Emils minnessten – gästskribent Olof G Strömberg

10 juni 2007 15:00 | Prosa & lyrik | 8 kommentarer

Minnessten

1982 invigdes Emil Hagströms minnessten som tillkom på iniativ av Bertil Törnqvist, som då var kulturansvarig för ABF i Mellannorrland. Minnesstenen uppfördes på fattigstugutomten i Trästa på den plats där Emil Hagström växt upp. Stenen bekostades av Sollefteå kulturnämnd och reliefen på stenen är utförd av konstnären Jonas Larsson. År 1997, i samband med 90-årsminnet av Emil Hagströms födelse, flyttades stenen till stadsparken i Sollefteå.

Emil Hagströms mor var Emma Christina född 1874-06-29 i Nyland, Sollefteå fs. Hennes far var torparen Erik Persson Hagström född 1823-10-07 i Nyland, Sollefteå fs
Hennes mor var Stina Greta Hansdotter född 1830-11-05 i Sollefteå fs

Emma Christina Hagströms barn:
Oä d Selina född 1895-06-16 i Nyland, Sollefteå fs
Oä d Anna Karolina Erika född 1896-09-01 i Nyland, Sollefteå fs
Oä s Emil Eugén Napoleon född 1907-07-03 i Nyland Sollefteå fs

På den tiden förekom flottning efter Ångermanälven. Hit kom ett antal flottare för att arbeta med flottningen. De låg över i olika bosatta människors hus efter älven. I samband med detta kan man se att många oäkta barn föddes.

Familjen flyttade till en fattigstugutomt i Trästa, Sollefteå år 1914. Stugan låg nedanför Hallsta hoppbacke men revs så småningom.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^