Swedenmarks, en legendarisk journalistfamilj

20 mars 2011 10:14 | Media, Politik | 6 kommentarer

Eva Swedenmark arbetade på Aktuellt i politiken (s) under början av min tid på Socialdemokratiska partistyrelsen, men hade tyvärr gått vidare till nya värv, när jag blev tidningens chefredaktör. Senare, men det var efter min redaktörstid, hade AiP nöjet att få publicera Peter Swedenmarks uddiga kåserier.

Som väl läsarna har noterat, har jag länk till bådas bloggar. Inte för att de liksom jag kommer från Sundsvall utan för att de båda är synnerligen läsvärda.

Deras far, Gösta Swedenmark, var en legendar på Dagbladet / Nya Samhället, den socialdemokratiska tidning som fanns i mitt hem i Juniskär söder om Sundsvall.

Nu ser jag att Swedenmarkarna högtidlighåller Gösta Swedenmarks 100-årsdag genom att starta en blogg med hans kolumner 1970-1980.

Gösta Swedenmark, född 19/3 1911, medverkade nästan dagligen under signaturen ”Sam” i Dagbladet, Sundsvall. Med början på hans hundraårsdag publicerar barn och barnbarn valda ”kanter” – så kallade eftersom rubriken på spalten, längst in på ledarsidan, var ”I kanten”.

Till de här återpublicerade ledarsideskåserierna vill jag leda mina läsare, både för att de utgör än i dag läsvärd tidningstext och för att de innehåller en del nyttiga påminnelser om socialdemokratins ursprungliga uppdrag, att vara en arbetarrörelse. Gösta Swedenmarks I kanten-kåserier hittar du här.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^