Rasistparti fick mandat på Åland

20 oktober 2015 16:29 | Politik | 2 kommentarer

Det självstyrande Åland, en del av Finland men med konstitutionellt skydd för att fortsätta vara ett helsvenskt område och ett egendomsskydd som förhindrar ett övertagande av mark av andra än bofasta ålänningar, har Nordens utan konkurrens starkaste skydd mot att ändra områdets språkliga och kulturella karaktär.

När nu Åland, liksom Finland, Sverige och alla övriga europeiska länder, har tagit emot utomeuropeiska flyktingar, borde detta alltså inte oroa öborna särskilt mycket, inte heller dem som slår vakt om just öns svenska karaktär.

Men för dem som lider av främlingsskräck duger inga rationella argument. Alltså har Åland inför det just genomförda lagtingsvalet fått sitt eget rasistparti, Åländsk demokrati. Och det lyckades ta ett mandat.

De här stämningarna – skepsis mot fler flyktingar – finns också i andra politiska grupperingar. Ett exempel är Obunden samling, vars ledare Bert Häggblom fick näst flest personröster, 593. Partiet, ursprungligen en utbrytning ur Centern, tog tre mandat mot fyra förra gången. Det sista har dock mer att göra med en annan sak, att partiets lagtingsgrupp och två ministrar förra året beslöt att gå över till Moderaterna – mer om detta nedan.

Socialdemokraterna, vars ledare Camilla Gunell för övrigt fick överlägset flest personröser, 808, tog fem mandat, ett mindre än i förra valet. Partiet, som i valrörelsen tog häftig konfrontation med Åländsk demokrati, har säkert – liksom flertalet andra partier – förlorat en del röster till den här nykomlingen, men det troliga är att Socialdemokraterna snarare har förlorat en del röster till Liberalerna.

Liberalerna ökade från sex till sju mandat, och deras ledare, Katrin Sjögren, blir därmed ny regeringsbildare. Det är en erfarenhet från tidigare åländska val, att Liberalerna och Socialdemokraterna har ett vänster- respektive högerskikt som väljer mellan de här båda partierna, och Katrin Sjögren har heller inte nu uteslutit Socialdemokraterna från kretsen av partier, som skulle kunna tänkas ingå i en liberalt ledd koalition. I det här avseendet liknar Liberalerna riksfinländska Svenska Folkpartiet.

Sjögren har också skickat ut förhandlingstrevare till Centern och Moderat samling.

Centern fick också sju mandat, lika många som sist, men blev i röster räknat något mindre än Liberalerna. Centern har sedan gammalt en stark ställning bland Ålands och tillhörande öars stora lantbrukar- och fiskarbefolkning.

Moderaterna, som traditionellt är ett mindre parti på Åland, gick upp från fyra till fem mandat, vilket senare säkert har sin bakgrund i att Obunden samlings lagtingsgrupp plus två ministrar förra året förenades med Moderaterna.

Ålands framtid är ett parti, vars långsiktiga mål är Ålands totala självständighet. Det här partiet fick den här gången två mandat mot tidigare tre.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^