”Socialdemokratin stöder en försvagad demokrati”

19 februari 2008 23:24 | Musik, Politik | 15 kommentarer

I lördags (16 februari 2005), när min blogg låg nere, publicerade Carl Tham en mycket viktig artikel på DN.debatt, ”Socialdemokratin stöder en försvagad demokrati”. Eftersom jag delar Carl Thams kritik, vill jag leda mina läsare vidare till den. Du hittar artikeln här.

Jag röstade en gång i världen emot svenskt EG-inträde (EU-intröde, visade det sig), och jag har många gånger därefter önskat, att samarbetet kunde ha havererat – inte för att jag är emot gränsöverskridande samarbete men att detta i det här fallet från början har varit felkonstruerat och med åren fått allt värre följder. Ett nytt exempel på det senare har vi fått genom domstolsutslaget i det så kallade Laval-fallet.

Å andra sidan inser jag, att ett svenskt EU-utträde knappast längre är något realistiskt alternativ. Jag tänker då främst på det faktum, att EU i dag omfattar de allra flesta av Europas länder.

Men vi borde från svensk sida göra allt som står i vår makt för att rulla tillbaka det redan nu allt för långt drivna samarbetet till en rimligare nivå: till att omfatta regler för frihandel och till att gemensamt lösa problem, som verkligen är gränsöverskridande, framför allt miljöförstöringen.

Mycket stora delar av det andra borde föras tillbaka för beslut i de nationella parlamenten, så långt bort från jurister och ämbetsmän och det demokratiskt svagt förankrade EU-parlementet som möjligt. Carl Thams artikel ger en rad exempel på frågor, som EU-nivån över huvud taget inte borde lägga sig i.

Tham anklagar, med fog, socialdemokratin för att – främst genom att tiga och ligga lågt, ibland för att partiledningen ser EU som en livboj mot äventyrligheter – i praktiken stödja en försvagad demokrati. I den aktuella frågan om EUs grundlag skriver han så här om sitt eget parti:

”Man skulle kunna tänka sig ett annat och modigare scenario. Socialdemokratin skulle kunna kräva en grundlagsändring och öppet medge att fördraget onekligen innebär att EU-makten lättare kan utvidgas till nya områden och att folkstyret därmed pressas tillbaka. Men, skulle man kunna konstatera, inte ens med fördraget är det en ofrånkomlig utveckling. Socialdemokratin utlovar att på alla nivåer bekämpa den och värna folkstyret. En sådan deklaration skulle vara välgörande och innebära ett slut på åratal av mumlanden och förnekanden. Det skulle onekligen ligga väl i linje med den vilja till omprövning och förnyelse som partiledningen annonserat.”

Det där sista var ju roligt!

Men jag efterlyser lite svenskt och socialdemokratiskt jävlaranamma, om vi nu ska vara med i det här europeiska sällskapet. Den hållning jag efterlyser i EU-frågan finns redan utmärkt formulerad i en sång:

Kvad

Text: Ronny Eriksson
Musik: Trad

Det finns ett folk av en särskild sort
NERE VID PITEÄLVA
Och våran slogan är jävligt kort
DET KAN VI GÖRA SJÄLVA

Vi är ett frejdigt folk gunås
NERE VID PITEÄLVA
Och ingen behöver tänka åt oss
DET KAN VI GÖRA SJÄLVA

Och kommer det gubbar när det är val
NERE VID PITEÅLVA
Behöver dom inte hålla nått tal
DET KAN VI GÖRA SJÄLVA

Vi vill inte ha löften ifrån AMS
NERE VID PITEÄLVA
För tingel-tangel och billigt krams
DET KAN VI GÖRA SJÄLVA

Vi behöver inget Systembolag
NERE VID PITEÄLVA
För läskedrycker av alla de slag
DET KAN VI GÖRA SJÄLVA

Ja vi lever och älskar som sig bör
NERE VID PITEÄLVA
Och det professorerna gör i rör
DET KAN VI GÖRA SJÄLVA

Vi skiter i order och direktiv
NERE VID PITEÄLVA
För leva våra egna liv
DET MÅSTE VI GÖRA SJÄLVA

Kom nu inte med småaktiga invändningar; dem kan jag göra själv. I ett europeiskt perspektiv behöver Systembolaget värnas. Det är andan i sångtexten jag gillar: DET KAN VI GÖRA SJÄLVA!

Vill ni lyssna på sången, frejdigt framförd av Euskefeurat, skaffa då CDn ”Ao’tom tao’tom” (Records Eukskrede MEUK 3, 1986).

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^