Meningen med livet

16 mars 2009 15:39 | Politik | 13 kommentarer

En gång i världen, när jag jobbade på det socialdemokratiska partihögkvarteret, hade jag bland annat ansvaret för dess ledningsgrupp: Jag skrev protokollen men samlade också ihop ärenden att ta upp på dagordningen. I det senare syftet gick jag runt bland avdelningscheferna och frågade om de hade något de ville ta upp.

Vid ett sådant tillfälle försökte jag få något ämne att avhandla från chefen för internationella avdelningen, Gunnar Stenarv.

Gunnar tänkte efter, suckade och sa sen ”Meningen med livet”.

Det förde jag upp på dagordningen med Gunnar Stenarv som föredragande.

På förslag från ordföranden, Bo Toresson, bordlades detta ärende sedan vid ledningsgruppens sammanträde, och så vitt jag vet är frågan fortfarande bordlagd.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^