Birgitta Dahl inför partikongressen (s): ”Vi behöver provisoriska utopier för vår tid!”

24 mars 2017 14:13 | Politik | 4 kommentarer

Den socialdemokratiska idétidskriften Tiden magasin har i nummer 1 2017, redigerat med adress till den snart stundande partikongressen, som tema ”Provisoriska utopier” – Ernst Wigforss, som myntade begreppet, finns mycket riktigt på omslaget.

Temablocket inleds med en artikel av partiveteranen (hon fyller 80 år senare i år), före detta talmannen och miljö- och energiministern Birgitta Dahl, ”Vi behöver provisoriska utopier för vår tid”.

Artikeln börjar självklart med ett internationellt perspektiv och citerar klassiska partiprogramformuleringar om alla människors lika värde och behovet i ett gott samhälle av omsorg och omtanke om andra människor.

Sedan punktar Birgitta Dahl upp ett program av klassiskt socialdemokratiskt snitt: insatser för att värna och lyfta utsatta grupper, kamp mot den segregation som breder ut sig i spåren av privatisering, vinstintresse och valfrihet i barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg, åtgärder för att på allvar integrera flyktingar i vårt samhälle, ett starkt ökat bostadsbyggande som både klarar miljömål och resulterar i bostäder ekonomiskt åtkomliga för människor i normala inkomstlägen, en omställning av energisektorn till ett system fritt från klimatpåverkan, kärnkraft och fossila bränslen och med skydd av de outbyggda älvarna, ett transportsystem omställt i samma anda, mer allmänt en miljöpolitik för minskad klimatpåverkan och resurshushållning, en försvars- och säkerhetspolitik som bygger på neutralitet och allmän värnplikt och sist men inte minst internationellt arbete för fred och nedrustning, klimat- och miljömål, flyktingar samt barns- och kvinnors rättigheter.

För allt det här bör socialdemokratin utarbeta handlingsprogram, i Ernst Wigforss’ anda utformade som provisoriska utopier för vår egen tid.

I artikelns inledning citerar Birgitta Dahl en dikt av Karl Vennberg, ursprungligen publicerad i ”Sju ord på tunnelbanan” (1971):

Låt oss gå rakt på sak:
70-talets utfall kan bero av
hur vänstern förstår att hantera sin besvikelse.
Du vars hjärta är hos vänstern: den behöver ditt förnuft.
Upprepa fakta, din del av fakta.
Upprepa drömmen, din del av drömmen.
Upprepa orden i det illegala språket.

* * *

Att prenumerera på Tiden magasin kostar för helår (4 nummer) 299 kronor. Prenumeration sker genom Nätverkstan, E-post ekonomitjanst@natverkstan.net.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^