Norge: Jo Senterpartiet ökar fast kanske inte riktigt så mycket

23 mars 2017 22:44 | Politik | Kommentering avstängd

Jo, Senterpartiet har ökat mycket, fast kanske inte så mycket som i den opinionsmätning jag senast redovisade.

Men vi startar som vanligt med stortingsvalet 2013. Då blev utfallet det här:

Høyre 26,8 procent
Fremskrittspartiet 16,3 procent
Venstre 5,2 procent
Kristelig Folkeparti 5,6 procent
Senterpartiet 5,5 procent
Arbeiderpartiet 30,8 procent
Sosialistisk Venstreparti 4,1 procent
Rødt 1,1 procent
Miljøpartiet De Grønne 2,8 procent

Høyre och Fremskrittspartiet har sedan varit i regeringskoalition med parlamentariskt stöd från Venstre och Kristelig Folkeparti. Det sist nämnda partiet har haft en intern debatt om att byta sida, alltså i stället stödja en röd-grön regering, men just nu verkar partiets huvudlinje vara en borgerlig regering med Høyre, KrF och Venstre men inte Fremskrittspartiet. Den senaste budgetförhandlingen har dock ändat i att båda mittenpartierna har gjort upp med regeringen om ny budget.

I den regering som styrde Norge fram till valet 2013 ingick, utöver Arbeiderpartiet, också ett annat av mittenpartierna, Senterpartiet, samt Sosialistisk Venstreparti. SP har inte bytt sida och inte heller SV, men SV, som har haft låga opinionssiffror, har deklarerat, att man nu avser att skärpa sin profil och agera på egen hand. Frågan är om det har hjälpt. Rødt är också ett vänsterparti men för litet för att spela någon roll i Stortinget. Kristelig Folkeparti verkar som villkor för att byta block ha, att Arbeiderpartiet överger SV som koalitionspartner och i stället väljer att samarbeta med, som nu, Senterpartiet och, som ny samarbetspartner, KrF.

Miljøpartiet De Grønne, som i princip är blockneutralt, befinner sig nu sedan lång tid tillbaka under fyraprocentsspärren.

Den mätning Sentio har gjort för Dagens Næringsliv bekräftar att Senterpartiet nu ligger på en mycket hög nivå men inte så hög som i den undersökning Senterpartiet självt hade låtit göra och publicerade. DNs undersökning gjordes 14-20 mars och publicerades den 23 mars.

Høyre 22,7 procent (- 1,0 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie)
Fremskrittspartiet 10,8 procent (- 3,3)
Venstre 3,9 procent (- 1,4)
Kristelig Folkeparti 5,9 procent (- 0,3)
Senterpartiet 12,3 procent (+ 0,9)
Arbeiderpartiet 34,1 procent (+ 3,9)
Sosialistisk Venstreparti 4,2 procent (+ 0,3)
Rødt 2,8 procent (+ 1,1)
Miljøpartiet De Grønne 3,6 procent (+ 1,4)

Märk även Arbeiderpartiets återhämtning och att liberala Venstre i en riksmätning ligger under spärren.

Jag brukar ju inte normalt publicera lokala norska mätningar, men eftersom Oslo är så stort och i vissa avseenden också avvikande från landet i övrigt, ska jag här redovisa de två undersökningar Respons där har gjort för Aftenposten, den ena om partisympatierna i rikspolitiskt perspektiv, den andra inför höstens kommunalval. Det är ganska intressant att se, att osloborna i märkbar utsträckning röstar olika när det gäller rikspolitiken respektive lokalpolitiken.

När det gäller kommunalvalet i höst fördelar sig oslobornas partisympatier så här:

Høyre 29,2 procent (+ 0,7 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie, gjord i december 2016)
Fremskrittspartiet 10,4 procent (+ 2,0)
Venstre 5,4 procent (- 2,6)
Kristelig Folkeparti 2,7 procent (+ 0,8)
Senterpartiet 3,4 procent (+ 2,2)
Arbeiderpartiet 32,1 procent (- 4,0)
Sosialistisk Venstreparti 6,2 procent (- 0,4)
Rødt 5,0 procent (+ 1,5)
Miljøpartiet De Grønne 4,4 procent (- 1,3)

Høyre är här tätt i hälarna på Arbeiderpartiet som tappar. Venstre som traditionellt är stort i huvudstaden minskar. Både SP och KrF är traditionellt svaga i Oslo, men här ökar Senterpartiet märkbart. Rødt och MDG är större i Oslo än i landet i stort.

Inför nästa stortingsval fördelar sig partisympatierna i Oslo så här:

Høyre 34,4 procent (- 2,2 procentenheter jämfört med föregående mätning i samma serie, gjord i december 2016)
Fremskrittspartiet 8,6 procent (+ 2,5)
Venstre 5,0 procent (- 1,9)
Kristelig Folkeparti 2,7 procent (+ 0,5)
Senterpartiet 1,9 procent (+ 1,0)
Arbeiderpartiet 34, procent (- 2,1)
Sosialistisk Venstreparti 5,7 procent (- 1,2)
Rødt 6,5 procent (+ 0,8)
Miljøpartiet De Grønne 7,6 procent (- 0,3)

I stortingsvalet har Rødt och MDG möjlighet att ta lokala mandat i Oslo.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^