SF löser sin akuta ledarkris – men oro inom hela den danska vänstern i vid mening

14 februari 2014 17:52 | Politik | Kommentering avstängd

Pia Olsen Dyhr kandiderar nu, utan några hotande konkurrenter, till posten som ledare för Socialistisk Folkeparti i Danmark. Hon hör inte hemma i någon extrem gruppering men ställer ändå krav: Om SF i motsats till Enhedslisten ska vara med i regeringen igen, ska det vara med en annan socialdemokrati: ”Det skal være med et socialdemokrati, der lægger mere vægt på venstre fot.”

Det finns både frustration och hemlöshetskänsla bland de väljare som i vid mening definierar sig som centrum-vänster, detta enligt en analys som har gjorts av företaget Analyse Danmark i kölvattnet på en undersökning av politiska sympatier, berättar Berlingske Tidende. 22 procent av dem som i det senaste valet röstade på Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti eller Enhedslisten anser, att det finns behov av ett nytt parti till vänster om mitten – när det gäller SFs och Enhedslistens väljare är den här andelen hela 39 procent.

Problemet med den här typen av undersökningar är att den potential de mäter för att få substans kräver en ledare med trovärdighet och lyskraft och dessutom exponering av ”rätt” politiska krav. Och det här kan ju ske också inom ramen för något av de existerande vänsterparteirna.

Framtiden oviss för norska ICA – konkurrensmyndigheten stoppar planerat samgående med jätten NorgesGruppen

14 februari 2014 15:09 | Mat & dryck | Kommentering avstängd

Jag har tidigare rapporterat om att den norska förgreningen av ICA har jättelika problem: Omsättningen har minskat och driftsunderskottet ökat. Det har inte hjälpt att 28 olönsamma ICA-, Rimi- och Matkroken-butiker har stängts.

I det här läget har ICA-gruppen försökt klara sin överlevnad genom att ingå ett mycket långtgående inköps- och distributionsavtal med den redan nu överlägset största detaljhandelsgruppen i Norge, NorgesGruppen. Det här måste förstås då också få OK av Konkurransetilsynet, och dess utslag – nej – har just kommit.

Konkrransetillsynet hade nog hur som helst kommit fram till samma utslag, men den här myndigheten utsattes dessutom för extra press genom att de två återstående stora aktörerna på den norska livsmedelsmarknaden, Coop och Rema, om det blev ett ja, hotade att slå sig samman i ett långtgående samarbete.

Inte bara Rema utan också, mycket aktivt, Coop har i det här läget öppnat famnen för ett samarbetsavtal med det blödande ICA.

Lämnas ICA att stå kvar på egna (och alltså vacklande) ben är bedömningen den, att ICA kommer att tvingas lägga ner kanske så många som 200 butiker, framför allt i utkantsområden.

Arbeiderpartiet befäster sin ställning som Norges största parti

14 februari 2014 14:29 | Politik | Kommentering avstängd

I ytterligare en norsk opinionsmätning, gjord av Respons för Adresseavisen, bekräftas den uppåtgående trenden för Arbeiderpartiet och den nedåtgående för Høyre. Skillnaden mellan dessa partier är i den här undersökningen 7,7 procentenheter.

Arbeiderpartiet är i den här mätningen uppe i 34,7 procent (+ 1), att jämföra med 30,9 procent i stortingsvalet i höstas.

Høyre tappar i den här mätningen hela 4 procentenheter och får då 27 procent, vilket dock fortfarande är aningen högre än valresultatet, 26,8 procent.

Høyres regeringspartner Fremskrittspartiet ökar i den här mätningen med 1,7 procentenheter till 14,3 procent, dock lägre än valresultatet, 16,4 procent.

Sosialistisk Venstre kan glädja sig åt en ökning om 1,1 procentenheter och åt att med 4,8 procent nu åter ligga över spärrgränsen. Det här är också ett bättre resultat än valresultatet, 4,1 procent.

Senterpartiet, som ingick i samma regering, får i den här mätningen 4,6 procent, mot 5,5 i valet.

För de båda mittenpartier, som stöder högerregeringen, har inga dramatiska förändringar skett:

Liberala Venstre får i den här mätningen 5,1 procent, mot 5,2 i valet.

Och Kristelig Folkeparti får 5 procent (5,2 i valet).

Det blockobundna Miljøpartiet De Grønne får i den här mätningen 2,5 procent, alltså ungefär lika lite som i valet (2,6 procent).

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^