En ny generation radikala socialdemokrater

8 oktober 2008 15:15 | Media, Politik | 3 kommentarer

SSUs Tvärdrag håller, under Jens Lundbergs och Daniel Suhonens redaktörskap, på att bli den verkligt oumbärliga tidskriften för socialdemokratisk debatt.

I nummer 4 2008 har jag särskilt fäst mig vid var sitt bidrag från och så ett samtal mellan Katrine Kielos, Magnus Wennerhag och Kajsa Borgnäs. Katrine har många av oss tidigare läst på hennes nu nedlagda blogg, men man kan numera läsa henne bland annat i Dagens Arena. Magnus knöt jag till den socialdemokratiska programkommissionens sekretariat, medan jag fortfarande fanns kvar där; numera är han bland annat redaktionssekreterare för Fronesis. Kajsa är ordförande i Socialdemokratiska studentförbundet; henne kan man bland annat följa på hennes blogg, som det finns länk till här intill.

Det har funnits perioder då jag har tappat nästan all tro på att socialdemokratin skulle komma tillbaka som en samhällsomvandlande vänsterkraft i svensk politik. Denna pessimism har fått sin näring inte minst av att då både SSU och Studentförbundet har dragit ändå längre åt höger – det har alltså funnits föga hopp om framtiden. Men det har alltså lönat sig att vänta tiden an: de här tre, och många fler med dem, ger både nyliberalismen och de oreflekterade anpassningshållningarna, som fortfarande finns hos alltför många socialdemokrater i ledande ställning, en match. Ett par citat från Kajsa Borgnäs: ”Socialdemokratins förmåga att sätta ord på människors upplevelser, samla folk kring gemensamma visioner och begrepp har tappats bort.” ”Sedan tjugo år tillbaka finns få, om ens någon politiker som förmår lyfta denna människors latenta dröm om jämlikhet till en konkret vision för förändring.”

Och ett från Katrine Kielos: ”Progressiv politik kan skapa en känsla för det möjliga. En känsla för att människor som arbetar tillsammans kan och ska göra världen bättre. Det är vad socialdemokratin handlar om i grund och botten. Att människor har skyldigheter mot varandra liksom mot sig själva och att det goda samhället bör uppmuntra oss. Inte hålla oss tillbaka. Människan kan styra sitt öde och behöver inte överlämna det åt marknadskrafterna. Men då behövs mer politik. Inte mindre. Den svåra frågan om hur, är vad en ny socialdemokrati måste besvara.”

Dagens unga radikala socialdemokrater är inte längre rädda att tala i termer av klass – och hos dem finns alldeles självklart också ett könsperspektiv, när det gäller samhället och dess maktstrukturer. Magnus Wennerhag ser i sitt bidrag de nya rättviserörelserna, de som samlas i World Social Forum, som världsvida bundsförvanter till den arbetarklassbaserade nationella socialdemokratin.

I det av Moa Elf Karlén sammanfattade samtalet pekar de ut sådant som jämlikhet, antikapitalism och hållbarhet som de viktigaste målen för socialdemokratisk politik.

De tankar som var bärande också i 1990 års socialdemokratiska partiprogram har alltså kommit till heders igen.

Bara 100 kronor kostar en årsprenumeration, sex nummer, på Tvärdrag. Anmäl dig som prenumerant och mejla namn och adress till tvardrag@ssu.se.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^