Nominerad i omröstningen om bästa politiska blogg 2006

1 januari 2007 13:59 | Politik | 3 kommentarer

Jag fick tips om att jag har blivit nominerad – av vem vet jag inte -till omröstningen om bästa politiska blogg 2006. Omröstningen, som pågår till 7 januari, äger rum på Bloggen Bent

Lite förvånad är jag. Jag vill ju inte bestrida, att den här bloggen, också, är politisk. Men den är ju så mycket mer: en blogg om kultur, om trädgård, ibland hejdlöst personlig.

Rose-Marie Södergren med Kulturbloggen utmanade mig nyligen att svara på bloggvärldens långa bloggenkät. Jag deltar sällan i den sortens aktiviteter – jag är en obotlig ensamseglare – men jag gör den här gången ett undantag.

1. Hur länge har du bloggat?

Knappt ett år om den egna bloggen räknas. Men dess förinnan hade jag skrivit långa kommentarer på dotterns, Kerstins, och hennes mans, Bos, bloggar.

2. Hur såg din bild av bloggar och bloggare ut, en månad innan du själv började blogga?

Jag hade inte erfarenhet av mycket mer än de båda nämnda bloggarna – hade dock, i någon utsträckning, varit inne på andra bloggar. Det de här kontakterna gav var en ahaupplevelse: en blogg måste inte vara si eller så; en blogg gav en fantastisk möjlighet att forma sin egen och högst personliga arena.

3. Vilken var den första blogg du förälskade dig i?

Det är väl inte ett riktigt adekvat uttryck i mitt fall. Men den första blogg utanför familjesfären jag läste med uppskattning var Rose-Marie Södergrens Kulturbloggen.

4. Hur känner du inför dina första blogginlägg, när du så här i efterhand läser dem?

Jag har inga som helst problem med dem. Jag är en gammal yrkesskribent, och jag visste från början, vad jag ville göra.

5. Hur många bloggar återvänder du till regelbundet, som läsare?

Det femtontal bloggar jag har permanent länk till kollar jag varje dag. Andra uppsöker jag, om jag blir tipsad om att där finns något läsvärt.

6. Av de bloggar du läser, hur många procent är dagboksbloggar och hur många är ämnesbloggar (t ex teknikbloggar, modebloggar, politiska bloggar)?

Några få är renodlat politiska. Bäst tycker jag om bloggar med blandat innehåll (både personligt och ämnesfokuserat).

7. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt olik dig, vars blogg du tycker om.

Bodil Malmsten. Jag är förstås lika besatt av kultur som hon, men vi är väldigt olika.

8. Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt lik dig, vars blogg du tycker om.

Blandningen av politik och kultur finns också på Rose-Marie Södergrens Kulturbloggen. Åsiktsmässigt står jag ofta nära Kerstin Berminges Motvallsbloggen.

9. Vad tycker dina närmaste om att du bloggar?

Det var min vuxna dotter Kerstin, som genom ihärdigt tjat fick mig att börja blogga i egen regi. Hon tyckte att jag, under min tid som chefredaktör för Aktuellt i politiken (s), i den kåserande spalten ”Det händer” på ledarsidan hade åstadkommit en tryckt föregångare till bloggarna, innan det fanns bloggar.

Hustrun läser med intresse, kommenterar också ibland. Hon visar förbluffande stor förståelse, också vackra sommardagar då jag försummar trädgårdsarbetet för bloggandet.

10. Tycker folk som känner dig att du är dig själv i din blogg?

Utan tvekan. Och jag är mig själv trogen när jag bloggar.

11. Har du hittat en fungerande gräns för hur privat du vill vara i din blogg, eller tänjs den gränsen hela tiden?

Jag har alltid varit privat i mitt sätt att skriva. Men naturligtvis låter jag bli att skriva om sådant som skulle kunna genera eller såra familjemedlemmar.

12. Nämn några saker som du aldrig bloggar om, och varför.

Se 11!

13. I vilken utsträckning bloggar du för att få bekräftelse, tror du?

Det handlar inte om det. För en gammal journalist är skrivandet som ett gift.

14. Tror du att man kan lära känna en person genom att läsa hennes/hans blogg?

Det beror på. Jag har sett både tillgjorda och ärliga bloggar.

15. Har du träffat folk IRL (in real life) efter att ha fått kontakt med dem via bloggen? I sådana fall: Var de som du trodde att de skulle vara, eller blev du förvånad?

Nej.

16. Tror du att det kan vara skadligt för vissa personer att blogga?

Det finns väl nästan ingen mänsklig aktivitet, som inte kan vara skadlig för vissa personlighetstyper.

17. Har du någonsin blivit sårad av någonting som skrivits till/om dig i kommentarer eller i andra bloggar? Och i sådana fall: Hur har du hanterat detta?

Nej, jag är en mycket välförankrad person. Däremot blir jag trött på maniska idioter – sådana har besökt också min blogg.

18. Har du själv skrivit saker du ångrar i din egen eller andras bloggar?

Nej. Däremot tyckte jag det var tråkigt, att Aftonbladet rubricerade sin intervju om vad jag hade skrivit på bloggen om Mona Sahlin som HATUTBROTT. Ordet saknade täckning i så väl intervju- som bloggtexten; dessutom rimmar det illa med min personlighet.

19. Hur ser bloggandets nackdelar ut, för dig?

En del korkade kommentarer tar orimligt mycket tid att bemöta – men jag har hittills inte plockat bort någon enda kommentar. Allmänt tar bloggandet förstås också tid från annat angeläget.

20. Tror du att du fortfarande bloggar om två år? I sådana fall: Tror du att ditt bloggande har förändrats då?

Ja. Och jag har hittat min form.

21. Tror du att bloggarna har (eller kommer att ha) någon inverkan på vår kultur, eller är de en grupp människor som mest påverkar varandra?

Trodde jag inte att bloggandet påverkade några, hade jag aldrig börjat blogga. Läsartoppar, kommentarer, länkar och, i mitt fall, citat från bloggen i de stora stockholmstidningarna visar klart, att jag når ut.

22. Avslutningsvis 1: Kan du sammanfatta kort vad ditt bloggskrivande har betytt för dig?

Jag har nått helt nya läsargrupper, också många unga – jag är en pensionerad journalist. Och jag har under det år jag har bloggat återerövrat mycket av min gamla formuleringsförmåga och formuleringsglädje.

23. Avslutningsvis 2: Kan du sammanfatta kort vad bloggläsandet har betytt för dig?

Ibland nya infallsvinklar på gamla problem.

24. Nämn 5 bloggare som du vill ska svara på enkäten:

Tyvärr – jag gillar egentligen inte bloggutmaningar. Men om någon av dem som jag har länk till själv vill svara, läser jag gärna svaren.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^