Smithsonian Folkways utvidgar sin utgivning av musik för barn

4 september 2016 17:48 | Barnkultur, Musik | Kommentering avstängd

Jag publicerade nyligen hela räckan av skivmärken, senast Arhoolie, vars utgåvor ständigt hålls tillgängliga genom Smithsonian Folkways.

Bland de genrer jag nämnde i Smithsonian Folkways’ utgivning fanns barnskivor, både amerikanska och sådana från ett stort antal andra länder och språkområden. Framför allt gamla Folkways och efterföljaren Smithsonian Folkways har en imponerande katalog med skivor utgivna med sikte på barn – sök under children på Smithsonian Folkways hemsida.

Gamla Folkways gav till exempel ut barnskivor gjorda av folkmusikartister som Woody Guthrie, Leadbelly, Ed McCurdy, Peggy Seeger och inte minst Pete Seeger – en del av de här skivorna finns numera tillgängliga på CD i nyutgivningar av Smithsonian Folkways.

Det senare skivbolaget har också adderat den här listan med barnskivor av Sarah Lee Guthrie, Alan Mills, Suni Paz och inte minst Ella Jenkins.

Nu utvidgar Smithsonian Folkways sin utgivning för barn med att till listan över underliggande bolag lägga den mellan 1994 och 2012 av New Hope Records utgivna serien om 12 album av och med Bobby Susser. Smithsonian Folkways gör den åter tillgänglig som CD, nu i en skivserie kallad Bobby Susser Songs For Children.

Susser verkade ursprungligen (i början av 1960-talet) inom popmusiken men fann att han hade talang för att arbeta med musik tillsammans med barn och gjorde det här till något av sin uppgift i livet. Han har här också använt sig av samarbetspartners som den nu döde Ben E King från The Drifters och självaste Paul Simon. Simon kallar Bobby Susser för ”a masterful creator of children’s songs”.

Varken de här skivorna eller de ovan nämnda finns tillgängliga i Sverige, inte bara på grund av att det numera nästan inte finns några skivaffärer kvar – det är klart att efterfrågan på barnskivor på engelska och andra främmande språk inte är särskilt stor.

Å andra sidan har många av de ovan nämnda barnskivorna sångliga och musikaliska kvalitéer som gör dem begärliga också för vuxna skivlyssnare, som är inriktade på till exempel folkmusik.

Så hör ni till dem som är intresserade av någon av de ovan nämnda artisterna och deras musik, gå in på Smithsonian Folkways’ hemsida och beställ skivor direkt därifrån. Det går att provlyssna där, också att mot betalning ladda ner låtar, om man föredrar det.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^