Erna Solberg fortsatt mest populär som statsminister i Norge

21 april 2014 12:11 | Politik | Kommentering avstängd

Arbeiderpartiet har nu i de norska opinionsmätningarna under lång tid haft ett rejält försprång framför det ledande regeringspartiet Høyre.

Norrmännens entusiasm för Arbeiderpartiets ledare Jens Stoltenberg som statsminister har inte varit lika stor, vilket kanske har bidragit till att få Stoltenberg att i stället ta generalsekreterarskapet i NATO. I en mätning i mars, gjord av Norstat för NRK, föredrog 43,3 procent høyreledaren Erna Solberg som statsminister jämfört med 42,1 procent för Jens Stoltenberg. 14,6 procent var osäkra.

I motsvarande mätning för april har den som pekas ut som ny arbeiderpartiledare, Jonas Gahr Støre, ställts mot Erna Solberg, men – om det nu kan ha att göra med att han helt enkelt inte är lika känd, inte heller prövad i den här rollen – Støre förlorar med ännu större marginal den här popularitetsmätningen. Han får stöd av 39,9 procent, medan Solberg ökar sitt stöd till 44,3 procent. Den här gången är 16,8 procent osäkra.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^