Med Evert Taube i Ligurien

20 december 2009 17:07 | Musik | 7 kommentarer

Jag har mycket Evert Taube i mina skivhyllor, bland annat ett par mycket innehållsrika CD-boxar, som jag trodde innehöll praktiskt taget allt han hade gjort. Men uppenbarligen trodde jag fel: På Mikael SamuelsonsTaube i Ligurien” (Joglar JGL 103, 2009) finns det några sånger, som jag inte har i inspelningar med Taube själv.

Bortsett från en mycket känd låt, ”Den glade bagaren i San Remo”, hör flertalet av sångerna på Samuelsons CD inte till Taubes mest kända och spelade. Men några av de bästa insjungningarna på Samuelsons CD har faktiskt relativt nyligen också gjorts på skiva av Everts son Sven-Bertil Taube, på CDn ”Alderville Road” (2007 – du hittar min recension under Kulturspegeln, Musik): ”Morgon i Ligurien” och ”Målaren och Maria Pia”.

Samuelsons CD saknar texthäfte med information om Taubes resor till Ligurien, tillkomstår för visorna och annat sådant, men några av de visor jag har med Evert själv eller i sångböcker kan jag datera till mitten av trettiotalet och trettiotalets senare del. Texterna är ofta så pass exakta i form av detaljer och sinnesintryck, att de rimligen måste vara tillkomna i samband med Taubes vistelser i Ligurien, som ligger i nordvästra Italien, nära Frankrike. När det gäller landskapsskildringen och det behagliga klimatet, hänvisar jag mina läsare till att själva lyssna på Samuelsons insjungningar av Taubes impressioner.

Att lyssna på Samuelsons skolade röst är något helt annat än att lyssna på Evert Taubes inte alltid så tonsäkra tolkningar av de egna visorna. Därmed inte sagt att Samuelsons sätt att sjunga skulle vara överlägset Taubes – ingen slår egentligen Taube när det gäller att sjunga Taube, men det är faktiskt också en njutning att höra Samuelsons välklingande versioner. Samuelson har dessutom musikaliskt stöd av en förnämlig gitarrist, Mats Bergström. Lyssna till exempel på vad Samuelson och Bergström tillsammans gör av ”Anna Bella Mirafior”!

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^