Intressanta ändringar i estnisk opinion: Socialdemokraterna största parti. Savisaars populistiska centerparti ner på tredje plats

18 april 2014 12:26 | Politik | Kommentering avstängd

TNS Emors aprilmätning fångar in anmärkningsvärda ändringar när det gäller partipreferenserna i Estland.

Största parti är nu Sotsiaaldemokraatlik erakond (Socialdemokraterna) med 28 procent. Det är en mycket kraftig uppgång jämfört med resultatet i 2011 års val, då partiet fick 17,1 procent av rösterna. Det som har inträffat är att Socialdemokratierna har trätt in i en politiskt udda koalition med Reformpartiet men i den detaljerade och mycket breda skriftliga regeringsöverenskommelsen fått igenom en mängd viktiga krav. Någon närmare analys av väljarströmmarna har inte redovisats, men jag vågar gissa, att den här mätningen innebär ett genombrott när det gäller ryska väljares stöd. Socialdemokraterna har också till en av sina nya ministrar utsett en ung ryss med stort personligt stöd bland ryssarna främst i nordöstra Estland. Han, plus en kvinnlig rysk kandidat, har placerats högt upp även på listan inför det kommande EU-valet.

Men även det nyliberala Reformierakond (Reformpartiet), som i valet 2011 blev störst med 28,6 procent men sen har haft betydande opinionsmässiga svårigheter, har nu åter klättrat upp till 25 procent. Om det här blir bestående återstår att se, men sammantaget stöds den nya koalitionsregeringen av en absolut majoritet.

Den stora förloraren är det i vissa sakfrågor lätt vänsterpopulistiska Keskerakond (Centerpartiet). Partiet som i mars stöddes av 27 procent sjönk i ett slag till 22 procent, vilket också är under valresultatet 2011, 23,3 procent. Jag kan se två huvudorsaker till det här. Dels har Socialdemokraterna – se ovan – helt uppenbart lyckats göra en inbrytning bland de ryska väljarna, som tidigare tämligen mangrant har röstat på Centerpartiet. Dels har partiledaren för Centern, Edgar Savisaar, gjort en rejäl opinionsmässig missbedömning med sina suddiga uttalanden om krisen i Ukraina – min och många andras bedömning av opinionsläget bland ryssarna i Estland är att de, så länge den estniska majoriteten respekterar främst deras språk, hellre lever i det materiellt mer utvecklade Estland än under de förhållanden som råder bortom Estlands östgräns.

Det kristna, socialkonservativa och nationella Isamaa ja Res Publica Liit (Förbundet Fäderneslandet och Res Publica) ratades ju av Reformpartiet som regeringspartner mitt under valperioden och hamnade därmed i opposition. IRL klarar sig opinionsmässigt bra, vilket kan ha att göra med den just nu begripligt höga skräcken bland esterna för den aggressive grannen i öst. IRL får i den här mätningen stöd av 19 procent, vilket är en ökning med 3 procentenheter sedan marsmätningen. Det här är likväl ett resultat under resultatet i valet 2011, 20,5 procent.

Opinionsläget är fortsatt stabilt, om man ser till det faktum att samma fyra partier hela tiden klarar spärrgränsen till riksdagen, 5 procent. Det parti utanför Riigikogu, som i den här mätningen når högst, är Konservatiivne Rahvaerakond (Konservativa folkpartiet), som stöds av 3 procent. Det här partiet är delvis uppbyggt på resterna av partiet Rahvaliit (Folkunionen), där stora delar av de ledande kadrerna, även i Riigikogu, gick över till Socialdemokraterna.

Antalet intervjuade i den här opinionsmätningen är 886. 35 procent av de tillfrågade kunde heller inte nu ange någon partipreferens.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^