Socialdemokratiet största parti enligt ny dansk undersökning

8 februari 2015 17:37 | Politik | Inga kommentarer

Ett långt liv i opinionsundersökningsbranschen har lärt mig att inte dra alltför tvärsäkra slutsatser av enstaka undersökningar.

Detta sagt därför att en alldeles färsk dansk opinionsundersökning, genomförd av Gallup och också infogad i Berlingske Barometer, innehåller några anmärkningsvärda resultat.

Enligt den här mätningen är Socialdemokratiet för första gången på länge största parti med 24,2 procent, ett stöd som lyfter partiet till en nivå det inte har legat på sen valet 2011, då partiet kom upp i 24,9 procent. Riktigt lika högt kommer partiet inte i den sammanvägning av mätresultat från senare tid som utgör Berlingske Barometer: 23,1 procent.

I Barometern är fortfarande borgerliga Venstre med 23,4 procent större än Socialdemokratiet, men i den aktuella undersökningen får Venstre bara 22,7 procent och ligger alltså på andra plats. Nu verkar Venstre hur som helst ha lagt sig på en märkbart lägre nivå än i valet 2011, 26,7 procent.

Här måste man infoga, att styrkeförhållandena mellan blocken fortfarande inte indikerar något stöd för fortsatt vänsterregering: Den sittande socialdemokratiska/socialliberala regeringen och dess stödpartier på vänsterkanten får i den här undersökningen ett sammanlagt stöd av 45,6 procent, vilket skulle ge 81 mandat, medan den borgerliga oppositionen stöds av 53,6 procent, vilket skulle ge 94 mandat.

Ett av problemen med Socialdemokratiets tillväxt är i det här perspektivet, att den delvis tycks ha skett på bekostnad av partierna inom vänstern i övrigt i vid mening.

Ganska knackigt går det framför allt för Socialdemokratiets kvarvarande regeringspartner, socialliberala Radikale Venstre. Det här partiet stöddes i valet 2011 av 9,5 procent av väljarna, men det står numera och stampar på en betydligt lägre nivå: I Berlingske Barometer är stödet för partiet 7,3 procent, och i den aktuella gallupundersökningen bara 6,6 procent. Tidningen Information ägnade här om dan en mycket lång artikel åt att analysera den nedgång för RV, som egentligen började redan under partiets förra ledare, Margrethe Vestager, men som har fortsatt efter det att hon blev EU-kommissionär och som partiledare ersattes av Morten Østergaard. En av de förklaringar som presenteras i Information är att bara 23 procent av danskarna är positivt inställda till Østergaard, medan hela 37 procent är negativt inställda; 8 procent säger sig inte känna till honom.

I en artikel i Berlingske, som har sin utgångspunkt i gallupmätningen, redovisas varifrån Socialdemokratiet har hämtat de väljartillskott, som konstituerar resultatet i februarimätningen:

Socialistisk Folkeparti, 43.981
Radikale Venstre, 27.237
Venstre, 16.477
Liberal Alliance, 6.155
Det Konservative Folkeparti, 5.662
Nya väljare 14.774

Socialdemokratiet har tappat väljare till

Dansk Folkeparti, 70.687
Enhedslisten, 13.917

Könsfördelningen bland socialdemokratiska väljare är 52,6 procent kvinnor och 47,4 procent män.

Av S-väljarna hade 22,0 procent en årsinkomst under 199.000 kronor, 61,1 procent tjänade 200.000-599.999 kronor och 7,3 procent över 600.000 kronor.

Deras åldersmässiga fördelning är
18-24 år, 6,3 procent
23-39 år, 21,6 procent
40-65 år, 46,2 procent
65+, 25,9 procent
(Lägg märke till de låga talen för de yngsta)

Yrkesfördelningen är följande:
Arbetare, 19,8 procent
Tjänstemän, 30,5 procent
Egenföretagare, 2,4 procent
Lärlingar/elever/studerande, 4,9 procent
Pensionärer, 35,1 procent
Arbetslösa, 4,8 procent

Men låt oss återvända till den aktuella gallupundersökningen, i meningen partisympatier:

Socialistisk Folkeparti stöds i den av 6,2 procent mot 6,6 procent i Barometern och 9,2 procent i folketingsvalet 2011.

Konkurrenten Enhedslisten får 8,6 procent mot 8,9 procent i Barometern och 6,7 procent i folketingsvalet 2011.

Dansk Folkeparti ligger trea i partiligan med 20,0 procent mot 20,7 procent i Barometern och 12,3 procent i folketingsvalet 2011.

Konservative Folkeparti får i den aktuella mätningen 4,3 procent mot 4,3 procent också i Barometern och 4,9 procent i valet 2011.

Och Liberal Alliance stöds av 5,6 procent mot 5,0 procent i Barometern och 5,0 procent även i valet 2011.

No Comments yet »

RSS-flöde för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Lämna en kommentar

XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^