Norge: Arbeiderpartiet har fallit tillbaka, men det kan – med minsta möjliga marginal – ändå bli en röd-grön regering

25 augusti 2017 18:01 | Politik | Kommentering avstängd

Vi startar som vanligt med stortingsvalet 2013. Då blev utfallet det här:

Høyre 26,8 procent
Fremskrittspartiet 16,3 procent
Venstre 5,2 procent
Kristelig Folkeparti 5,6 procent
Senterpartiet 5,5 procent
Arbeiderpartiet 30,8 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Rødt 1,1 procent
Miljøpartiet De Grønne 2,8 procent

Høyre och Fremskrittspartiet har sedan varit i regeringskoalition med parlamentariskt stöd från Venstre och Kristelig Folkeparti. Det sist nämnda partiet har haft en intern debatt om att byta sida.

I den regering som styrde Norge fram till valet 2013 ingick, utöver Arbeiderpartiet, också ett annat av mittenpartierna, Senterpartiet, samt Sosialistisk Venstreparti. SP har inte bytt sida och inte heller SV, men SV, som har haft låga opinionssiffror, har deklarerat, att man just nu avser att skärpa sin profil och agera på egen hand. Frågan är om det har hjälpt. Rødt är också ett vänsterparti men för litet för att spela någon roll i Stortinget. Kristelig Folkeparti verkar som villkor för att byta block ha, att Arbeiderpartiet överger SV som koalitionspartner och i stället väljer att samarbeta med, som nu, Senterpartiet och, som ny samarbetspartner, KrF.

Miljøpartiet De Grønne, som i princip är blockneutralt, befinner sig sedan lång tid tillbaka under fyraprocentsspärren.

Måndagen den 11 september är det stortingsval I Norge, och under senare tid har det kommit mängder av opinionsundersökningar.

Det gemensamma för dem är att det visserligen ser ut att bli regeringsskifte i Norge, men att Arbeiderpartiet, som efter valförlusten i förra valet var nere på en för partiet låg nivå, nu – efter att under en period ha varit uppe på nästan 40 procents stöd – nu har halkat ner till den tidigare nivån runt 30-procentsstrecket igen.

NTB har sänt ut en artikel, vars rubrik sammanfattar partiets läge inför valet: ”90.000 velgere har forlatt Ap på en måned”. Ingressen lyder så här: ”Arbeiderpartiet har falt 3,2 procentpoeng på genomsnittet av målningene fra juli til august. 90.000 velgere har satt seg på gjerdet eller gått till andre.”

Jag återkommer till det här och till resultaten för andra partier, men jag vill först redovisa ett antal aktuellta mätningar.

Kantar TNS har under perioden 14-18 augusti för norska TV 2 gjort en undersökning, som offentliggjordes den 30 augusti:

Høyre 23,8 procent (+ 2,2 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 12,7 procent (- 1,0)
Venstre 3,5 procent (- 0,9)
Kristelig Folkeparti 5,3 procent (+ 1,4)
Senterpartiet 10,5 procent (- 2,1)
Arbeiderpartiet 28,4 procent (- 1,9)
Sosialistisk Venstreparti 6,4 procent (+ 2,8)
Rødt 3,8 procent (- 0,9)
Miljøpartiet De Grønne 3,4 procent (+ 0,3)

Arbeiderpartiet ökar men ligger fortfarande långt under den mycket höga nivå partiet under en period har legat på. Senterprtiet ligger högre än i senaste valet men inte så högt som i en del tidigare mätningar. SV ligger nu över spärren. Även MDG ligger nära spärrgränsen. Liberala Venstre ligger sedan länge under spärren.

Den 22 augusti kom en opinionsmätning, gjord av Sentio för Dagens Næringsliv. Undersökningen gjordes 15-20 augusti och publicerades den 22 augusti.

Høyre 24,2 procent (+- 0 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 13,1 procent (+ 1,5)
Venstre 4,1 procent (+ 0,5)
Kristelig Folkeparti 5,3 procent (+ 0,5)
Senterpartiet 13,9 procent (+ 1,2)
Arbeiderpartiet 31,9 procent (- 0,4)
Sosialistisk Venstreparti 4,5 procent (+- 0)
Rødt 2,5 procent ( 0,8)
Miljøpartiet De Grønne 6,1 procent (+ 2,2)

Den 23 augusti offentliggjorde Norsk Rikskringkasting (NRK) en undersökning gjord av Norstat under perioden 15-21 augusti.

Høyre 22,4 procent (- 1,4 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 14,2 procent (- 2,5)
Venstre 4,0 procent (+ 0,1)
Kristelig Folkeparti 5,1 procent (+ 0,1)
Senterpartiet 9,5 procent (+ 0,3)
Arbeiderpartiet 29,6 procent (- 1,9)
Sosialistisk Venstreparti 5,5 procent (+ 0,9)
Rødt 2,7 procent (+ 2,9)
Miljøpartiet De Grønne 4,4 procent (- 0,2)

Den 24 augusti publicerade Aftenposten, Bergens Tidende och Adresseavisen en undersökning gjord av Respons Analyse. Undersökningen gjordes under perioden 18-23 augusti.

Høyre 25,1 procent (+ 0,3 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 15,5 procent (+ 1,9)
Venstre 3,7 procent (+ 0,1)
Kristelig Folkeparti 4,5 procent (- 0,6)
Senterpartiet 10,8 procent (+ 0,7)
Arbeiderpartiet 27,3 procent (- 0,8)
Sosialistisk Venstreparti 4,5 procent (- 1,9)
Rødt 3,2 procent (+ 0,5)
Miljøpartiet De Grønne 3,9 procent (+ 0,2)

Den 24 augusti publicerade norska TV 2 en undersökning gjord av Kantar TNS under perioden 18-23 augusti.

Høyre 23,3 procent (+ 0,5 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 15,4 procent (+ 2,7)
Venstre 3,2 procent (- 0,3)
Kristelig Folkeparti 3,2 procent (- 2,1)
Senterpartiet 12,1 procent (+ 1,6)
Arbeiderpartiet 27,9 procent (- 0,5)
Sosialistisk Venstreparti 5,5 procent (- 0,9)
Rødt 3,2 procent (- 0,7)
Miljøpartiet De Grønne 4,7 procent (+ 1,0)

Den 24 augusti publicerades också InFacts undersökning för Verdens Gang. Hela undersökningen genomfördes den 23 augusti, men den var ganska stor jämfört med flertalet av de andra: 2.043 pesoner tillfrågades.

Høyre 22,2 procent (+ 0,3 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 12,0 procent (- 0,1)
Venstre 3,6 procent (- 0,5)
Kristelig Folkeparti 5,3 procent (+ 0,1)
Senterpartiet 12,0 procent (+ 1,1)
Arbeiderpartiet 27,6 procent (- 2,9)
Sosialistisk Venstreparti 6,6 procent (+ 1,0)
Rødt 3,6 procent (- 0,1)
Miljøpartiet De Grønne 4,9 procent (+ 1,0)

Arbeiderpartiets nedgång är tydlig i alla de här undersökningarna och kan vara en förklaring till att Sosialistisk Venstreparti ser ut att klara spärren med hygglig marginal plus, kanske mer sensationellt, att yttervänsterpartiet Rødt närmar sig spärren – och även om det inte lyckas fullt ut säkert får ett par lokala mandat i Stortinget. En tänkbar förklaring kan vara, att Arbeiderpartiet har flirtat med Kristelig Folkeparti för att få över partiet på sin sida, men eftersom KrF inte för död och pina vill sitta i samma regering som SV, skulle en AP-ledd regerings politik i sådana fall bli mer mittenbetonad, vilket utpräglade vänsterväljare som normalt röstar på AP vill förhindra.

Senterpartiet, som under en period hade ett starkt stigande stöd, har stagnerat och rent av backat.

Av övriga mittenpartier klarar nog KrF spärren, medan det ser ganska mörkt ut för liberala Venstre.

Partierna i den blå-blå regeringen, Høyre och Fremskrittspartiet, ligger över de tal de har legat på tidigare men fortfarande under sina valresultat i förra valet.

Det blockneutrala MDG, som dock tenderar att stödja en vänsterbetonad regering, har efter en mycket lång period under spärren nu till slut hamnat över den.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^