Storstrejken 1909

18 augusti 2009 16:51 | Musik, Politik | 6 kommentarer

Det finns i dag inga rörelseägda förlag, som kunde vårda sig om arbetarrörelsens historia och ideologiska utveckling. Tidens förlag och Prisma sålde socialdemokratiska partiet till KF, och båda förlagen, Tidens förlag efter att under senare år ha reducerats till ett renodlat ungdomsbokförlag, håller nu på att uppgå i Norstedts.

Det fanns förr dessutom fristående förlag, som drevs av rörelsemänniskor, till exempel Hans Hastes Pogo, som gav ut både böcker och skivor. Vän av ordning kan ju genmäla, att sådant finns även i dag; Atlas är ett exempel. Atlas har en i många avseenden intressant utgivning, men denna är inte, som en gång Pogos, knuten till just arbetarrörelsens historia, gärna då i dokumentär form.

Jag ska ge ett exempel på böcker som gavs ut på Pogo – från 1979 då det var sjuttio år sedan storstrejken 1909. Följande publicerade jag i Aktuellt i politiken (s) nummer 16 1979 (13 september):

Storstrejken

På jubileums-LPn ”Till seger” (för sentida läsare: ljudupptagningar med arbetarrörelsens legendarer, tidstypisk musik och med Gunnar Sträng som sammanhållande berättare, utgiven av Socialdemokraterna till partiets 90-årsjubileum 1979 på rörelseägda skivbolaget a disc; redaktörer och ansvariga för det tidstypiska musikurvalet var jag och Leif Karlsson) återges ett samtal mellan Charles Lindley och Alfons Holm om storstrejken 1909. Det är inte bara partiet som fyller 90 år 1979 – det är också 70 år sen storstrejken.

Till minnet av storstrejken, ”de korslagda armarnas revolution”, har Hans Haste gett ut skriften ”Dokument från storstrejken 1909” (Pogo press) med inledning av förre LO-ordföranden Axel Strand (som dock bara var 16 år när storstrejken bröt ut). Haste tecknar bakgrunden till strejken och skriver dess historia, i vissa stycken dag för dag men ändå kort och överskådligt. Resten av boken består av autentiska dokument: SAFs meddelande om storlockout, LOs svar (storstrejk), anvisningar om hur arbetarna skulle uppträda, vädjan om ekonomiskt stöd, utgivningen av strejktidningen Svaret och så vidare.

Skriften avslutas med att kungen i en skrivelse tackar militären.

* * *

I år är det 100 år sedan storstrejken. Hur får medlemmarna i dagens arbetarrörelse – den fackliga så väl som den politiska – i dag veta något om avgörande händelser och vägval i rörelsens egen historia?

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^