktingpolitik – den har gradvis stramats åt.

Den restriktiva hållningen gent emot invandrare och flyktingar finns naturligtvis också bland väljarna – om detta vittnar det växande stödet för Dansk Folkeparti – men en alldeles färsk undersökning från TNS Gallup, redovisad i Berlingske den 26 augusti, visar, att danskarnas syn på asyl inte är så restriktiv som alltså även de stora partierna i landet har utgått från. Också dansk TV har visat bilder på hur desperata människor försöker ta sig över Medelhavet, och även flertalet danskar har ett hjärta för medmänniskor i nöd.

På den första frågan, ”Hvis Danskerne stemmer ja til en tilvalgsordning, bør Danmark så deltage i EUs samarbejde om fælles regler for invandring, asyl og grænsekontroll?”, svarar 50 procent ja och 34 procent nej.

Ännu mer intressanta är svaren på frågan ”Hvor enig eller uenig er du i at flygtinge, der søger om asyl i et EU-land, bør fordeles mere ligeligt mellem landene, sådan som EU-kommissionen har foreslået?”. Här svarar 37 procent enig och 36 procent overvejende enig, medan 7 procent svarar uenig och 8 procent overvejende uenig.

På den mycket aktuella frågan ”Bør indsatsen for at redde skibbrudne asylsøgere i Middelhavet droppes helt?” svarade 68 procent nej och 16 procent ja.

22 kommentarer

 1. Var ditt eget parti uppburet av främlingsfientlighet ?

  Luciabeslutet kallas det beslut kring asylpolitiken som togs av den socialdemokratiska Regeringen Carlsson I, den 13 december 1989. Beslutet innebar att i fortsättningen bara så kallade ”FN-flyktingar”, som uppfyllde kraven enligt FN:s flyktingkonvention, samt de med så kallade ”särskilt starka skyddsbehov” skulle få politisk asyl i Sverige.[1] Krigsvägran och flyktingliknande skäl, tidigare humanitära skäl, skulle heller inte godtas. Reglerna skulle gälla även de som fanns i Sverige och väntade på besked, med undantag för barnfamiljer som vistats i Sverige i minst ett år.

  Bakgrunden ansågs vara den rekordstora flyktingströmmen till Sverige under andra halvåret 1989, då 20 000 personer kom jämfört med 19 000 under hela 1988

  Comment by Anna F — 2015 08 26 16:11 #

 2. Till Anna F: Det här var en av de många sins emellan olikartade åtgärder som sattes in under en ekonomiskt mycket svajig tid under slutet av 1980-talet och in på 1990-talet, några av dem effektiva, andra mer att betrakta som gester.

  Du tar fel om du tror att en ideologiskt mycket övertygad socialdemokrat som jag entusiastiskt ställde mig bakom allt som beslutades. För att ta ett i sak mycket viktigare exempel: Jag argumenterade mot svensk EU-anslutning och röstade själv nej. (Senare argumenterade jag, den gången med framgång, mot svenskt EMU-inträde.)

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 26 16:48 #

 3. Ärt invandringenspolitiken så bra.
  Hur mycket tänker de som tycker det är bra för det folk som inte har förmågan fly från sina hemländer.

  Jag ser liknelsen med Slavhandeln i USA där man från vissa ställen i Afrika hämtade det duktigaste folket gärna unga.
  Detta medförde att dessa länder stannade i utvdckling.

  Nä måttlig invandring och istället mycket mer stöd och hjälp i deras hemländer.
  Om så skedde istället så skulle jobbe skapas i Sverige genom det och Länderna som skulle få hjälp skulle sträkas. Skyddas och om flera länder ginge ihop skulle hjälpen bli massiv.

  Nu profiteras det på människor istället och för att de som kommer ska hinna jobba så vill ex: reinfeldt höja pensionsåldern vilket påverkar även vi Svenskar.
  Detta när det borde vara tvärtom frukten av all
  mekanisering tekniska landvinnigar borde göra pensionsåldern till högst 60 år.

  Comment by Bert — 2015 08 26 17:41 #

 4. Till Bert Lundmark: Det finns väl ingen vettig människa som tycker att dagens jättelika flyktingströmmar är bra, men förtryck och krig, som nu i Syrien, gör ju att alla som kan ger sig i väg därifrån.

  Och Syrien är ju inte ensamt som problemområde.

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 26 17:55 #

 5. Danmark svartmålas alltför mycket i svensk media. Köpenhamn upplevs t.ex. som mer välkomnande än Stockholm vid en jämförelse.

  Comment by Leif — 2015 08 26 18:58 #

 6. Att inse att dagens extrema tillströmning bryter sönder sveriges välfärd borde inte vara svårt att inse.

  OM man av humanitära skäl anser att det alltså inte finns en gräns för hur stort antal vi ska ta emot bör man vara hederlig och erkänna att detta får mycket stora negativa konsekvenser för den svenska välfärdsmodellen både nu och för mycket lång tid framöver.

  Den ärligheten saknas hos riksdagspartierna (förutom SD). Partierna har ingen verklighetsanknytning, de talar om tillströmningen som en investering för framtiden vilket ju är löjeväckande.

  Att döma av den kräftgång som S och M går igenom vad gäller röstandel relativt SD så framgår det med all tydlighet att det svenska folket inte låter sig luras, de inser att kostnaderna är för stora.

  Vad som borde ske är givetvis att man under FN’s flagg agerar militärt mot dessa förtryckarregimer och att man satsar pengar där de gör störst humanitär nytta, dvs i närområdet. Det kan inte vara en rimlig politik att de som kan köpa sig en smugglarbiljett till oss får komma hit till enorma samhällskostnader.

  Samtidigt skickar vi ut människor som fått en fast fot, ett arbete och kanske familj i vårt land och som varit här i många år. Mycket märkligt agerande.

  Ditt SAP har tyvärr inga lösningar på detta, de är istället en del av problemet.

  Comment by Anna F — 2015 08 27 7:36 #

 7. Till Anna F: Det låter så enkelt som du beskriver det. Men kom i håg att Isis härjar i Irak trots en lång amerikansk insats där och trots att också Sverige, vad man än anser om det, har försökt göra en insats där. Och att antalet länder/regioner i både till exempel Väst- och Centralasien samt delar av Afrika styrs av krafter som får människor att fly därifrån. Hela folk, som kurderna, fördelade på fyra olika stater, förnekas rätten att bilda en egen nation.

  Inte heller jag tror att ett par generösa länder som Sverige och Tyskland kan lösa det här genom att ta emot ett stort antal flyktingar – det måste till flera olika typer av insatser. Men som barn ur en estnisk flyktingfamilj bär jag på en erfarenhet som vägleder mig också i fråga om andra i nöd: Mitt forna hemland våldtogs i tur och ordning av det kommunistiska Sovjetunionen, det nazistiska Tyskland och sen Sovjetunionen igen. Tiotusentals av mina forna landsmän dödades eller deporterades till läger i Sibirien. Mina föräldrar valde likt in emot 30.000 andra att, också som båtflyktingar, lämna sitt land och i stort sett allt de ägde och hade. Många av båtarna förliste i storm, sjönk på grund av överbelastning eller gick på minor i Östersjön.

  Har du ingen mänsklig medkänsla med dem som på det här sättet drivs i väg i dag?

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 27 12:40 #

 8. Enn Kokk – Givetvis har jag medkänsla, märklig fråga du ställer, kanske mer än dig att döma av hur du resonerar.

  Vi bör under FN’s flagg agera gemensamt mot IS militärt oavsett var de sticker upp sitt fula extremisthuvud med koordinerade intermationella militära styrkor.

  Vi bör införa mycket hårda straff mot de Svenska medborgare som deltar på IS sida (livstidsstraff) eller agerar i Sverige för att värva soldater (fängelse i minst 10 år). Är de inte svenska medborgare ska de efter avverkat straff utvisas på livstid.

  Vi bör sätta en kvot av hur många flyktingar vi tar emot per år och låta FN-organ i närområdet välja ut lämpliga familjer, dvs inte ta emot några som köper sig plats till Sverige via flyktingsmugglare.

  Antalet i denna kvot måste ligga på en nivå så att vi på ett rimligt sätt hinner anpasa dem till det svenska samhället, ge dem utbildning och möjlighet till arbete och bostad. Jag skulle grovt sett säga att den kvoten i nuläget bör ligga på ca 10 000 individer per år.

  De stora besparingar för samhället som en restriktiv politik tillsammans med en införd kvot medför innebär att stora samhällsresurser frigörs. Därför bör vi kunna utöver militära insatser även ge direkta bidrag till FN-organ för att i flyktingläger i närområden hjälpa mångfalt fler med tillfälliga bostäder, utbildning etc på plats.

  Jag tror tyvärr inte att det blir några praktiska lösningar, flyktingindustrin håller på att bli den industri i Sverige som omsätter mest pengar av alla, mycket mer än t.ex försvarsindustrin etc. Alltför många arbetstillfällen är nu beroende av denna flyktingindustri (både inom privat och offentligt utförande).

  Vissa kommuner ser flyktingindustrin som en utmärkt inkomstkälla tack vare de statliga bidragen och ser inte kostnaderna i stort, dvs de statliga kostnaderna.

  Den svenska välfärdsmodellen har fått sig en rejäl slagsida pga dessa extrema kostnader och värre blir det.

  Comment by Anna F — 2015 08 28 12:28 #

 9. Till Anna F: Också jag har förordat bättre fördelning av flyktingarna mellan de olika europeiska länderna, och jag är en varm vän av samordnade FN-insatser, men länderna närmast Syrien har ju redan tagit emot sådana enorma mängder av flyktingar, att det är svårt att härbärgera fler där.

  Insatser för att stoppa hjälp härifrån till IS håller just på att utarbetas av regeringen.

  Men du bortser hela tiden från att enorma områden i både Asien och Afrika styrs av krafter som framkallar dagens flyktingströmmar. Det är, hur man än gör, inte gjort i en handvändning att sätta stopp för det här.

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 28 14:27 #

 10. Till Enn K.
  Det är inte i sig en fråga om fördelning annat än att Sverige måste sätta ett tak och att urvalet ska ske enbart i närområdet istället. Det är upp till varje land att se över sin situation och anpassa sitt mottagande till vad de kan hantera på ett rimligt sätt.

  De nationer i närområdena som nu härbärgerar miljoner flyktingar är även de som behöver hjälp genom stora riktade humanitära insatser på plats. Det är där vi ska lägga Svenska mångmiljardsatsningar på bostäder, utbildning och humanitär hjälp etc. Vi ska inte kasta bort hundratalet miljarder på att ta hand om de (i sammanhanget mindre mängder) som lyckas köpa sig en biljett till Sverige. Ett oerhört resursslöseri som inte ger största humanitära effekt.

  Genom att helt strypa tillstånden för de som smugglas hit och istället endast ta emot en kvot utvalda flyktingar som väljs ut av FN i närområdet så sätter vi effektivt stopp för smugglarnas profitering. Det ska inte löna sig varken för smugglarna eller för de som vill köpa sig en plats i Sverige.

  Det är dagens generösa asylpolitik som föder smuggelligorna och som driver på strömmen över medelhavet etc.

  Comment by Anna F — 2015 08 28 18:02 #

 11. Till Anna F: Jag hoppas du inte är så naiv som du gör dig!

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 28 18:34 #

 12. Enn. Det går inte att försvara Lucia-beslutet med att det var ”en ekonomiskt mycket svajig tid”. Antingen var beslutet moraliskt försvarbart, eller så var det inte moraliskt försvarbart. Att avvisa människor med starka skyddsbehov kan – om de inte kan söka asyl i något annat land – aldrig försvaras med ekonomiska argument.

  Enligt Anna F skulle ju även personer med ”särskilt starka skyddsbehov” få asyl i Sverige, även efter Lucia-beslutet. Om detta stämmer, var Lucia-beslutet moraliskt försvarbart. I dagsläget hade Lucia-beslutet varit ännu mer moraliskt försvarbart, eftersom vi skulle få ett bättre mottagande med en inriktning på dem som har starka skyddsbehov. Problemet är ju dock hur man ska skilja ut dem, som inte har starka skyddsbehov, med dagens anstormning av nya flyktingar.

  Jag har läst om din egen familjs flykt till Finland, och flykt från Finland till Sverige, sedan ett nytt krig brutit ut mellan Finland och Sovjetunionen. Risken att, som flykting från Estland, bli tillfångatagen av och förd till Sovjetunionen, måsté anses som ett starkt skyddsbehov.

  Du skrev väl också att du och dina föräldrar inte hade en tanke på att bli svenskar, utan hoppades på en möjlighet att en dag återväda till Estland. När möjligheten äntligen kom, 50 år senare, kände du dig då mer som svensk äm som est, eller valde du att stanna i Sverige efter så lång tid, eftersom du då hade en egen familj i Sverige eller för att det var för svårt (med tanke på ålder, etc) att bryta upp. Hur lång tid tar det att byta nationalitet (känslomässigt och inte formellt), för en sjuåring som du, och för äldre människor som dina föräldrar?

  Har du någon gång under din tid i Sverige hoppats på ett krig mellan Nato och Sovjeunionen för att Estland skulle bli fritt? Om inte, varför? Hoppas du idag på ett markkrig mellan FN och/eller Nato och IS? Jag ser detta som ofrånkomligt. Annars kommer kommer vi att ha IS’ väpnade styrkor i Europa, med början i Sydryssland. Ordet ”preventivkrig” låter förfärligt, men vi måste börja tänka i de termerna.

  De senaste dagarnas utveckling av flyktingkatastrofen omkullkastar mängder med i och för sig goda tankar. Det går inte att stoppa flyktingvågen, när flyktingarna redan väller in i Europa. IS måste stoppas, och IS-kontrollerad mark måste erövras och lämnas tillbaka till sina rätta ägare. De måste erhålla skydd i sina hemtrakter, så att de vågar stanna kvar.

  Det är inte alls säkert att den stora militära operation, som behövs, kommer att bli billigare än fortsatt flyktingmottagning. Det går självfallet inte heller att stoppa flyktingströmmarna förrän kriget är vunnet. Om det hade blivit krig mellan Nato och Sovjet, så hade Sverige förmodligen fått härbergare hundratusentals flyende ester under några år, även om kriget hades slutat med att Estland hade blivit fritt.

  Det som SD ska kritiseras för, är inte att de säger att flyktingar ska hjälpas i närområdet, utan att de försöker inbilla folk att detta skulle vsra en billig lösning, som kommer att frigöra enorma belopp till den svenska välfärden.

  Jag tycker inte att det är naivt att kritisera Sverige för att ha agerat som en reklambyrå åt människosmugglarna. Alla omkomna har inte flytt för livet. Alla omkomna har inte haft starka skyddsbehov. Hur ator andel kan jag inte veta.

  Comment by Lars Flemström — 2015 08 28 22:44 #

 13. Till Lars Flemström: Jag är en av moraliska principer och ideologi starkt styrd person, men erfarenheter samlade under ett långt liv har samtidigt lärt mig, att man ofta i praktiken får laga efter lägenhet. I det stycket är jag präglad av Sverige och av den neutralitetspolitik som har tjänat svenskarna väl. En nu död moster till mig berättade hur hon vid ett tillfälle på en fest med andra ester – alla flyktingar – hörde andra som var med håna svenskarna för att de kröp och kröp under andra världskriget, och hon bet då av den här diskussionen genom att säga: – Och om svenskarna inte hade krupit, vart skulle vi ha tagit vägen då?

  Verkligheten är inte alltid så där rätlinjig.

  För min egen del var jag under kalla kriget övertygad om att ett storkrig, sannolikt med atomvapen, skulle bli så förödande, att alla, även den vinnande sidan, skulle göra ofattbara förluster. Bättre då att vänta på förändringar inne i kommunistblocket – och de kom.

  Det är svårt att tro att det finns en enkel snabb och effektiv lösning av de flyktingproblem Europa drabbas av, både i form av överlastade båtar över Medelhavet och på andra vägar, som nu över Balkan och Ungern norrut.

  Västliga insatser, bland annat av det militärt starka USA, har inte lyckats skapa fungerande demokratier av länder som Afghanistan och Irak. IS och dess allierade finns i dag där och också i delar av Syrien och flera andra länder i området. I Central- och Västasien plus delar av Nord- och Östafrika finns dessutom en mängd regimer som man inte med någon definition kan kalla demokratiska. Till det kommer alla de, därifrån och från andra afrikanska länder, som inte orkar vänta på ekonomisk utveckling utan för egen del söker den i olika delar av Europa.

  Nej, att göra något åt allt det här kommer att ta lång tid och kräva stora ekonomiska insatser.

  Självfallet ska vi göra allt det som går att göra, men det är bara självbedrägeri att tro att det finns några insatser som, ens om vi anstränger oss, kommer att ge märkbar effekt på någorlunda kort sikt.

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 29 0:37 #

 14. Till Enn Kokk – Jag hoppas att du inte alltid är en lika oförskämd besserwisser med von-oben attityd men jag tvivlar efter att ha följt hur du resonerar gentemot de som har annan åsikt än dig.

  Att du haft politiskt inflytande en gång i tiden fyller mig med rysningar.

  Comment by Anna F — 2015 08 29 10:42 #

 15. Till Anna F: Rys på du!

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 29 11:58 #

 16. Till Enn Kokk : Ja, ryser gör jag verkligen men samtidigt måste jag erkänna att jag glädjs åt socialismens nederlag och att du och dina åsikter blir alltmer marginaliserade, men vi ska aldrig glömma och aldrig förlåta.

  Comment by Anna F — 2015 08 29 14:06 #

 17. Till Anna F: Det senare i den nya sverigedemokratiska eran?

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 29 14:19 #

 18. Till Enn Kokk :

  Efter socialismens sönderfall finns det lite mer demokrati i världen. Många nationer inklusive de baltiska staterna har kastat av sig den blodröda fanans förtryck. Den östtyska statssocialismen är begravd tillsammans med den sovjetiska kommunismen.
  Tyvär har några forna sovjetstater fastnat i olika former av vedervärd diktatur.

  I Sverige har vi upplevt ett antal icke-socialistiska regeringar , av en del uppfattat som att det kändes som en statskupp, av oss demokrater uppfattat som ett sundhetstecken.

  Demokratin lever alltså i Sverige trots att man gjort och fortsätter att göra ingrepp på den, nu senast med december överenskommelsen som rimmar illa med en frisk och sund demokrati.

  Socialismen i ditt eget kära parti är alltmer marginaliserat allteftersom tiden går, ibland sticker den upp sitt fula nylle men då går det som det går, se exemplet Juholt… vilken parodi det blev.

  Comment by Anna F — 2015 08 29 15:45 #

 19. Till Anna F: Och i Estland sitter Socialdemokraterna, tillsammans med två borgerliga partier, i regeringen.

  Men nu avslutar vi den här av dig i det oändliga utdragna diskussionen.

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 29 16:12 #

 20. Enn.
  Kalla kriget har vi båda upplevt, och rädslan för atomkriget, som ingen kunde vinna. Så du har aldrig hoppats på ett krit mellan Nato och Sovjet, som skulle sluta med Estland blev ritt. Jag tror dig. Jag har dock läst en tidningsartikel från 1955, vari den amerikanske generalen Patton(känd från befrielsen av Västeuropa 1944 – 45) förespråkade ett ”preventivkrig” mot Sovjetunionen, innan detta land hunnit utveckla kärnvapenbärande interkontinentala robotar.

  Men det gällde inte – som Patton trodde – att välja rätt tidpunkt. Frågan var om det var rätt metod. Du hade rätt då, ville vänta på förändringar inne i kommunistblocket. Men har du rätt nu, om du menar att ett preventivkrig mot IS vore fel? Om världen väntar på att IS ska expandera, komma över fler massförstörelsevapen och binda samman sina territorier i Sydryssland, Mellanöstern, Libyen och nordöstra Nigeria (Boko haram) har vi defintivt ett tredje världskrig.

  Du svarade inte på alla mina frågor. Det var du i.o.f.s. inte skyldig att göra. Men du har dock skrivit i ett tidigare blogginnlägg att du och dina föräldrar inte hade en tanke på att bli svenskar under den första tiden i Sverige. Är det inte ganska naturligt – att man i det längsta hoppas kunna återvända til sitt hemland? Ska då mottagarlandet – som Sverige gör nu – försöka påskynda bytet av nationalitet och göra alla till svenskar fortast möjligt? Varför ska ”integrationen” börja redan innan flyktingen har fått asyl, och alltså riskerar att avvisas?

  I dessa dagar ska vi nog vara glada för att vi gav bosnierna, som kom under 1990-talet, tillfälliga uppehållstillstånd och därigenom uppmanade dem att inte rota sig för mycket i Sverige. Erfarenheten visar att det blir splittring och generationsmotsättningar i flyktingfamiljerna om de ska integreras till varje pris.

  Därför stödjer jag förslagen från – hittills – några borgerliga partier, att flyktingar ska ges tillfälliga uppehållstillstånd som regel, vilka omvandlas till permanenta tillstånd, om flyktingen inte kunna återvända efter en viss tid.
  Med ”som regel” menas förstås att undantag, kan göras i särskilt ömmande fall, exempelvis om en flykting helt saknar anhöriga i hemlandet.

  Så länge en flykting har ett tillfälligt tillstånd, ska han förberedas, ”rustas” för ett liv i hemlandet, även svenskundervisningen ska vara frivillig. Sedan han fått ett permanent tillstånd, ska det vara integration som gäller.

  Vi ska väl inte hjälpa IS att göra Syrien till ett nästan folktomt land, så när som på några tioltusental tillresta jihadister från andra länder. Flyktingmottagninen – oavsett var den sker – måste kompletteras med resoluta åtgärder för att trycka tillbaka IS, och återlämna den mark, som IS har lagt under sig, till sina rättmätiga ägare.

  Jag tycker att ditt svar till mig andas pessimism ooch uppgivenhet: ”Västliga insatser, bland annat av det militärt starka USA, har inte lyckats skapa fungerande demokratier av länder som Afghanistan och Irak.” Uppgiften må vara vansklig, men tänk då på att det finns ännu fler flytingar (människor, som har tvingats lämna sina hemtrakter) i Syrien än utanför.

  Comment by Lars Flemström — 2015 08 30 0:37 #

 21. Eftersom denna tråden ”spårat ur” till att handla mer om svensk migrationspolitik än vårt eminenta västra grannland Danmark så måste jag säga att debatten ibland är ganska förvånande.

  Varför är det ingen som vågar ta bladet från munnen och berätta att det finns stora grupper i vårt svenska samhälle som genom att tjäna grova pengar på bostadsbristen är de som skapat dagens situation som omöjliggör en flyktingmottagning? Detta eftersom det råder en akut bostadsbrist i så gott som hela landet. De svenska bankerna, fastighetsmäklarna och bostadsägarnas intresseorganisationer och lobbyister har under en längre tid styrt svenska regeringar att bygga så lite nya bostäder som möjligt samtidigt som dessa sett till att svenska bostadsägare nu erhåller den lägsta totalbeskattningen i hela EU. När ungdomar och låginkomsttagare drabbas och inte kan få en bostad till rimlig kostnad eftersom de etablerade partierna inte bryr sig är det inte konstigt att dessa vänder sig till det som uppfattas vara det enda oppositionspartiet dvs SD. Nu har utvecklingen gått så långt att även en större del av befolkningen drabbas på något sätt och då ställs detta mot nivåer på flyktingmottagningen som är omöjliga att hantera ur ett bostadsförsörjningsperspektiv. Lösningen är självklar men politiskt kontroversiell. Solidariskt måste bostadsägarna som tjänat på den felaktigt förda politiken och som indirekt tillskansat sig stora ekonomiska värden på flyktingmottagningen bidra till ett massivt bostadsbyggande för bibehållen flyktingmottagning på nuvarande nivåer. Genom avskaffad ROT/RUT, slopade ränteavdrag samt höjd fastighetsskatt kan vi åstadkomma detta.

  Comment by Leif — 2015 08 30 7:48 #

 22. Jag håller med om det som inleder det senaste inlägget, att den här tråden vid det här laget totalt har spårat ur – utgångspunkten är en kort bloggtext om Danmark – och därför sätter jag här helt sonika punkt för debatten. Jag kommer alltså fortsättningsvis helt sonika att radera alla nya kommentarer.

  Det är bloggägaren som bestämmer ämnena som ska avhandlas på hans/hennes blogg.

  Ni som vill vädra era egna käpphästar får göra det på era egna bloggar, alternativt skaffa er sådana. Där kan ni publicera era texter; kommentarerna ni har skrivit här är för övrigt i flera fall längre än den bloggtext de är fästa vid.

  Comment by Enn Kokk — 2015 08 30 8:34 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^