Socialdemokratiet största parti enligt ny dansk undersökning

8 februari 2015 17:37 | Politik | Kommentering avstängd

Ett långt liv i opinionsundersökningsbranschen har lärt mig att inte dra alltför tvärsäkra slutsatser av enstaka undersökningar.

Detta sagt därför att en alldeles färsk dansk opinionsundersökning, genomförd av Gallup och också infogad i Berlingske Barometer, innehåller några anmärkningsvärda resultat.

Enligt den här mätningen är Socialdemokratiet för första gången på länge största parti med 24,2 procent, ett stöd som lyfter partiet till en nivå det inte har legat på sen valet 2011, då partiet kom upp i 24,9 procent. Riktigt lika högt kommer partiet inte i den sammanvägning av mätresultat från senare tid som utgör Berlingske Barometer: 23,1 procent.

I Barometern är fortfarande borgerliga Venstre med 23,4 procent större än Socialdemokratiet, men i den aktuella undersökningen får Venstre bara 22,7 procent och ligger alltså på andra plats. Nu verkar Venstre hur som helst ha lagt sig på en märkbart lägre nivå än i valet 2011, 26,7 procent.

Här måste man infoga, att styrkeförhållandena mellan blocken fortfarande inte indikerar något stöd för fortsatt vänsterregering: Den sittande socialdemokratiska/socialliberala regeringen och dess stödpartier på vänsterkanten får i den här undersökningen ett sammanlagt stöd av 45,6 procent, vilket skulle ge 81 mandat, medan den borgerliga oppositionen stöds av 53,6 procent, vilket skulle ge 94 mandat.

Ett av problemen med Socialdemokratiets tillväxt är i det här perspektivet, att den delvis tycks ha skett på bekostnad av partierna inom vänstern i övrigt i vid mening.

Ganska knackigt går det framför allt för Socialdemokratiets kvarvarande regeringspartner, socialliberala Radikale Venstre. Det här partiet stöddes i valet 2011 av 9,5 procent av väljarna, men det står numera och stampar på en betydligt lägre nivå: I Berlingske Barometer är stödet för partiet 7,3 procent, och i den aktuella gallupundersökningen bara 6,6 procent. Tidningen Information ägnade här om dan en mycket lång artikel åt att analysera den nedgång för RV, som egentligen började redan under partiets förra ledare, Margrethe Vestager, men som har fortsatt efter det att hon blev EU-kommissionär och som partiledare ersattes av Morten Østergaard. En av de förklaringar som presenteras i Information är att bara 23 procent av danskarna är positivt inställda till Østergaard, medan hela 37 procent är negativt inställda; 8 procent säger sig inte känna till honom.

I en artikel i Berlingske, som har sin utgångspunkt i gallupmätningen, redovisas varifrån Socialdemokratiet har hämtat de väljartillskott, som konstituerar resultatet i februarimätningen:

Socialistisk Folkeparti, 43.981
Radikale Venstre, 27.237
Venstre, 16.477
Liberal Alliance, 6.155
Det Konservative Folkeparti, 5.662
Nya väljare 14.774

Socialdemokratiet har tappat väljare till

Dansk Folkeparti, 70.687
Enhedslisten, 13.917

Könsfördelningen bland socialdemokratiska väljare är 52,6 procent kvinnor och 47,4 procent män.

Av S-väljarna hade 22,0 procent en årsinkomst under 199.000 kronor, 61,1 procent tjänade 200.000-599.999 kronor och 7,3 procent över 600.000 kronor.

Deras åldersmässiga fördelning är
18-24 år, 6,3 procent
23-39 år, 21,6 procent
40-65 år, 46,2 procent
65+, 25,9 procent
(Lägg märke till de låga talen för de yngsta)

Yrkesfördelningen är följande:
Arbetare, 19,8 procent
Tjänstemän, 30,5 procent
Egenföretagare, 2,4 procent
Lärlingar/elever/studerande, 4,9 procent
Pensionärer, 35,1 procent
Arbetslösa, 4,8 procent

Men låt oss återvända till den aktuella gallupundersökningen, i meningen partisympatier:

Socialistisk Folkeparti stöds i den av 6,2 procent mot 6,6 procent i Barometern och 9,2 procent i folketingsvalet 2011.

Konkurrenten Enhedslisten får 8,6 procent mot 8,9 procent i Barometern och 6,7 procent i folketingsvalet 2011.

Dansk Folkeparti ligger trea i partiligan med 20,0 procent mot 20,7 procent i Barometern och 12,3 procent i folketingsvalet 2011.

Konservative Folkeparti får i den aktuella mätningen 4,3 procent mot 4,3 procent också i Barometern och 4,9 procent i valet 2011.

Och Liberal Alliance stöds av 5,6 procent mot 5,0 procent i Barometern och 5,0 procent även i valet 2011.

Norge: Arbeiderpartiet ensamt större än regeringen och dess stödpartier

8 februari 2015 15:12 | Politik | 2 kommentarer

Det går inte så bra för den blå-blå regeringen i Norge: En kaotisk debatt om förbud mot tiggeri, som till slut inte ändade i det landsomfattande förbud regeringen ville ha. Striden om försäljning av statliga företag, som i stort sett ändade i status quo. Strid med miljörörelsen om oklara miljömål. Strejken mot arbetsmiljölagen. Debatten om asylbarnen och en del annat.

Det här med all sannolikhet satt sina spår i den senaste opinionsmätningen, gjord av Nordfakta för Klassekampen och Nationen. Enligt den får de båda partier som sitter i regeringen, Høyre och Fremskrittspartiet, sammanlagt bara 34,3 procent. Här hjälper det inte ens om man räknar in de båda mittenpartier, som formellt stöder (men ofta obstruerar) regeringens förslag. Arbeiderpartiet skulle, om den här undersökningen vore ett valresultat, ensamt få fler stortingsledamöter, 79, än regeringen och dess båda stödpartier i Stortinget tillsammans, 78.

Arbeiderpartiet ökar med 1,2 procentenheter till 41,3 procent, vilket är långt över partiets resultat i stortingsvalet 2013, 30,8 procent.

Sosialistisk Venstrepartis fortsatta öde i Stortinget är även enligt den här undersökningen osäkert. Partiet minskar med 0,6 procentenheter till 3,8 procent och ligger därmed inte bara under sitt valresultat 2013, 4,1 procent, utan också under fyraprocentsspärren.

Men det är alltså Arbeiderpartiet som ökar, inte yttervänsteralternativet Rødt, som i den aktuella mätningen stöds av 1,2 procent (- 0,2 procentenheter). I förra valet fick det här partiet 1,1 procent av rösterna.

Inte heller lyckas Miljøpartiet De Grønne, som i Norge inte tar ställning i blockpolitiken. Det här partiet, som i stortingsvalet 2013 stöddes av 2,8 procent, får här stöd av 2,9 procent, – 0,4 procentenheter om man jämför med förra mätningen i serien.

Men Arbeiderpartiet kan vid en kommande regeringsbildning säkert få stöd av Senterpartiet, som det bildade regering tillsammans med fram till valet 2013. Senterpartiet backar visserligen i den aktuella mätningen med 1 procentenhet, men befinner sig med 5,1 procent tryggt ovanför spärren. I valet 2013 samlade partiet stöd av 5,5 procent.

Norska media spekulerar också i att Arbeiderpartiet kunde tänkas få Kristelig Folkeparti att byta sida. I valet 2013 fick det här partiet stöd av 5,6 procent. I den aktuella mätningen lägger 4,5 procent sin röst på KrF, vilket jämfört med förra mätningen innebär en minskning på 0,5 procentenheter.

Den sittande regeringens andra stödparti i Stortinget, liberala Venstre, som i valet stöddes av 5,2 procent, låg ett tag under spärren men ökar nu med 1,1 procentenheter till 4,9 procent.

Återstår så de båda partier som formellt sitter i regeringen.

Høyre tappar 0,7 procentenheter och stöds nu bara av 21,9 procent mot 26,8 procent i valet 2013.

Regeringskollegan Fremskrittspartiet ökar enligt den här undersökningen med 0,5 procentenheter, men det resultat partiet då landar på, 12,4 procent, ligger fortsatt långt under partiets resultat i stortingsvalet 2013, 16,3 procent.

Värt att notera i artikeln om den här undersökningen i Klassekampen är också att Arbeiderpartiet i Trøndelag stöds av hela 57 procent och att regeringspartiet Fremskrittspartiet i samma landsdel stöds bara av 2 procent.

Finland: Slut på Centerns uppgång?

8 februari 2015 13:39 | Politik | Kommentering avstängd

De finländska gallupundersökningarna om politiska sympatier ger sins emellan något olika resultat.

När det gäller den senaste av dem, Tiettoykkönens för Iltalehti, har jag också tillgång bara till resultaten för de fyra största partierna.

Störst i den här unersökningsserien är fortfarande Suomen Keskusta (Centern) med 25,4 procent. Men jämfört med förra mätningen har partiet minskat med 1,2 procentenheter. Dock ligger partiet, nu i opposition, skyhögt över sitt valresultat 2011, 15,8 procent.

Enligt den här undersökningen har det ledande regeringspartiet Kokooomus (Samlingspartiet) upphört att tappa väljare och får nu stöd av 17,8 procent mot 17,7 procent i november. Men det är fortsatt en bra bit under valresultatet 2011, då partiet med 20,4 procent blev största parti.

Därmed är Samlingspartiet enligt den här undersökningen också något större än Sosialidemokraattinen Puolue (Socialdemokratiska partiet), som backar med en knapp procentenhet och nu stöds av 16,5 procent.

Populistiska Perussuomalaiset (Sannfinländarna) går det fortsatt utför med. Partiet får nu 15,3 procent mot 15,7 procent i förra mätningen och 19,1 procent i förra valet.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^