Har danska Socialdemokratiet tappat en hel generation?

20 november 2014 15:44 | Politik | 6 kommentarer

Yougov ger Socialdemokratiet 21,0 procent, Berlingske Barometer – ett viktat genomsnitt av mätningar från senare tid – 21,7 procent. Ingenting tyder för närvarande på att partiet i nästa val kommer upp i ens sitt eget resultat i förra valet (2011), 24,8 procent.

Den danska socialdemokratin har funnits i 143 år och länge varit landets både samhällsbyggande och samhällsförändrande parti. Det har också haft folkligt stöd: I 77 år – från 1924 till 2001 – var Socialdemorkatiet Danmarks obetingat största parti. Så sent som 1990 röstade 37 procent av danskarna på Socialdemokraterne.

Den danska tidningen Information har på nyhetsplats försökt göra en analys av Socialdemokratiets aktuella svårigheter, ”Har Socialdemokraterne tabt en hel generation af vælgere?”, och svaret måste nog sägas vara ja. Bara 11,5 av väljarna mellan 18 och 24 år skulle i dag rösta på partiet, detta enligt en analys gjord av professor Søren Risbjerg Thomsen vid Aarhus Universitet.

Hela 28 procent av den här åldersgruppen skulle rösta på det stora borgerliga oppositionspartiet Venstre, 11 procent på likaledes borgerliga Liberal Alliance. Både Socialdemokratiets regeringspartner, socialliberala Radikale Venstre och den rödgröna och feministiska utmanaren Enhedslisten är med 13 procent vardera i den här åldersgruppen större än Socialdemokratiet.

I dag finns en röd majoritet kvar bara i 68-generationen, den som växte upp under det röda sjuttiotalet. I åldersgruppen 55-65 år har de röda partierna fortfarande majoritet.

Att ändra på de unga, trendkänsliga väljarnas beteende kommer inte att vara lätt, konstaterar Risbjerg Thomsen. För att ändra på det här skulle det behövas en nästan revolutionerande förändring av partiet, ett nytt tilltal. Några av de intervjuade anser också att Socialdemokratiets problem är att partiet inte längre har några andra idéer än de som rör budgethantering.

Men för att gå tillbaka till den aktuella Yougov-mätningen:

Det borgerliga oppositionsalternativet Venstre stöds där av 23,2 procent mot 24,6 procent i Barometern och 26,7 procent i folketingsvalet 2011.

Den högerpopulistiska uppstickaren Dansk Folkeparti ligger med 21,2 procent tvåa enligt Yougov, med 19,2 procent trea enligt Barometern, också det senare långt över partiets resultat i 2011 års val, 12,3 procent.

Också enligt den här undersökningen ligger Konservative Folkeparti under sitt valresultat 2011, 4,9 procent. Det får i Yougov-mätningen 4,2 procent, i Barometern 4,5 procent.

Liberal Alliance är däremot i den aktuella mätningen uppe i 7,7 procent mot 5,6 procent i Barometern och 5,0 procent i valet.

Socialdemokratiets kvarvarande regeringspartner, socialliberala Radikale Venstre, ligger däremot under sitt valresultat från 2011, 9,5 procent. Partiet får enligt Yougov 6,1 procent, enligt Barometern 7,4 procent.

Det från regeringssamarbetet avhoppade Socialistisk Folkeparti får hos Yougov bara 6,2 procent mot 7,0 procent i Barometern och 9,2 procent i valet 2011.

Och också enligt den här mätningen är dess rödgröna och feministiska utmanare Enhedslisten märkbart större med 9,7 procent. Även barometersammanvägningen ger den 9,4 procent, en siffra långt över partiets resultat 2011, 6,7 procent.

6 kommentarer

 1. Hamnade inte (s) i bakvatten redan 1973 när Glistrups Framstegsparti och Centrumdemokraterna började äta sig in i väljarbasen. Siffran 1990 på 37 var ju vacker med danska mått men det ledde ju till fortsatt opposition.

  Comment by Anders Wallin — 2014 11 20 16:32 #

 2. Till Anders Wallin: Jo, det här var naturligtvis ingen heltäckande beskrivning. De siffror jag använde var hämtade ur artikeln i Information.

  Men även 1990 års S-resultat var ju smått lysande om man jämför med dagens opinionssiffror.

  Comment by Enn Kokk — 2014 11 20 16:50 #

 3. ”Socialism – What is it good for , absolutely nothing”

  https://www.youtube.com/watch?v=dpWmlRNfLck

  Comment by Markus A. — 2014 11 20 18:23 #

 4. Kan man tolka det som en kontinuerlig nedgång för socialdemokratin i Norden under längre tid? De fyra senaste stora mätningarna i Sverige visar att Socialdemokraterna ligger mellan 26,6 och 28,6 procent i opinionen. De är historiskt sett låga siffror.
  Jag kommer att tänka på uttrycket förvärva, förvalta och fördärva. Det tycks mig som om arbetarrörelsen är inne på sista steget i den ramsan. Vilket är en tragedi eftersom det innebär att man lämnar över makten åt andra politiska krafter som slår sönder det arbetarrörelsen byggt upp under tidigare decennier (för- och efterkrigstiden).

  Comment by Jan — 2014 11 20 23:51 #

 5. Tittade igenom s-siffrorna efter andra världskriget. Fredsåret 1945 fick de 32,8 procent. Det visar hur svagt de danska s varit jämfört med svenska s. Cirka 10 procent svagare. Danska s går sakt upp och når en topp med 42,8 1960. Orsaken är dock närmast att danska kommunisterna fallit samman. Siffran så sent som 1971 är fina 37 provent. Men sen går det utför 1973 faller de till 25 efter att Glistrup resp. Centrumdemokraterna träder in på scenen. Danska s hamnar i lång opposition 82-93. S-ledaren Svend Auken får fina 37 procent 1990 men det hjälper inte. De konservativa och Venstre behärskar mittfältet och sitter kvar. S tar tillbaka makten under Poul Nyrup och han får fina 34 procent 1994 och 36 procent 1998. 2001 faller han dock till 29 och får lämna scenen. 2005 blir det 25 liksom 2007 och 2011 (ska man vara exakt 24,9) då man tar över makten. Så Helles problem är lite mer komplicerade än vad man kan tro. SF och S är i viss mån kommunicerande kärl. SF hade låg siffra nmär Auken hade fina 37 procent. Utan mittenpartiernas stöd når s inte regeringsmakten.

  Comment by Anders Wallin — 2014 11 24 10:02 #

 6. Till Anders Wallin: Utmärkt kompletteringsgenomgång. Men den skulle naturligtvis kunna göras ännu mer detaljrik och faktaspäckad. Eftersom jag var på Socialdemokratiets kongress när Auken avsattes och ersattes av Nyrup vet jag till exempel att partiledarbytet också innebar att en mer vänsterinriktad kurs bytes mot en mittenorienterad. Och till ditt korrekta påpekande, att SF och S i viss mån är kommunikativa kärl, skulle jag i dag vilja lägga, att SF i Enhedslisten i dag har fått ett nytt avtappningskärl.

  Comment by Enn Kokk — 2014 11 24 10:45 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^