Rapport om mitt hjärtas dam och hennes hjärta

15 februari 2012 14:46 | Ur dagboken | 8 kommentarer

Man kan nu skymta ljus i den för Birgitta allt för långa och allt för mörka tunneln: Hon skrivs in på Akademiska för kontroll den 23 februari, och klaffoperationen ska enligt planerna äga rum den 27 februari. Fast sen återstår efterkontroll och en mycket lång konvalescens.

Under den allt för långa väntan på behandling har det dock nu på slutet stött till en ny komplikation: Birgitta har, framför allt då hon reser sig upp från sittande eller liggande, ibland svårt att hålla balansen, om hon inte snabbt hittar något att stödja sig på. Hon har sålunda fallit omkull till exempel hemma på vardagsrumsgolvet och här om dan i porten, när hon kom hem från blomsteraffären och Konsum.

Påmanad av både mig och sonen, Matti, har hon därefter försökt nå läkare på Akademiska för att berätta om det här nya fenomenet. I dag har överläkaren på Hjärtkliniken, där hon upprepade gånger har varit inlagd, ringt, och när hon hade berättat för honom om sina besvär, fick hon omedelbart kallelse till undersökning i morgon på 50 F, där hon tidigare har varit inlagd.

För närvarande finns av naturliga skäl ingen säker diagnos, men det hon har råkat ut för kan till exempel vara en effekt av hjärtats nedsatta funktion, eller så kan det vara någonting i medicineringen – hon har många mediciner nu – som slår fel.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^