I Hate the Capitalist System!

9 januari 2008 18:01 | Musik, Politik | 4 kommentarer

Jag har tidigare skrivit om Joe Hill och hans sånger och om den anarkosyndikalistiska fackföreningsrörelse, Industrial Workers of the World (IWW), som han verkade i och skrev sina sånger för.

Men även efter hans tid hittar man i amerikansk arbetarrörelse starkt militanta grenar och en mycket radikal och vital kampsångstradition.

Från tidigt 1930-tal finns många bra sånger men få bra samtida inspelningar bevarade. Flera av låtskrivarna kommer från kolgruveområdet i sydöstra Kentucky; gruvarbetarna var ofta politiskt och fackligt militanta – till de områden, där till exempel IWW lyckades få starkt fäste, hör just gruvindustrin: Aunt Molly Jackson (med ”Ragged Hungry Blues”), hennes halvsyster Sarah Ogan Gunning (med ”I´m Going to Organize, Baby Mine” och hennes halvbror Jim Garland (med ”I Don’t Want Your Millions, Mister”, mest bekant genom The Almanac Singers insjungning), samt Florence Reece (med ”Which Side Are You On?”, som finns i många bra senare inspelningar med till exempel The Almanac Singers och Pete Seeger).

Bakgrunden till Sara Ogan Gunnings hårtslående sång ”I Hate the Capitalist System” är situationen i kolgruvedistrikten i det tidiga trettiotalets Kentucky. Ogan Gunning hade, när hon skrev sången, just förlorat sin mor och en baby, och hennes gruvarbetande man höll på att dö i tuberkulos.

En del av de nämnda sångerna finns bevarade i tidiga inspelningar, som dock inte låter så bra ens när de har förts över till CD i den fantastiska samlingsboxen (10 CD plus stor bok med historia, bakgrunder och sångtexter) ”Songs For Political Action: Folkmusic, Topical Songs and the American Left 1926-1953”, sammanställd av Ronald D Cohen och Dave Samuelson, Bear Family, BCD 15720 JL, 1996. De här inspelningarna är intressanta som tidsdokument – och sen rymmer samlingen massor av annan musik, som är jättebra också i teknisk mening.

Men för att göra den här och andra tidiga trettiotalssånger full rättvisa, bör man alltså välja senare och tekniskt bättre inspelningar. I det här fallet väljer jag att rekommendera Ogan Gunnings låt med Barbara Dane, som inte bara var en fin blues- och jazzsångerska utan också poltiskt mycket radikal: Tillsammans med förre Sing Out-redaktören Irwin Silber startade hon 1969 skivbolaget Paredon, som speglade tidens konfliktområden som Cuba, Angola och Vietnam. Paredons utgivning finns sedan 1991 tillgänglig genom Smithsonian Folkways i Washington. Barbaras skiva från 1973 hette också den ”I Hate the Capitalist System” (LP Paredon P-1014, 1973), och hela innehållet lever upp till titeln.

Den här sortens texter skrevs alltså i arbetslöshetens trettiotals-USA – och sjöngs fortfarande under det radikala 1970-talet:

I Hate the Capitalist System

Amerikansk text: Sarah Ogan Gunnings, 1931
Musik: Trad (”Sailor on the Deep Blue Sea”)

I hate the capitalist system,
And I´ll tell you the reason why:
It has caused me so much suffering,
And my dearest friend to die.

Well I know you are all wandering
What it has done to me.
Well I am going to tell you
That my husband has T B.

Brought on by hard work and low wages,
And never enough to eat,
From going cold and hungry,
With no shoes upon his feet.

My husband was a coal miner
Who worked hard and risked his life,
Just trying to support three children,
Himself, his mother and wife.

Well I had a blue-eyed baby
Was the darling of my heart,
But from my little darling
Her mother had to part.

While the rich and mighty capitalist
Goes dressed in jewels and silk,
My darling blue-eyed baby
Has died for the want of milk.

Well they call this the land of plenty,
And for them I guess it´s true,
For the rich and mighty capitalist,
Not for workers like me and you.

Well what can we do about it
To these men of power and might?
Well I tell you, Mr. Capitalist,
We are going to fight, fight, fight.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^