Tiden behövs, mer än någonsin!

5 mars 2012 11:29 | Media, Politik | 1 kommentar

Tiden, socialdemokratisk tidskrift för kritik och politik, har genomlevt skiftande öden sedan den 1908 startades av Hjalmar Branting. Dess relevans i den socialdemokratiska idédebatten har skiftat och upplagan har under perioder varit generande liten, om man ser till partiets medlemstal.

Men just nu bär det uppåt för Tiden, och då tänker jag inte bara på upplagan – fast naturligtvis även på den. Förre Tvärdrag-redaktören Daniel Suhonen har samlat en spännande redaktion kring sig, när han utsågs till ny Tiden-redaktör, och efter ett par övningsnummer i slutet av förra året har den här nya redaktionen rivstartat utgivningen 2012 med att också fräscha upp layouten.

Viktigare ändå är det att textinnehållet känns fräscht och relevant. I nummer 1 2012 synas det härskande nyliberala Sverige i flera intressanta artiklar. Roligt är det också att notera att Tiden inte drar sig för fräcka grepp: I det här numret publiceras en bild, signerad Elisabeth Olsson Wallin, av Fredrik Reinfeldt iförd en av de där läckande kissblöjorna som är så inne nu i den privatiserade äldrevården.

Också kulturbevakningen har blivit mer alert. Jag tänker då både på recensionerna och på det samtal under ledning av Tidens Rasmus Landström som genomförs mellan Aase Berg, Helene Rådberg och Jenny Wrangborg.

Att prenumerera kostar 345 kronor för helår (6 nummer), och det är väl använda pengar. Sätt in pengarna på plusgiro 1347481-2. Nu med detsamma!

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^