Birgitta Dahl inför partikongressen (s): ”Vi behöver provisoriska utopier för vår tid!”

24 mars 2017 14:13 | Politik | 4 kommentarer

Den socialdemokratiska idétidskriften Tiden magasin har i nummer 1 2017, redigerat med adress till den snart stundande partikongressen, som tema ”Provisoriska utopier” – Ernst Wigforss, som myntade begreppet, finns mycket riktigt på omslaget.

Temablocket inleds med en artikel av partiveteranen (hon fyller 80 år senare i år), före detta talmannen och miljö- och energiministern Birgitta Dahl, ”Vi behöver provisoriska utopier för vår tid”.

Artikeln börjar självklart med ett internationellt perspektiv och citerar klassiska partiprogramformuleringar om alla människors lika värde och behovet i ett gott samhälle av omsorg och omtanke om andra människor.

Sedan punktar Birgitta Dahl upp ett program av klassiskt socialdemokratiskt snitt: insatser för att värna och lyfta utsatta grupper, kamp mot den segregation som breder ut sig i spåren av privatisering, vinstintresse och valfrihet i barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg, åtgärder för att på allvar integrera flyktingar i vårt samhälle, ett starkt ökat bostadsbyggande som både klarar miljömål och resulterar i bostäder ekonomiskt åtkomliga för människor i normala inkomstlägen, en omställning av energisektorn till ett system fritt från klimatpåverkan, kärnkraft och fossila bränslen och med skydd av de outbyggda älvarna, ett transportsystem omställt i samma anda, mer allmänt en miljöpolitik för minskad klimatpåverkan och resurshushållning, en försvars- och säkerhetspolitik som bygger på neutralitet och allmän värnplikt och sist men inte minst internationellt arbete för fred och nedrustning, klimat- och miljömål, flyktingar samt barns- och kvinnors rättigheter.

För allt det här bör socialdemokratin utarbeta handlingsprogram, i Ernst Wigforss’ anda utformade som provisoriska utopier för vår egen tid.

I artikelns inledning citerar Birgitta Dahl en dikt av Karl Vennberg, ursprungligen publicerad i ”Sju ord på tunnelbanan” (1971):

Låt oss gå rakt på sak:
70-talets utfall kan bero av
hur vänstern förstår att hantera sin besvikelse.
Du vars hjärta är hos vänstern: den behöver ditt förnuft.
Upprepa fakta, din del av fakta.
Upprepa drömmen, din del av drömmen.
Upprepa orden i det illegala språket.

* * *

Att prenumerera på Tiden magasin kostar för helår (4 nummer) 299 kronor. Prenumeration sker genom Nätverkstan, E-post ekonomitjanst@natverkstan.net.

4 kommentarer

 1. Visst kan man skriva en sådan önskelista men vinner den några val?

  Ett annat sätt att tackla verkligheten vore att försöka ta reda på vad väljarna tycker är viktigt.

  Vad vill S göra för de stora grupper som med sina skattepengar finansierar det offentliga?

  Hur vill S effektivisera den offentliga sektorn så att Sverige kan klara äldreomsorgen utan skattehöjningar?

  Comment by Per Fjellberg — 2017 03 24 17:30 #

 2. Till Per Fjellberg: Partierna undersöker ganska noga vad väljarna tycker – jag har under många år arbetat på den socialdemokratiska partiexpeditionen och vet. Fast ibland kan man finna att frågor är så viktiga, att man rent av är beredd att slåss i motvind. Och den sortens kurage kan faktiskt också i längden vinna väljarnas respekt.

  Skattehöjningar är självfallet inget självändamål, men det finns verksamheter, till exempel inom vård och omsorg, som behöver fler, inte färre anställda.

  Din näst sista fråga, den om de stora grupper vars skattepengar finansierar större delen av den gemensamma sektorn: De har ju också egen konkret nytta av den. Som jag själv skrev i 1990 års partiprogram:

  ”Sociala reformer har skapat ekonomisk trygghet för barnfamiljerna, de arbetslösa, de sjuka och de gamla. En viktig princip vid skapandet av de sociala trygghetssystemen har varit, att de omfattar alla. Därigenom har de vunnit stark tillslutning i breda befolkningsgrupper. Denna uppslutning bakom de sociala reformerna har ytterligare förstärkts genom inslaget av inkomst- och standardskydd i socialförsäkringssystemen.”

  Enligt min mening borde man i dag ytterligare förstärka det senare.

  Comment by Enn Kokk — 2017 03 24 18:06 #

 3. Till Enn Kokk,

  ”Skattehöjningar är självfallet inget självändamål, men det finns verksamheter, till exempel inom vård och omsorg, som behöver fler, inte färre anställda.”

  Vad har detta med skattehöjningar att göra?

  Det finns inte massor med arbetslösa som kan ta dessa jobb. Sverige har en låg arbetslöshet bland dem som i dagsläget är anställningsbara.

  För att göra fler anställningsbara behövs utbildning men för detta saknas lärare och troligen även klassrum.

  De nya som behövs inom vård och omsorg har redan i de flesta fall ett jobb eller så utbildar de sig till något annat.

  Den offentliga sektorn måste alltså vara beredd att prioritera bland arbeten den utför.

  Det är sådana prioriteringar jag vill läsa om. Jag vill inte läsa att kommuner anställer kommunikatörer när det behövs undersköterskor.

  Jag vill att utbildningssystemet reformeras så att det tar större hänsyn till samhällets behov och mycket mindre hänsyn till att studenterna vill förverkliga sig själva.

  Ovan är två punkter som jag tycker borde vara självklara för ett parti som vill företräda arbetarklassen.

  Comment by Per Fjellberg — 2017 03 25 8:43 #

 4. Till Per Fjellberg: Människor som har kompetens för att arbeta med vård och omsorg måste kanske stimuleras att arbeta kvar inom den här sektorn genom att man betalar dem mer och gör arbetsplatserna attraktiva. Och de gamla och sjuka behöver fler hjälpande händer, inte färre.

  Comment by Enn Kokk — 2017 03 25 9:18 #

Beklagar, kommentarsfunktionen är inaktiverad för närvarande.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^