Last Chorus: Kaj Björk

14 november 2014 14:44 | Last chorus | Kommentering avstängd

Ett par vänner som läser min blogg efterlyser en minnesruna över Kaj Björk (1918-2014).

I formell mening är det en ganska enkel uppgift. I min ”Vitbok” (2002) fanns följande: ”Kaj Björk, född 1918 i Göteborg, fil kand 1941, journalist på Morgon-Tidningen 1942-1946, internationell sekreterare på socialdemokratiska partistyrelsen 1947-1955, redaktör för tidskriften Tiden 1951-1956, chefredaktör för Ny Tid 1956-1963, sakkunnig på UD 1964, riksdagsledamot 1965-1973, ambassadör i Peking 1975-1980, i Ottawa 1980-1984, skrifter bland andra ”Kominform”, 1948, och ”Spel bakom järnridå”, 1956.”

Kaj Björk var, eftersom han var anställd på socialdemokratiska partistyrelsen under de kallakrigsår då socialdemokrater inte bara själva bekämpade kommunister utan också kom att samarbeta med den militära underrättelsetjänsten IB, en i hög grad intressant person att intervjua för min bok om IB, ett skrivuppdrag jag hade fått av den socialdemokratiska partiledningen.

Björk avböjde dock medverkan i form av en formell intervju. Han motiverade detta med att han inte var inblandad i det som senare blev känt under namnet IB och med att han under den aktuella perioden inte heller hade kännedom om verksamheten.

Ändå fick jag 1999 ett orienterande samtal med honom, hemma hos honom, ett samtal som gav mig några uppslag att gå vidare på. Och jag fick också några skriftliga kommentarer från honom om det första utkastet till kapitlet om Sverige under kalla kriget, som jag skriftligt tillställde honom.

Men för att återgå till personen Kaj Björk: För egen del kände jag honom bara som författare, både av politiska och mer personorienterade böcker.

Han kan ha varit mer öppen och personlig mot andra, men trots att han, när jag träffade honom, var ytterst vänlig och resonabel, höll han ett visst avstånd.

Det kan ha varit det här – absolut inte brist på intellektuell stringens – som föranledde gamla vänner ur en äldre generation av socialdemokratiska akademiker att kalla honom Dimmornas Kaj.

(”Dimmornas kaj”, med Jean Gabin i huvudrollen, var en film från 1948 av Marcel Carné.)

Ålderstecken

14 november 2014 13:29 | Citat, Media | Kommentering avstängd

Att lida av både demens och déjà vu – ha en känsla av att det här har jag glömt förut.

Staffan LingNamn och Nytt i Dagens Nyheter den 14 november 2014

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^