Arbeiderpartiet uppe på gammal nordisk (S)-nivå. Fremskrittspartiet rasar

4 november 2014 14:28 | Politik | Kommentering avstängd

Ytterligare en norsk mätning, den här gången från TNS Gallup för TV 2, bekräftar Arbeiderpartiets anmärkningsvärda ökning. Partiet är, med 39,8 procent i den aktuella mätningen, vilket innebär en ökning på 3,3 procent, åter uppe på den skandinaviska socialdemokratins historiska nivå. Vore det här ett valutslag, skulle partiet få 75 mandat i Stortinget, att jämföra med de 30,8 procent och 55 mandat partiet fick i stortingsvalet 2013.

Vore det här ett valresultat, skulle det bli regeringsskifte i Norge.

Sosialistisk Venstreparti backar visserligen med 0,3 procentenheter till 4,4 procent men befinner sig enligt den här undersökningen över spärren. I valet 2013 fick SV 4,1 procent av rösterna.

Och tredje parten i den förra regeringen, Senterpartiet, får i den aktuella mätningen 5,4 procent, vilket är en ökning med 1,2 procentenheter. Därmed är SP i stort sett åter uppe på sitt resultat i valet 2013, 5,5 procent.

Intressant, mot bakgrund av svenska Miljöpartiets framgångar, är att norska Miljøpartiet De Grønne, som i valet 2013 fick 2,8 procent, enligt den här undersökningen minskar med 0,9 procentenheter till 3,6 procent, vilket är under spärren. Svenska (S) borde kanske kolla med sitt norska systerparti vad detta gör för att hålla kvar de förment mest gröna på den här låga nivån.

Lilla yttervänsterpartiet Rødt, som i valet 2013 stöddes av 1,1 procent, ökar däremot med 0,4 procentenheter till 2,0 procent.

Kristelig Folkeparti, som Arbeiderpartiet försöker locka att göra som mittenkollegan Senterpartiet, får också ökat stöd, 1,7 procentenheter, och hamnar då på 5,4 procent mot 5,6 procent i 2013 års val.

Liberala Venstre, som däremot inte visar några tecken på att vilja byta sida, minskar med 0,3 procentenheter till 4,9 procent mot 5,2 procent i stortingsvalet 2013.

Båda de sist nämnda mittenpartierna jäklas dock med den blå-blå regeringen, till vars parlamentariska underlag de hör. Framför allt hindrar de högerpopulistiska Fremskrittspartiet att få fullt genomslag för sina hjärtefrågor.

Fremskrittspartiet, som nu i många väljares (även fremskrittspartiväljares) ögon framstår som odugligt när det gäller att få gehör för sina hjärtefrågor, tappar stort, sensationellt stort, i den aktuella mätningen. FrP backar i den här mätningen med hela 4,3 procentenheter och är därmed nere på 9,5 procent, att jämföra med valresultatet 2013, 16,3 procent.

Också det ledande regeringspartiet, Høyre, backar, med 1,9 procentenheter till 23,4 procent. I stortingsvalet 2013 stöddes partiet av 26,8 procent.

Danska Socialdemokratiets egen politik bidrar till att hålla kvar partiet på andra plats

4 november 2014 12:14 | Politik | Kommentering avstängd

I Voxmeters senaste opinionsmätning får Socialdemokratiet 22,9 procent mot 21,9 procent i det genomsnitt som redovisas i Berlingske Barometer. Det är mot bakgrund av tidigare bottensiffror ett någorlunda hyggligt resultat men fortsatt under partiets valresultat 2011, 24,8 procent och naturligtvis under partiets historiska nivå.

En av de frågor som fortsätter att fjärma tänkbara S-väljare från Socialdemokratiet är dagpenge-frågan, alltså frågan om storleken på ersättningen i arbetslöshetsersättningen. I den har S-ledren Helle Thorning-Schmidt, statsminister i partiets koalitionsregering med socialliberala Radikale Venstre, spjärnat emot, när krav på höjning har rests både i fackföreningsrörelsen och i delar av det egna partiet – nu senast har en socialdemokratisk medlem av Folketinget sagt, att han kommer att frondera och tillsammans med de båda vänsterpartierna Socialistisk Folkeparti och Enhedslisten plus dessutom populistiska Dansk Folkeparti rösta för en höjning.

De nämnda tre partierna är alla intressanta i ytterligare ett avseende, nämligen som delförklaringar till vart delar av Socialdemokratiets historiskt högre väljarbas har tagit vägen.

Socialistisk Folkeparti är det äldsta exemplet. Dess väljarandel, 7,3 procent i Voxmeter, 6,9 procent i Barometern, är i dag i och för sig lägre än vad den historiskt periodvis har varit, men även nu är SF alltså i storlek förmöget att tävla med svensk (V).

Det intressanta är att SF i dag har en framgångsrik utmanare i rödgröna och feministiska Enhedslisten, ursprungligen en valkoalition av ett antal yttervänsterpartier men i dag med en egen partiapparat och agenda. Det här partiet, som i valet 2011 med 6,7 procent var mindre än SF, får i Voxmeter stöd av 9,4 procent och i barometergenomsnittet 9,7 procent.

Högerpopulistiska Dansk Folkeparti har gjort en anmärkningsvärd uppgång från 12,3 procent i folketingsvalet 2011 till 18,1 procent i den senaste voxmetermätningen, 18,7 procent i Barometern. DF-väljarna kommer från alla håll – från höger och vänster och från soffan – men man måste närmast vara blind för att inte se, att partiet har dragit till sig också många protestväljare, som historiskt har hört hemma i de socialdemokratiska leden.

Historiskt sett – men det har rötter längre tillbaka i historien – finns det i Danmark också ett socialliberalt parti, Radikale Venstre, som dels har gjort det onödigt för vänsterborgerliga att i vissa politiska lägen rösta socialdemokratisk, dels självt, som nu, har varit berett att samregera med Socialdemokratiet. I förra valet, 2011, gjorde partiet ett kanonval, 9,5 procent, men regerandet har slitit även på RV, som i den aktuella voxmetermätningen får 7,4 procent, i barometergenomsnittet 7,6 procent.

Det stora högerborgerliga Venstre får i den senaste voxmetermätningen 25,6 procent mot 24,8 procent i Barometern, vilket fortfarande är under valresultatet 2011, 26,7 procent.

Konservative Folkeparti stampar på på låg nivå, 4,4 procent i Voxmeter och 4,8 procent i Barometern mot 4,9 procent i folketingsvalet 2011.

Och Liberal Alliance noteras i Voxmeter för 4,7 procent och i Barometern för 5,0 procent, vilket senare är identiskt med valresultatet 2011.

Hur väljarströmmarna exakt har gått fordrar mer detaljerade studier, men sammantaget har också de borgerliga partierna tappat väljare till Dansk Folkeparti.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^