Rapport från reformismens ”snickerboa”

11 februari 2013 22:25 | Politik | 4 kommentarer

Uppsala abetarekommuns februarimöte med representantskapet genomfördes under gott humör och stor enighet.

Bland annat utsågs representanter till den kommande distriktskongressen och behandlades motioner dit. Den intressantaste motionen var den från Laboremus om individualiserad föräldraförsäkring. och den antogs enhälligt och utan debatt.

Mötets politiska huvudanförande hölls av Lena Sommestad, som vanligt både välformulerat och genomtänkt. I det här fallet torgförde hon emellertid inte åsikter som bara var hennes egna utan också hela partiledningens: Tyngdpunkten, när det både gäller skarpa politiska förslag och i agitationen, ska ligga på arbete och utbildning. Det här betyder naturligtvis inte att partiet kommer att strunta i andra likaledes viktiga frågor – det framgick både av Lenas föredragning och av svaren på frågor efteråt – men det är ju helt uppenbart att partiet, för att kunna vinna nästa val, måste vinna väljarnas förtroende i just dessa frågor.

I skolpolitiken ter sig Socialdemokraterna i dag redan mer trovärdiga än regeringspartierna. Jan Björklunds försök att skylla sina egna misstag på den i dag allt avlägnare forna (s)-regeringen ter sig allt mer patetiska, och aktuella internationella jämförelser talar sitt tydliga språk. Samtidigt har den förre Metall-basen Stefan Löfven möjlighet att steg för steg ta poäng i arbetsmarknadsrelaterade frågor.

I skolfrågorna återstår dock en del att göra. Där lockades Stefan Löfven, framför allt av partivännerna i Stockholms län, att sätta ner foten för tidigt och på fel plats. Men på den här punkten har LO-kongressens beslut skuffat vidare partidelen av arbetarrörelsen åt rätt håll. Och även om den kommande partikongressen i Göteborg skulle välja LO-ledningens uttolkning av det här beslutet och alltså lämna en liten tröstnapp kvar åt stockholmslänarna, lutar ju ändå allting åt att antalet främst av vinstskäl drivna privatskolor, om LO-ledningens linje blev praktisk politik, kraftigt skulle minska i större delen av landet.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^