Måste också socialdemokratin föra Alliansens politik?

26 augusti 2009 12:28 | Politik | 35 kommentarer

Jag har hittills inte kommenterat ”Socialdemokratin måste genast ha en ny politik”, som fyra socialdemokrater från Stockholms län, Helene Hellmark Knutsson, Ilija Batljan, Anders Johansson och Niklas Nordström, skrev på DN.Debatt den 24 augusti 2009.

Det har varit intressant att se hur de och deras budskap har omfamnats av ledarskribenter i borgerlig press. Till synes har det skett av omtanke – i själva verket av falsk omtanke – om socialdemokratin. Ett exempel är hur Karl Rydå, ledarskribent i liberala Upsala Nya Tidning, uttrycker saken (26 augusti 2009): Det kan knappast ske något maktskifte om inte Stockholmsregionen blir rödare. ”Och det kan den inte bli om inte Socialdemokraterna förmår formulera en politik som tilltalar akademiker och strävsam storstadsmedelklass.” Också rubriken ger uttryck för samma tanke:
Ingen förnyelse
ingen valseger

Karl Rydå citerar inledningsvis en mening som förekom i min bloggkommentar till en tidigare DN.Debatt-artikel i samma anda, den av Robert Noord (S) med flera: ”Varför måste alla dessa folkpartister söka sig till just socialdemokratin?”

Och sedan gör han en analys av Niklas Nordströms med fleras DN.Debatt-artikel, en analys som faktiskt är så intressant att den förtjänar ett långt citat:

”Det är inte vilka krav som helst som ställs. Partiet måste sätta effektivitet före skattehöjningar. Bilden av Socialdemokraterna som skattehöjare måste suddas ut, bostadsrätter måste betraktas som normal bostadsform, friskolemotståndet måste bort, och anställningsskyddet stöpas om. Allt detta saknas i Socialdemokraterna men inte annorstädes.” (Nåja: det är inte bostadsrätterna vi socialdemokrater är emot – jag bor själv i en sådan – utan massomvandlingen av hyresrätt till bostadsrätt.)

Rydå fortsätter:

”Och då är det ofrånkomligt att inte tolka Enn Kokk på det där alternativa viset. Allt som föreslås i artikeln företräds ju redan av en politisk kraft – Alliansen. Med undantag för det, låt vara förtäckta, kravet på att förändra Las, återfinns varje punkt som föreslås av de fyra socialdemokraterna på regeringens reformagenda.

Sett ur den synvinkeln säger DN-artikeln mer om hur Alliansen har förändrat spelplanen än på vilket sätt Socialdemokraterna måste förändras. Det är inga små förändrinar som föreslås. I stort är det de borgerliga partiernas politik, låt vara med viss socialdemokratisk fernissa.”

Med andra ord: Den nya politik några socialdemokrater föreslår i nu två DN-artiklar är i själva verket borgerlig.

Återstår då att besvara frågan varför vi i så fall behöver byta regering.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^