Har danska Socialdemokratiet tappat en hel generation?

20 november 2014 15:44 | Politik | 6 kommentarer

Yougov ger Socialdemokratiet 21,0 procent, Berlingske Barometer – ett viktat genomsnitt av mätningar från senare tid – 21,7 procent. Ingenting tyder för närvarande på att partiet i nästa val kommer upp i ens sitt eget resultat i förra valet (2011), 24,8 procent.

Den danska socialdemokratin har funnits i 143 år och länge varit landets både samhällsbyggande och samhällsförändrande parti. Det har också haft folkligt stöd: I 77 år – från 1924 till 2001 – var Socialdemorkatiet Danmarks obetingat största parti. Så sent som 1990 röstade 37 procent av danskarna på Socialdemokraterne.

Den danska tidningen Information har på nyhetsplats försökt göra en analys av Socialdemokratiets aktuella svårigheter, ”Har Socialdemokraterne tabt en hel generation af vælgere?”, och svaret måste nog sägas vara ja. Bara 11,5 av väljarna mellan 18 och 24 år skulle i dag rösta på partiet, detta enligt en analys gjord av professor Søren Risbjerg Thomsen vid Aarhus Universitet.

Hela 28 procent av den här åldersgruppen skulle rösta på det stora borgerliga oppositionspartiet Venstre, 11 procent på likaledes borgerliga Liberal Alliance. Både Socialdemokratiets regeringspartner, socialliberala Radikale Venstre och den rödgröna och feministiska utmanaren Enhedslisten är med 13 procent vardera i den här åldersgruppen större än Socialdemokratiet.

I dag finns en röd majoritet kvar bara i 68-generationen, den som växte upp under det röda sjuttiotalet. I åldersgruppen 55-65 år har de röda partierna fortfarande majoritet.

Att ändra på de unga, trendkänsliga väljarnas beteende kommer inte att vara lätt, konstaterar Risbjerg Thomsen. För att ändra på det här skulle det behövas en nästan revolutionerande förändring av partiet, ett nytt tilltal. Några av de intervjuade anser också att Socialdemokratiets problem är att partiet inte längre har några andra idéer än de som rör budgethantering.

Men för att gå tillbaka till den aktuella Yougov-mätningen:

Det borgerliga oppositionsalternativet Venstre stöds där av 23,2 procent mot 24,6 procent i Barometern och 26,7 procent i folketingsvalet 2011.

Den högerpopulistiska uppstickaren Dansk Folkeparti ligger med 21,2 procent tvåa enligt Yougov, med 19,2 procent trea enligt Barometern, också det senare långt över partiets resultat i 2011 års val, 12,3 procent.

Också enligt den här undersökningen ligger Konservative Folkeparti under sitt valresultat 2011, 4,9 procent. Det får i Yougov-mätningen 4,2 procent, i Barometern 4,5 procent.

Liberal Alliance är däremot i den aktuella mätningen uppe i 7,7 procent mot 5,6 procent i Barometern och 5,0 procent i valet.

Socialdemokratiets kvarvarande regeringspartner, socialliberala Radikale Venstre, ligger däremot under sitt valresultat från 2011, 9,5 procent. Partiet får enligt Yougov 6,1 procent, enligt Barometern 7,4 procent.

Det från regeringssamarbetet avhoppade Socialistisk Folkeparti får hos Yougov bara 6,2 procent mot 7,0 procent i Barometern och 9,2 procent i valet 2011.

Och också enligt den här mätningen är dess rödgröna och feministiska utmanare Enhedslisten märkbart större med 9,7 procent. Även barometersammanvägningen ger den 9,4 procent, en siffra långt över partiets resultat 2011, 6,7 procent.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^