Måste också socialdemokratin föra Alliansens politik?

26 augusti 2009 12:28 | Politik | 35 kommentarer

Jag har hittills inte kommenterat ”Socialdemokratin måste genast ha en ny politik”, som fyra socialdemokrater från Stockholms län, Helene Hellmark Knutsson, Ilija Batljan, Anders Johansson och Niklas Nordström, skrev på DN.Debatt den 24 augusti 2009.

Det har varit intressant att se hur de och deras budskap har omfamnats av ledarskribenter i borgerlig press. Till synes har det skett av omtanke – i själva verket av falsk omtanke – om socialdemokratin. Ett exempel är hur Karl Rydå, ledarskribent i liberala Upsala Nya Tidning, uttrycker saken (26 augusti 2009): Det kan knappast ske något maktskifte om inte Stockholmsregionen blir rödare. ”Och det kan den inte bli om inte Socialdemokraterna förmår formulera en politik som tilltalar akademiker och strävsam storstadsmedelklass.” Också rubriken ger uttryck för samma tanke:
Ingen förnyelse
ingen valseger

Karl Rydå citerar inledningsvis en mening som förekom i min bloggkommentar till en tidigare DN.Debatt-artikel i samma anda, den av Robert Noord (S) med flera: ”Varför måste alla dessa folkpartister söka sig till just socialdemokratin?”

Och sedan gör han en analys av Niklas Nordströms med fleras DN.Debatt-artikel, en analys som faktiskt är så intressant att den förtjänar ett långt citat:

”Det är inte vilka krav som helst som ställs. Partiet måste sätta effektivitet före skattehöjningar. Bilden av Socialdemokraterna som skattehöjare måste suddas ut, bostadsrätter måste betraktas som normal bostadsform, friskolemotståndet måste bort, och anställningsskyddet stöpas om. Allt detta saknas i Socialdemokraterna men inte annorstädes.” (Nåja: det är inte bostadsrätterna vi socialdemokrater är emot – jag bor själv i en sådan – utan massomvandlingen av hyresrätt till bostadsrätt.)

Rydå fortsätter:

”Och då är det ofrånkomligt att inte tolka Enn Kokk på det där alternativa viset. Allt som föreslås i artikeln företräds ju redan av en politisk kraft – Alliansen. Med undantag för det, låt vara förtäckta, kravet på att förändra Las, återfinns varje punkt som föreslås av de fyra socialdemokraterna på regeringens reformagenda.

Sett ur den synvinkeln säger DN-artikeln mer om hur Alliansen har förändrat spelplanen än på vilket sätt Socialdemokraterna måste förändras. Det är inga små förändrinar som föreslås. I stort är det de borgerliga partiernas politik, låt vara med viss socialdemokratisk fernissa.”

Med andra ord: Den nya politik några socialdemokrater föreslår i nu två DN-artiklar är i själva verket borgerlig.

Återstår då att besvara frågan varför vi i så fall behöver byta regering.

35 kommentarer

 1. Aftonbladets ledare säger allt som behöver sägas.

  ”Nej, det handlar inte om att vinna den lattedrickande medelklassen i storstaden. Om Socialdemokraterna vill värva storstadsväljarna måste de vinna dem som serverar latten.”

  http://www.aftonbladet.se/ledare/article5688927.ab

  Comment by Simon F. — 2009 08 26 21:36 #

 2. Till Simon F: ”Och den där medelklassen som alla partier slåss om just nu, den kommer att rösta på det parti som tar ställning mot orättvisor. De kommer att rösta på det parti som jämnar ut klyftorna mellan rika och fattiga och som minskar spänningarna i storstaden.”

  Jo, Eva Franchell har skrivit en klok ledare.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 26 22:00 #

 3. Hej Enn

  Du skulle ha varit på vårt repskap i måndags. Vi hade Daniel Suhonen där. Han som är redaktör på Tvärdrag. Vi ska bjuda in honom igen som upptakt till valrörelsen. Han satte alla stenar på plats, unga killen.

  Men: Det var någon av mötesdeltagarna som läste högt ur denna beramade artikel. Vi som var där … rätt många faktiskt fast inte riktigt som på ett nomineringsmöte förstås … kräktes samfällt. Jag kunde komma hem till min man och säga med glädje: Det finns hopp för socialdemokratin …

  Comment by Britta Sethson — 2009 08 26 23:23 #

 4. Till Britta Sethson: Jag känner Daniel och tycker att han är en lysande skribent och analytiker.

  Han har vidare arrangerat program med mig på ABF-huset i Stockholm, även – fast det var längesen nu – förekommit som gästskribent här på min blogg.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 27 6:11 #

 5. Ja, varför skulle vi byta regering om det nu är borgerlig politik som den ska föra?
  Problemet med den frågan är väl att socialdemokraterna därmed låter de borgerliga äga alla de frågor som artikelskribenterna tar upp, exempelvis ökad flexibilitet på arbetsmarknaden, egnahem, friskolor etc.
  Det har inte varit genom att vägra ta i människors vardagsfrågor som (s) fått framgång, utan genom att erövra kommandot över dem.
  Det bästa exemplet är ”folkhemmet”, en borgerlig tankefigur som (s) gjorde till sin.

  Ett par andra saker är intressant: Sethson berättar hur hon och partikamrater ”kräkts” över artikeln. Vad säger väljarna i Stockholm om ett sådant parti?

  Artikeln i Aftonbladet är synnerligen märklig, eftersom den verkar tro att folk skulle rösta med (s) därför att de vill minska klyftorna. Så enkelt är det inte. En klyfta kan minskas genom en konfiskatorisk skatt, exempelvis, och vem tror att medelklassen så lätt vill lämna ifrån sig pengarna bara för att fattigdomen fördras bättre om den delas av alla?

  Comment by Stig-Björn Ljunggren — 2009 08 27 7:09 #

 6. ja jag vill ge en länk till vår egen lysande ledarskribent som också tog mod till sig och skrev en ledare

  http://www.folkbladet.nu/?p=153734

  läs den om ni vågar

  för övrigt har du nog målat in dig i ett hörn stigbjörn. Får citera Daniels Suhonens mamma

  Hur mycket kan man späda ut ärtsoppa och det fortfarande är ärtsoppa???

  Comment by Britta Sethson — 2009 08 27 8:53 #

 7. Till Stigbjörn Ljunggren: Nu är förstås frågan vems tankefigur som i dag ostört får lov att styra människors sätt att analysera den politiska verkligheten. När har till exempel socialdemokratin, för att knyta an till ett av dina egna exempel, varit emot egnahem? (Jag nämnde själv från samma fält inställningen till bostadsrätter.)

  Min främsta invändning mot stockholmslänssossarnas ställningstaganden gäller inte att de förespråkar valfrihet utan att de, i stället för att förespråka variation i en av kommuner och landsting själva driven gemensam sektor (vilket medger en mycket mer effektiv resursanvändning), sväljer hela det borgerliga konceptet med dess oerhört negativa effekter när det gäller till exempel skolan. Man måste ju nämligen vara både döv och blind för att inte se att utvecklingen inom skolan, som den nu har utvecklats och fortsätter att utvecklas, skapar segregation och ojämlikhet.

  Alltför många är på den här punkten alltför korttänkta, men jag tror för min del inte att den medelklass vi talar om är ond och okänslig för argumentation.

  Runt 1968 var ökad jämlikhet en socialdemokratisk vinnarfråga. Även du, Stigbjörn, som ofta brukar kunna göra träffsäkra analyser, faller ju rakt in i den borgerliga fällan, när du glatt instämmer i trallen att den enda vägen till ökad jämlikhet är konfiskatoriska skatter.

  Även skattevapnet kan behöva användas, men vill man på allvar öka jämlikheten i samhället, bör man nog – ungefär som vi en gång i världen gjorde i Alva Myrdals jämlikhetsgrupp – använda ett helt spektrum av årgärder. Och då kommer man in på arbetsmarknadspolitik, utbildningspolitik, kulturpolitik, kriminalpolitik (och förebyggande åtgärder mot kriminalitet), bostadspolitik, familjepolitik och jämställdhetspolitik, regelverket på arbetsmarknaden, kanske rent av makten över kapitalet.

  Jag tror inte ett ögonblick att medelklassen i Storstockholm inte skulle kunna vinnas för en socialdemokratisk vision av det slag jag antyder. Men då måste ju våra egna i den regionen också omfatta den visionen och stå upp för den, inte bara framföra en lätt putsad variant av det borgerliga alternativet.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 27 16:55 #

 8. Till Britta Sethson: Tack för länken till VF-ledaren. Den är ett bland många exempel på att det nu, bland socialdemokrater runt om i landet, håller på att uppstå en motreaktion mot högervridningen av svensk politik, den som ju dess värre också har smugit sig in här och var i socialdemokratin.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 27 17:01 #

 9. Nja, är inte sossarna borgliga då?
  Det verkar iallafall så i den konstellation man har skaffat samarbete med.
  För inte är de Miljöpartister eller vänsterpartifolk!
  Nej, fram för en rak politik utan bindningar till andra partier, men då fordras förståss en ny ledning i socialdemokraterna. Den ledning som finns nu har klart en för stark bindning i att försöka att med gammalt släktskap till den traditionella Karlsson-Persson försöka nå framtiden.
  Kanske lite mer personkritik skulle vara på sin plats.
  Som det är nu har ju borgligheten inmutat den röda sidans sätt att föra dialog även om den är klart genomskinlig och pressar befolkningen som skattar att hålla fast vid det som är valt och styr. Att sänkta skatter är väl samma som att sänka priserna på varor i handeln, inte nu för alla men för de skattejobbande skrået. Vi med pension får allt hålla oss till ”hundmaten”.
  Nytänkande utan bindning till andra partier skulle nog vara den rätta medicinen…men som sagt det fordras en stark ledare och tyvärr råder det mest slöhet i partiet!!

  Comment by Urban Sjölander — 2009 08 27 17:40 #

 10. Till Urban Sjölander: Ett av socialdemokratins aktuella problem är att man inte har hållit fast vid den klassiska vänsterhållningen och vässat den för dagens utmaningar.

  Just nu – läs varenda existerande opinionsmätning – kan man dock inte, som ibland förr, lita enbart på den egna styrkan. Den egna profileringen måste därför kompletteras med ett organiserat samarbete med närstående partier, som är beredda att deklarera att de vill bilda regering tillsammans med Socialdemokraterna. Behovet av sådana kompromisser förstår väljarna – förutsatt att de är säkra på vad just socialdemokratin vill.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 27 17:56 #

 11. Har ofta förundrat mig över att socialdemokratisk ”förnyelse” alltid tycks innebära högervridning. Olika borgerliga kommentatorer har av och till, ofta med lätt faderlig ton, talat om ”nödvändig förnyelse” av socialdemokratin, vilket brukat innebära att bli mer lik de borgerliga. Man kan ju fundera på vad det är för fel på originalet… Jag blir också hoppfull av att en reaktion mot högervridningen håller på att uppstå, den demokratiska vänstern har varit på defensiven tillräckligt länge.

  Comment by Anders Widfeldt — 2009 08 27 18:10 #

 12. Hej,

  Vill bara säga att det är tråkigt att du varit med om att tysta Erik Laakso. Jag vet nu varför jag är socialdemokrat trots att jag är tandläkare. He,he. Jag satsade allt på de svårast sjuka. När nyliberalismen nådde mitt gebit som var offentlig tandvård sade en klinikchef till mig: Vi kanske ska satsa mer på riskgrupp två istället för riskgrupp tre (- my favorites). Kanske ligger det något i att satsa på riskgrupp två för att dra riskgrupp tre mot målet? Jag vet INTE. Vet Du?

  Comment by Eva O — 2009 08 27 22:50 #

 13. Man måste jutotalt ha misssat det där med ideologi inom S, sedan mitten av 80-talet. Många, alldeles för många, av de ”nya socialdemokraterna” förefaller inte ha en aning om vad traditionell socialdemokratisk politik var för något, eller vad den åstadkom. Istället tycks de anse att det finns en enda politik (enda vägens politik) och sedan handlar det bara om vilka som ska administrera den, vilka som ska uppbära riksdags- och regeringslöner. Man slåss om vilket parti som är bäst på samma politik, inte om vilken politik som ska föras.

  Visst, försöker man, allt intensivare, att vinna de borgerliga i Stockholms innerstad, så kan man kanske vinna tillbaka en del av väljarna där – men samtidigt, och det är säkert som amen i kyrkan, förlorar man massor av väljare i den andra änden, och sannolikt förlorar man en hel del av dem till SD, inte bara till sofflocket.

  Jag vet inte om jag kommer att rösta nästa val, för vad ska jag rösta på? Borgerlig politik eller borgerlig politik? Tack, jag vill inte ha en sådan politik oavsett vilka som administrerar den.

  Comment by Kerstin — 2009 08 28 2:23 #

 14. Till Eva O: Jag har aldrig försökt tysta Erik Laakso; i en tidigare debatt stöttade jag honom trots att vi i viktiga frågor inte är överens. För övrigt är han ju tillbaka nu på sin blogg.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 28 9:19 #

 15. Om vi vill föra en borgerlig politik, varför skall vi i så fall byta regering? Frågan är retoriskt bestickande. Från ett stockholmsperspektiv är saken ännu mer komplicerat. I den röd-gröna oppositionen finns ju miljöpartiet, som helt och hållet saknar en socialistisk värdegrund och som Mona Sahlin ett tag var på väg att gå in ett monogamt förhållande med lämnande (v) ute i kylan I det trendkänsliga Stockholm utmanar miljöpartiet redan (s), åtminstone bland ungdomsväljarna.Se sifforna från EU-valet. En sympatisk radikal förnyelse av (s) enligt Enn Kokks modell förutsätter väl att (mp) kopplas av vagnen?

  Comment by Anders Thunberg — 2009 08 28 11:36 #

 16. Det verkar på olika inlägg som om vi efterlyser socialdemokrater inte socialakrobater?
  För visst gör vissa s.k. socialdemokrater vissa ”omöjliga rörelser” i sin iver att tillfredsställa alla.
  Tonen i de flesta svaren eller inläggen efterlyser inte något obskyrt samarbete utan en stadigt förankrad, pålitlig politik utan tjafs. Även om det skulle innebära att röstandelen går ner pga andra intressepartiers fiskning, men sluta fiska!!
  Ge oss en socialdemokratisk profil!
  Ett socialdemokratiskt parti!

  Comment by Urban Sjölander — 2009 08 28 12:09 #

 17. Till Anders Thunberg: I dagens läge uppnår S och V inte egen majoritet utan måste också ha MP med på vagnen. MP verkar också ha förstått att det fordras viss anpassning från dess sida för att ett regeringsskifte ska kunna äga rum. Sålunda la MP vid sin senaste kongress fast en kurs i fråga om friskolorna som liknar Karin Jämtins, det vill säga att man är för friskolor men mot vinstuttag.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 28 12:31 #

 18. Jag tror nog att vi måste gå i samarbete med de partier där vi kan göra gemensam sak men utan att för den skull tumma på våra grundläggande värderingar.

  Så gjorde ju Branting på sin tid.

  Men precis som Urban S skriver ovan

  ”…. fram för en rak politik utan bindningar till andra partier….” Har vi inte det så har vi snart förlorat identiteten. ´

  Comment by Britta Sethson — 2009 08 28 12:44 #

 19. Till Enn Kokk. Må så vara, att (s) inte kan räkna med en egen majoritet. När kunde man det sist? Men tidigare har partiet kunnat gå ut i valrörelser på ett eget program, men nu krävs det ett trepartiprogram. Därmed måste såväl (s) och (v) – vare man ville det det eller ej -ta ett kliv mot den icke-socialistiska mitten för att få ihop äktenskapet…? Jag tänker nu inte på de parlamentariska kompromisser, som alltid kännetecknat reformistisk s-politik utan på ett programatiskt valsamarbete, som många anser att väljarna vill ha presenterat i god tid före valdagen.

  Comment by Anders Thunberg — 2009 08 28 13:54 #

 20. här kommer en till länk

  http://efterarbetet.etc.se/artikel_efterarbetet/23155/medelklassen-vinns-med-jaemlikhet/

  och ännu en

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1323&blogg=35108#Comment

  Nordström är förnyelsens dödgrävare

  Alla skriver så klokt så……

  Comment by Britta Sethson — 2009 08 28 15:26 #

 21. Till Anders Thunberg: Men den stora skillnaden mot hur det var förr är socialdemokratins historiskt låga opinionssiffror. Med dagens förutsättningar går det inte längre att agera solo och sen förhandla utifrån en obestridlig styrkeposition.

  Desto viktigare är det då att, i denna nya situation, också göra det du vill, nämligen att visa upp en tydlig egen profil, så att väljarna inte tror att det enda socialdemokratin vill är det som partiet har kompromissat ihop sig om i det valprogram, bakom vilket står även två andra partier.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 28 17:16 #

 22. Till Britta Sethson: Magnus Wennerhag rekryterade jag till den socialdemokratiska programkommissionens sekretariat och hann ha ett gott samarbete med, innan jag på grund av politisk schism (inte med Magnus!) lämnade uppdraget som dess huvudsekreterare. Vi har sen haft fortsatt kontakt i olika frågor, också båda medverkat i en debattbok som Studentförbundet gav ut.

  Andreas Lundgren känner jag inte personligen, men jag tycker att hans kritik mot Niklas Nordström med flera är helt korrekt.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 28 17:25 #

 23. Andreas Lundgren är en av våra unga socialdemokrater i Umeå Arbetarkommun. Väldigt skarp och duktig…

  Comment by Britta Sethson — 2009 08 28 21:57 #

 24. ”kanske rent av makten över kapitalet” skriver herr Kokk i sin kommentar till S-B Ljunggren!!! Där kom det äntligen!
  Kokk verkar, trots sin ambivalens i sitt eget yttrande, vilja ha en totalsocialism dvs; staten skall äga samtliga produktionsmedel, alla landets naturtillgångar och hela finanssektorn.
  Min mening är att det är den enda möjligheten (s) har om partiet verkligen vill ta bort de ekonomiska klyftorna i dagens svenska samhälle, vilka de själva är skulden till genom sin tolerans mot ”blandekonomin” de senaste 60 åren.
  Och med ett sådant klart ställningstagande i den ideologiska debatten kan (s) vinna tillbaka sina ”arbetarröster”.
  Ren ”Socialism” mot fri ”Marknadsekonomi” är frågan för väljarna att ta ställning till i riksdagsvalet 2010! Jag ser fram mot det valet! Här gäller det nu för (s) att i tid överta
  retorikens första plats. Klarar verkligen fru Sahlin det? Jag har mina tvivel på partiledarens intellektuella kapacitet inför nästa ideologiska fight!

  Comment by Lars Rudström — 2009 08 30 22:23 #

 25. Enn Kokk skriver
  Men den stora skillnaden mot hur det var förr är socialdemokratins historiskt låga opinionssiffror.
  Men, har du inte funderat över vad det beror på? De låga siffrorna idag beror, enligt min och många andra gamla socialdemokraters åsikt, på att socialdemokraterna inte för en socialdemokratisk politik längre, och inte har gjort så de senaste 20 åren. När de blir likadana som de borgerliga, eller med bara marginella skillnader, så är det klart att de dels förlorar sina trogna väljare dels aldrig vinner några nya, för vad är det för vits med att rösta på socialdemokraterna om de för samma politik som de borgerliga.
  Det är årtatals av försyndelser partiet betalar för nu, i form av vikande väljarstöd.

  Comment by Kerstin — 2009 08 31 4:00 #

 26. PS:
  Jag har de senaste valen röstat på V, trots att jag betraktar mig som traditionell socialdemokrat, betongsosse eller vad man nu vill kalla mig, för att visa S att jag vill att man för en politik som är mer vänsterinriktad. Men nu har man ju tagit ifrån mig även den möjligheten att visa vad jag vill. Och jag är definitivt medelklass! Uppfödd i medelklass (det var min pappa som gjorde klassresan). Mig vinner man definitivt inte med mer borgerlig politik, och så resonerar ganska många medelklassmänniskor jag känner.

  Comment by Kerstin — 2009 08 31 4:09 #

 27. Till Kerstin Berminge: Vi är nog ganska överens om varför Socialdemokraternas opinionssiffror undan för undan har halkat ner till den här nivån.

  Vad jag i just det här sammanhanget framhöll var dock någonting annat: När man väl är nere på den här låga nivån, kan man ju inte längre låtsas att man är ett parti med möjlighet att få egen majoritet i riksdagen eller näst intill utan tvingas i stället att tillsammans med andra partier formera ett gemensamt regeringsalternativ, som i väljarnas ögon har utsikter att få majoritet.

  Dock får ett sådant gemensamt valprogramskrivande inte utplåna den egna särarten och profilen. Också väljarna måste få klart för sig att kompromissen inte är det egna målet – de måste få klart för sig varför de ska rösta på just socialdemokratin.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 31 9:34 #

 28. Till Lars Rudström: Känner jag dig rätt, är det här ett rätt grovt försök att få mig att framstå som en politisk stolle. Jag nöjer mig därför med att konstatera att min syn på kapitalism och marknadsekonomi är betydligt mer nyanserad än den du försöker klistra på mig.

  Comment by Enn Kokk — 2009 08 31 9:43 #

 29. Någon sade något intressant på radion igår, minns inte vem eller i vilket program, om att när ett parti blir statsbärande, som S varit i många år, då kommer det att till slut dra till sig rena karriärister, för vilka den personliga karriären är viktigare än ideologin och politiken. Undrar om det inte var precis vad som hände inom S.

  Comment by Kerstin — 2009 08 31 12:58 #

 30. Jag tror att politiker bör ägna mycket tanke på vems mandat man sitter. Då kanske en del dåliga beslut aldrig blev tagna. Sedan har vi alla tankefel som till exempel att man ger till de som redan har höga inkomster,som endast spar dessa extrainkomster. I stället för att ge till de sjuka och arbetslösa som troligtvis konsumerar så att kanske de lokala butikerna kan finnas kvar. Detta var bara ett exempel

  Comment by Sture Pettersson — 2009 08 31 19:44 #

 31. Kerstin, -du har så rätt så rätt!!!
  Jag kan räkna upp flera som följde i socialdemokternas spår med enbart karriären framför ögonen och de sitter idag på höga poster i Sveriges näringsliv och andra kamerala poster.
  Några socialdemokrater var de inte, allafall inte med ideologin som bas.
  DET VAR MAKTEN OCH PENGEN!
  Nej, de var helt enkelt sluga parasiter som slinker med som ett gammalt skithuspapper under skon.
  Dessa knuttar har förstört mycket för ideologin och partiets genomslagskraft!!

  Comment by Urban Sjölander — 2009 09 01 14:49 #

 32. Urban Sjölander:
  Och det är på det sättet som Svenskt Näringsliv nu håller på att köpa upp den svenska demokratin, precis som de stora företagen gjort i USA för flera decennier sedan, kanske sedan 50 år.
  Även journalistkåren köps på samma sätt: ”Tjäna oss, och våra intressen, som journalister så kommer du att kunna vara med och konkurrera om de välbetalda PR-jobben hos oss.”
  Så tar de rika eliterna nu risken ur demokratin även i Sverige.

  Comment by Kerstin — 2009 09 02 1:16 #

 33. Till Enn Kokk: Inte tycker jag att du är en ”politisk stolle”! Därtill är du alltför begåvad. Men du hymlar ofta med ditt slutmål! Var nu ärlig:vill du ha totalsocialism eller fortsatt blandekonomi (socialister i armgång med kaitalisterna), som ledstjärna för fru Sahlin?
  Den senare ideologin har ju sedan slutet av 30-talet byggt upp de ekonomiska klyftor som du och andra socialister så innerligt avskyr.

  Comment by Lars Rudström — 2009 09 09 1:07 #

 34. Till Lars Rudström: Jag är ju reformist och vill pröva mig fram, inte starta med att fastställa något slutmål. När det gäller den gemensamma sektorn – skola, vård, omsorg – ser jag hur det skapas nya klyftor, när de offentliga monopolen bryts. Men på andra områden kan vi väl låta andra lösningar existera sida vid sida med varann och tävla med varann, så får vi se vad som är bäst.

  Comment by Enn Kokk — 2009 09 09 9:19 #

 35. Till Enn Kokk: Jag förstår vad du menar. Du är ju en sann tillskyndare av pragmatism, och det är vällovligt. Men förr eller senare måste man väl ändå ta en resolut ställning: för eller emot totalsocialism?
  Skall vi tillåta att de ekonomiska klyftorna får fortsätta att växa, som de nu gjort under decennier av (s)-styrt regeringsinnehav och dess avhuldade ”blandekonomi”?
  Du vet, likaväl som jag, att (s) inte idag klarar av sin gamla vision. (s) har i och med Erlanders (vilken jag högaktar) och Palmes sista ledarskap överlämnat den äkta socialdemokratin till teknokrater och byråkrater.
  Du menar förmodligen att förutom skola,vård, omsorg skall staten (dvs politikerna) tävla med marknadsekonomernas kapitalism vad angår finansinstituten, råvarutvinning av malm, skog, åkrar och äganderätten av enskild egendom? Det är för mig en synnerligen, politiskt ”blasfemisk” tanke!

  Comment by Lars Rudström — 2009 09 09 22:33 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^