Stryp inte nya Tiden!

29 mars 2012 13:07 | Media, Politik | 27 kommentarer

Daniel Suhonen har gjort Socialdemokraternas idéforum Tiden till en angelägen och läsvärd tidskrift. Det märks också på upplagan: på kort tid har den ökat från 1.000 till 1.800 exemplar.

Men att göra en lockande tidskrift kostar också pengar, och nu tycks ägaren/socialdemokratiska partiet inte vilja stå för sina tidigare ekonomiska löften och vill bland annat dra ner Suhonens redaktörsarvode till motsvarande en halvtid. Pengarna behövs väl för att betala för alla mer eller mindre frivilligt avgångna partiledare…

Men när nu socialdemokratin äntligen har fått en medial röst, som väcker nyfikenhet och respekt och ger eko i andra media, borde man ju rimligen i stället gå rakt motsatt väg. Tiden utkommer i dag med sex nummer per år men borde naturligtvis på sikt bli en månadstidskrift – för inte så vansinnigt länge sedan utkom den med tio nummer per år.

Vi som är angelägna om en debatt som lyfter blicken över dagspolitikens tvistefrågor bör nu göra en insats: prenumerera om vi inte redan gör det. Potentialen är stor – Tiden har förr haft en prenumerantstock på 5-6.000, möjligen ännu flera.

En helårsprenumeration (6 nummer) kostar 345 kronor. Sätt in pengarna på plusgiro 1347481-2.

Och även om du själv redan prenumererar, kan du göra fler insatser:

* Skicka runt prenumerationslistor på förenings- och arbetarekommunmöten, vid cirkelsammanträden och under seminarier.

* Sälj lösnummer (89 kronor) vid sådana sammankomster och på Första maj.

* Fråga vänner och bekanta som är intresserade av idédebatt och kultur, om de vill prenumerera.

* Sprid det här budskapet vidare på din egen blogg.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^