(S) i Danmark har inte haft ett så här lågt stöd på 115 år

7 maj 2013 18:14 | Politik | 8 kommentarer

Under den ganska långa period då jag var de svenska Socialdemokraternas nordiske sekreterare besökte jag regelbundet Danmark i samband med till exempel val, socialdemokratiska partikongresser och nordiska SAMAKs möten. Jag läste också dagligen Politiken, Jyllands-Posten, Information, Berlingske Tidende och, så länge den fanns, Aktuelt (s).

När Svend Auken var partiledare för Socialdemokratiet, stod partiet rimligt långt till vänster, men Auken avsattes ju av partiets högerflygel – jag var för övrigt närvarande vid den kongressen.

Partiets nuvarande ordförnde Helle Thorning Schmidt träffade jag några gånger under bland annat SAMAK-arrangemang, men hon föreföll mig redan då som en främmande fågel i mer traditionell nordisk arbetarrörelse. Sen blev hon så småningom partiledare, och det vänsterblock hon ledde, vilket också inkluderar ett vänsterliberalt parti, vann med relativt knapp marginal – 50,9 procent mot 49,7 procent – folketingsvalet 2011, vilket ändade i att Thorning Schmidt blev statsminister.

Sen dess har det gått utför, under den allra sista tiden katastrofalt mycket utför. I den opinionsmätning som publicerdes i Berlignske Tidende den 2 maj fick Socialdemokratiet (24,9 procent och 44 mandat i valet 2011) 16,4 procent, vilket är det sämsta resultatet för socialdemokraterna i Danmarkj på 115 år.

Och man kan knappast hoppas på en snar ljusning för de danska socialdemokraterna. Just nu är Helle Thorning Schmidt involverad i en strid om det danska så kallade dagpenningsystemet, om storleken på den ersättning som utgår vid arbetslöshet och även vid sjukfrånvaro och graviditet. En växande grupp av de (fortfarande kvarstående) s-anhängarna är mitt inne i en pågående strid med sin partiledare.

Dess värre går det heller inte så bra för koalitionspartnern Socialistisk Folkeparti. SF får i den här mätningen 3,8 procent (mot 9,2 procent i valet 2011, vilket gav 16 mandat).

Bäst av partierna som bär upp den sittande vänsterkoalitionen klarar sig Enhedslisten / De rødgrøne, en valkoalition av vänstersocialister, gröna och gamla kommunister, kanske för att partiet självt inte ingår i regeringen. Det här partiet får fortfarande 7,7 prfocent (mot 9,5 procent och 12 mandat 2011).

Med i vänsterkoalitionen är nu, liksom flera gånger tidigare, det vänsterliberala Radikale Venstre. Partiet fick i folketingsvlet 2011 9,5 procent och 17 mandat men får i den här mätningen stöd av bara 3,9 procent.

Utmärkt går det för det ledande oppositionspartiet, det liberal-konservtiva Venstre, som nu är uppe i 32,2 procent (mot 26,7 procent och 47 mandat i valet 2011).

I 2011 års val gick det illa för dess ständiga regeringspartner Det konservartive folkeparti, som då var nere i 4,9 procent och 8 mandat. Nu är partiet på väg upp igen och får 13,6 procent.

Kristdemokraterna, som fortsatt envisas med att ställa upp i valen, fick i valet 2011 0,8 procent, och skulle med sina 07 procent i den här mätningen bli lika mandatlösa nu som då.

I 2011 års val fanns det dock en nykomling, som med 12,3 procent lyckades ta 22 mandat. Liberal Alliance, som partiet heter, propagerar för lägre skatt, högre tillväxt, en effektivare gemensam sektor och mer personlig frihet, och är som man kan ana av detta ett mer högerliberalt parti. Detta parti, lett av Anders Samuelsen, stöds nu av 5,2 procent.

Bland oppositionspartierna hittar vi också Dansk folkeparti, ett parti som i vissa avseenden liknar vårt Sverigedemokraterna, i andra norska Fremskrittspartiet.

WordPress med Pool theme designad av Borja Fernandez, Bo Strömberg.
Inlägg och kommentarer feeds. Valid XHTML och CSS. ^Topp^