Gregers hutt

2 november 2007 17:03 | Musik, Politik | 6 kommentarer

I en artikel i Svenska Dagbladet – var annars – ”Idag föredrar jag Anders Borg” har Greger Hatt, tidigare bland annat talskrivare åt Ingvar Carlsson, deklarerat, att han i förra riksdagsvalet röstade på moderaterna och därefter också har utträtt ur det socialdemokratiska partiet – det senare alltså trots att han ju under en period arbetade i närheten av Mona Sahlin, som rimligen ligger honom ideologiskt närmare än vad Göran Persson gjorde.

Andra har redan kommenterat det här på ett sådant sätt, att jag inte har mycket att tillägga – jag kan till exempel hänvisa till Katrine Kielos, vars text ”Greger Hatt har fått fnatt” du kan läsa här.

Fast något plötsligt fnatt tror jag inte det är fråga om.

Inom socialdemokratin hörde Greger till de där ”förnyarna”, vid vars anblick jag alltid får reflexen att osäkra min revolver.

Min misstro mot hans ideologiska pålitlighet gav jag faktiskt uttryck för på ett mycket tidigt stadium: jag skrev en snapsvisa om honom; den ingick i ett snapsvisehäfte jag gjorde för någon av den socialdemokratiska partiexpeditionens personalfester.

Att döma av textens innehåll måste Greger ha sällat sig till den skara som föreslog, att alkoholförsäljning lika gärna kunde försiggå i livsmedelshandeln som på Systembolaget. Det skulle ju öka valfriheten!

Själv hör jag till dem som av både nykterhets- och sortimentsskäl föredrar ett detaljhandelsmonopol för Systembolaget, så jag skrev så här:

Gregers hutt

Musik: ”Min hatt den har tre kanter

Min hutt är från Systemet,
systemköpt är min hutt.
Men är den köpt på Konsum,
så är det Gregers hutt.

Med tanke på vad mannen nu har gjort, vill jag ogärna förknippa hans namn heller med Konsum.

Så ska ni använda min text, så byt ut Konsum mot ICA.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^