Är förvandlingen av Aftonbladet Kryss & Quiz en anpassning till den förväntade kunskapsnivån i samhället?

2 januari 2015 16:41 | Media | 22 kommentarer

Avpolletteringen av Anna Hagberg som kryssmakare i Aftonbladet Kryss & Quiz skulle ju kunna ha varit ett tillfälligt missgrepp, men i nummer 1 2015 har även hennes efterträdare Mats Olsén försvunnit.

Jag har i och för sig haft synpunkter på hans kryss, men de här anmärkningarna har inte gått ut på att hans kryss skulle ha varit för lätta, och nu ser jag plötsligt ett mönster i förändringarna: Kryss som fordrar intelligens och associationsförmåga får stryka på foten, kultur får stryka på foten för masspridd populärkultur (musik, TV) och så vidare.

Ut ur spalterna åker i det senaste numret ytterligare tre av de kryssmakare, som har bidragit till att jag trots ökande kritiska synpunkter har fortsatt att köpa Aftonbladet Kryss & Quiz. Den utmärkta konstruktören av Resekrysset, Eva Ohlin-Särman har ersatts av Helene Gustavsson, vars enkla kunskapsfrågor har åsatts trepoängsnivån. Sarah Kinman, vars associationsbanor det alltid var ett nöje att (till slut) knäcka, har ersatts av Mikael Robertsson, vars debut i genren Tvetydigt är en ren förolämpning mot oss som förleddes tro, att det här fortfarande var ett kryss på fyrapoängsnivå. Och Gunilla Hultström, som verkligen levde upp till benämningen på sitt kryss, Kluriga korsordet, har ersatts av Johan Engström, vars kryss det tar en bråkdel av tiden för föregångarens kryss att lösa, detta trots att hans kryss är dubbelt så stort som hennes.

Ett tips till redaktionen: Fortfarande finns det ett par medarbetare kvar att likvidera, om nu ambitionen är att anpassa kunskapsnivån på kryssen till redaktionens. Några idioter kan ju bli stötta när de inte klarar av att lösa Bertil Johanssons Svåra krysset och Anders Bengtssons båda krypton, särskilt då det hjälpbokstavslösa Mer kryptiskt.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^