Norrmännen är mer intresserade av oljevälstånd än av miljö

9 juni 2013 10:59 | Politik | Kommentering avstängd

Klassekampen refererar delar av en ganska stor norsk opinionsmätning, utförd av TNS Gallup.

Jag har tidigare själv noterat att Miljøpartiet De Grønne är mycket långt från att kunna forcera spärren i det norska stortingsvalet.

I artikeln i Klassekampen om den aktuella undersökningen ser man ett mönster: norska partier som fokuserar på miljöfrågor ligger samtliga risigt till.

På den borgerliga sidan har Venstre länge haft miljöprofil, vilket inte alls belönas av de i den här undersökningen tillfrågade väljarna: partiets stöd är 3,8 procent, och det ligger i den här undersökningen alltså under fyraprocentsspärren.

Det mycket miljöinriktade Senterpartiet, som ingår i den arbeiderpartiledda regeriugen, är lika illa ute och får i den här undersökningen 3,7 procent.

Regeringspartnern Sosialistisk Venstreparti, ett rödgrönt parti, skulle med 4,2 procent klara spärren, men också det är ju ett mycket mediokert resultat.

Då klarar sig vårt KDs norska motsvarighet Kristelig Folkeparti bättre, kanske just för att partiet inte är lika miljöcentrerat. I den här undersökningen är dess stöd 6,1 procent.

Resultaten för de två stora partierna plus Fremskittspartiet redovisas inte i den här artikeln, men FRPs tidigare och Høyres nuvarande opinionsframgångar har ju till stor del byggt på att man kittlade väljarna med löften om att använda en större del av oljeintäkterna till omedelbar konsumtion, inte – som Arbeiderpartiet ville – fondera större delen av dem för framtida behov. I den här frågan har Arbeiderpartiet tvingats modifiera sin hållning, och detta har också gett opinonsmässig utdelning.

* * *

I dagens Aftenposten refereras delar av ytterligae en undersökning, utförd av InFact – märk att enskilda mätningar utförda med olika metoder inte utan vidare kan jämföras med varann.

Enligt den här undersökningen befinner sig partierna i den rödgröna regeringen – med sammanlagt bara 37,4 procent – i ett hopplöst underläge.

Men inte bara Arbeiderpartiet utan också Høyre backar. I den här undersökningen ökar Fremskrittspartiet med 1,4 procentenheter och får 14 procent.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^