Låt oss tillsammans göra socialdemokratin till en offensiv kraft igen!

1 januari 2012 13:46 | Politik | 56 kommentarer

På det rent privata planet har jag i slutet av det gångna året drabbats av saker som har gjort mig nedstämd. Det är ingenting jag tänker skriva om – trots att många av er nog tycker att jag ofta är mycket frispråkig, finns det en privat sfär som inte heller jag tycker angår andra än de berörda.

Av större intresse, i det här forumet, är det tillstånd det parti jag har ägnat mitt liv åt – socialdemokratin – befinner sig i. Också där är det lätt att bli nedstämd, men tillståndet av dundrande baksmälla måste vara över snart! Vi som verkligen tror på vårt parti och på dess ideologi, demokratisk socialism, måste ta oss samman och gå till offensiv.

Vår partiledare, Håkan Juholt, har gjort en och annan tabbe och har slarvat med annat.

Men jag ser honom som en man av god vilja och en partiledare, vars analys åtminstone i flertalet frågor leder honom till rätt slutsatser. Med honom och ett antal likasinnade i partiledningen var vårt parti, innan det åter drabbades av kaos, på väg att återgå till klassiska socialdemokratiska hållningar.

I de många mer eller mindre fantasifulla politiska nyårsanalyser jag har läst finns det egentligen bara ett element som förefaller möjligt och därmed skrämmande: När Vänsterpartiet har valt den mycket skicklige Jonas Sjöstedt till partiledare, kan (V) komma att upprepa Gudrun Schymans gamla success story och kanske mer därtill.

So what, säger då alla de som delar Sjöstedts åsikter.

Men problemet är att Vänsterpartiet aldrig någonsin kan komma i närheten av att bli den ledande kraften i Sveriges riksdag, långt mindre bilda regering.

Risken finns att socialdemokratin, med en ny ledare som hämtas från partiets högerfalang och som alltså skulle ersätta Juholt, förblir ett parti på dagens nivå (eller ännu mindre) och framför allt, och nu mer definitivt, byter politisk identitet och blir ett socialliberalt parti. Sker det, kan vi för åtminstone för oss överblickbar tid släppa den röda drömmen, drömmen om ett samhälle som präglas av både mer jämlikhet och mer solidaritet.

Så låt oss utgå från vårt nuvarande läge och avböja alla förslag från femtekolonnare i vårt eget parti och stå emot trycket från borgerliga media att göra ett nytt ideologiskt lappkast, formellt kostymerat som ny partiledare. Backa i stället upp Håkan Juholt och ge honom stöd, både i verbal mening och i form av stabila och kunniga rådgivare. Flytta, sammanträde för sammanträde, kongress efter kongress, tillbaka partiet till dess klassiska socialdemokratiska – radikala – ståndpunkter, och se till att avståndet gent emot borgerligheten, i frågor som vård, skola och omsorg, åter igen blir tydligt för väljarna. Stå på er inför vänner, bekanta och arbetskamrater, och använd varje tänkbart tillfälle till att värva likasinnade som nya medlemmar.

Vill någon anmäla sig som ny medlem den här vägen, hjälper jag gärna till. Men annars är det ju lätt att hitta Socialdemokraterna i telefonkatalogen.

* * *

På ledarsidan i dagens (2 januari 2011) Svenska Dagbladet finns en kolumn av Roland Poirier, där han åter för fram i media tidigare framförda anklagelser mot Håkan Juholt i fråga om hanteringen av partiets skuggbudget.

En balanserad och välargumenterad kommentar till den här frågan, signerad Sara Gunnerud, hittar du på Rebellabloggen – länk finns här intill.

* * *

På ledarsidan i Svenska Dagbladet den 3 januari 2012 sammanfattar Maria LudvigssonSocialdemokraternas rivstart på 2012”. Även jag citeras, med mitt omdöme om Håkan Juholt, ”en man av god vilja”.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^